Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Rusza Westival w Szczecinie. Temat przewodni: przestrzeń miejska

ace

W czwartek, 16 października w gmachu słynnej już, choć dopiero niedawno zbudowanej Filharmonii Szczecińskiej rozpocznie się kolejna edycja Westivalu - Sztuka Architektury. Ósme wydanie tej architektonicznej imprezy poświęcone jest przestrzeniom miejskim.

Westival - Sztuka Architektury, Szczecin 2014
Westival - Sztuka Architektury, Szczecin 2014
www.westival.pl

Jak podkreślają organizatorzy Westivalu, czyli członkowie szczecińskiego oddziału SARP, w tym roku impreza nie dotyczy wprost architektury. Tematem jest bowiem miasto, jako miejsce życia, tworzenia się wspólnot, miejsce spotkań, pracy, kontaktów. A z funkcjonowaniem w mieście tak samo jak architektura czy urbanistyka wiążą się nauki społeczne, psychologia, a nawet ekonomia. Organizatorzy Westivalu chcą, by impreza pozwoliła poszerzyć refleksję nad pytaniami, które sobie zadali, a które dziś wydają się szczególnie ważne: „Czym jest dla nas miasto? Jaką rolę odgrywa w naszym życiu? Czy zmierzamy w kierunku zatomizowanego społeczeństwa komunikującego się głównie poprzez portale społecznościowe - do świata totalnej wioski internetowej, w której każdy może się „spotkać” z niemal dowolnym człowiekiem na świecie, ale - paradoksalnie - oddalającego ludzi od siebie? Czy też zaczynamy coraz bardziej doceniać prawdziwe kontakty, pełnokrwiste przeżycia, poszukiwać tożsamości miejsca w którym żyjemy i doceniać przyjazne przestrzenie sprzyjające rzeczywistemu przebywaniu razem? ”.

Filharmonia w Szczecinie z lotu ptaka, proj. Estudio Barozi VeigaFilharmonia w Szczenicie, proj. Estudio Barozzi Veiga

W programie Westivalu znalazło się wiele wydarzeń, dających szansę zastanowienia się nad tym, jakie przestrzenie w miastach są szczególnie potrzebne, jak powinno się je kształtować. W gmachu Filharmonii będzie można obejrzeć wystawę, prezentującą realizacje, nagrodzone w prestiżowym konkursie European Prize for Urban Public Space 2014 (o tegorocznych laureatach pisaliśmy TUTAJ). Przez cały czas trwania Westivalu (od 16 do 19 października) będą odbywały się debaty na temat lokalnego konkursu, mającego na celu wyłonienie „Obiektu 25-lecia”, najlepszego, najciekawszego i najpowszechniej społecznie akceptowanego budynku, powstałego w Szczecinie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Wyboru dokonają sami mieszkańcy i użytkownicy tych budynków, a laureatów poznamy w niedzielę, na zakończenie Westivalu. Przegląd obiektów, wybudowanych w latach wielkich przemian, dokonujących się w Polsce po 1989 roku - to nie tylko katalog architektoniczny, to także symboliczny zbiór społecznych potrzeb, ambicji, politycznych aspiracji, ekonomicznych możliwości.

Westival - Sztuka Architektury, Szczecin 2014www.westival.pl

Dwa dni potrwa konferencja i warsztaty, dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych. Uczestnicy na przykładzie szczecińskiej Alei Wojska Polskiego będą dyskutować nad tym, jak wokół projektów miejskich tworzyć koalicje wszystkich zainteresowanych stron. „Celem konferencji będzie włączenie projektu dotyczącego odnowy Alei Wojska Polskiego w obieg publicznej debaty, zaangażowanie społeczności mieszkańców, przedsiębiorców z rejonu ulicy oraz władzy publicznej do wspólnego działania, diagnoza problemów i wymiana doświadczeń, a także określenie głównych kierunków działania i w ślad za tym próba odnalezienia podziału pól aktywności dla głównych grup inicjatorów i uczestników przewidywanego przedsięwzięcia” - piszą organizatorzy. W konferencji i warsztatach wezmą udział także zaproszeni goście, architekci i urbaniści, posiadający doświadczenie w kreowaniu przestrzeni publicznych: Lars Gemzoe, J. .Miller Stevens, Jarmo Eskelinen i Romuald Loegler.

Szczegółowy program oraz wszelkie informacje na temat rozpoczynającego się 16 października w Szczecinie Westivalu - Sztuka Architektury znaleźć można na stronie www.westival.pl

    Więcej o:

Skomentuj:

Rusza Westival w Szczecinie. Temat przewodni: przestrzeń miejska