Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Concordia w Poznaniu

asia

Konkurs na projekt budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie drukarni Concordia w Poznaniu rozstrzygnięty. Zwyciężyła grupa Toya Design.

Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu
Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu
Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu

Wczoraj odbył się finał konkursu na projekt budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie drukarni "Concordia" w Poznaniu. Organizatorem konkursu była firma Vox - prężnie działająca nie tylko na polu designu, produkcji i dystrybucji mebli oraz elementów dekoracyjnych, ale również jako mecenas nauki, kultury i sztuki. Jury konkursu przyznało pierwszą nagrodę w wysokości 60 tys. złotych. projektowi grupy Toya Design pod kierownictwem Tomasza Wojtkowiaka. Uzasadnienie werdyktu jury brzmiało następująco:

"Za poprawne rozwiązanie koncepcji idei, za stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej placu pomiędzy historycznym budynkiem "Concordii", a planowanym budynkiem. Za atrakcyjne przykrycie i odizolowanie od miasta, za sposób ukształtowania przestrzeni miejskiej wokół ronda Kaponiera. Projekt uznaje się za najbardziej poprawny, nawiązujący do tradycji miejskiej zabudowy Poznania i porządkujący zdegradowaną przestrzeń ważnego fragmentu miasta." W werdykcie znalazło się również miejsce na wnioski: "Zaleca się w następnych fazach projektowych dopracowanie powłoki zewnętrznej budynku, rozważenie możliwości kontynuacji budynku biurowego wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej i obniżenia głównego budynku".

Drugą nagrodę o wartości 40 tys. złotych ?za innowacyjne i kreatywne stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni wnętrza, a równocześnie za ukształtowanie przestrzeni tego miejsca w "dolnym mieście". Za kontrowersyjne uznaje się gabaryty zabudowy "górnego miasta" z punktu widzenia kultowych wartości krajobrazu miejskiego tego regionu Poznania" otrzymała grupa Cube XXI pod kierownictwem mgr inż. arch. Przemysława Borkowicza z pracowni architektoniczej Studio ADS.

Sąd konkursowy przyznał także dwie trzecie nagrody, każdą o wartości 15 tys. Złotych. Pierwszą trzecią nagrodę dostał zespół autorski, w skład którego wchodzą Szymon Gic, Jolanta Olek, Michał Gic, Jakub Bogacki. "Za poprawne, konsekwentne wpasowanie się w historyczną tkankę miasta. Negatywnie ocenia się zaproponowaną małą powierzchnię użytkową, zbyt ekstensywne wykorzystanie terenu działki".

Drugą trzecią nagrodę otrzymali Front architects, pod kierownictwem mgr inż. arch. Pawła Kobrzyńskiego. "Za konsekwentne ukształtowanie bryły w stosunku do układu ulic, a zwłaszcza za stworzenie pierzei ulicy Roosvelta i Zwierzynieckiej i właściwą lokalizację dominanty wysokościowej w perspektywie ulicy św. Marcina. Za kontrowersyjną uznaje się maksymalną wysokość proponowanego budynku".

Przypomnijmy, że konkurs został ogłoszony 21 lipca 2008 r.. Termin składania prac upłynął 15 października b.r. Nadesłano 38 projektów, których tematem było opracowanie projektu architektonicznego budynku o funkcji biurowo-usługowej oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie projektowanego budynku i istniejącego zabytkowego budynku Drukarni "Concordia", położonych w Poznaniu przy zbiegu ulic Zwierzynieckiej, Roosevelta i Bukowskiej. Konkurs dotyczył istotnego fragmentu przestrzeni miejskiej Poznania, na którym m.in. ma powstać Centrum Designu, dlatego organizatorowi zależało na wyłonieniu w jego trakcie projektów optymalnie wkomponowanych w otaczającą przestrzeń, ale jednocześnie reprezentujących najwyższą jakość architektury i uwzględniających istotne światowe tendencje w tej dziedzinie.

Projekty oceniał sąd konkursowy w składzie:

Andrzej Nowak - przewodniczący sądu konkursowego, architekt, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, członek WOIA, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Poznaniu,

Marian Adamski - dyrektor ds. inwestycji VOX Industrie S.A.,

Michał Ankiersztajn - sędzia referent, architekt, Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, członek WOIA,

Krzysztof Kalitko - teoretyk i estetyk architektury, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

Stefan Scholtz - Dipl. Ing. Architekt, Berlin,

Magdalena Staniszkis - architekt, Krajowa Izba Urbanistów, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,

Maria Strzałko - Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu,

Tomek Rygalik - projektant, wykładowca Royal College of Art. w Londynie,

Piotr Voelkel - Prezes Zarządu VOX Industrie S.A. , Drewno VOX Sp. z o.o. (Organizator konkursu).

    Więcej o:

Skomentuj:

Concordia w Poznaniu