Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Concordia w Poznaniu

asia

Konkurs na projekt budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie drukarni "Concordia" w Poznaniu rozstrzygnięty. Zwyciężyła grupa Toya Design.

Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu
Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu
Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu

 Stara Drukarnia w Poznaniu

fot /as 

 

Wczoraj odbył się finał konkursu na projekt budynku biurowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie drukarni "Concordia" w Poznaniu. Organizatorem konkursu była firma Vox - prężnie działająca nie tylko na polu designu, produkcji i dystrybucji mebli oraz elementów dekoracyjnych, ale również jako mecenas nauki, kultury i sztuki. Jury konkursu przyznało pierwszą nagrodę w wysokości 60 tys. złotych. projektowi grupy Toya Design pod kierownictwem Tomasza Wojtkowiaka. Uzasadnienie werdyktu jury brzmiało następująco:

 

 Stara Drukarnia w Poznaniu

fot /as

 

"Za poprawne rozwiązanie koncepcji idei, za stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej placu pomiędzy historycznym budynkiem "Concordii", a planowanym budynkiem. Za atrakcyjne przykrycie i odizolowanie od miasta, za sposób ukształtowania przestrzeni miejskiej wokół ronda Kaponiera. Projekt uznaje się za najbardziej poprawny, nawiązujący do tradycji miejskiej zabudowy Poznania i porządkujący zdegradowaną przestrzeń ważnego fragmentu miasta." W werdykcie znalazło się również miejsce na wnioski: "Zaleca się w następnych fazach projektowych dopracowanie powłoki zewnętrznej budynku, rozważenie możliwości kontynuacji budynku biurowego wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej i obniżenia głównego budynku".

 

 Toya Design

fot /as 

 

 Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu

 

 

 Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu

 

 

 Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu

 

 Toya Design Stara Drukarnia w Poznaniu

fot /as 

 

Drugą nagrodę o wartości 40 tys. złotych ?za innowacyjne i kreatywne stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni wnętrza, a równocześnie za ukształtowanie przestrzeni tego miejsca w "dolnym mieście". Za kontrowersyjne uznaje się gabaryty zabudowy "górnego miasta" z punktu widzenia kultowych wartości krajobrazu miejskiego tego regionu Poznania" otrzymała grupa Cube XXI pod kierownictwem mgr inż. arch. Przemysława Borkowicza z pracowni architektoniczej Studio ADS.

 

 Studio ADS Stara Drukarnia w Poznaniu

 

 

  Studio ADS Stara Drukarnia w Poznaniu

 

 

  Studio ADS Stara Drukarnia w Poznaniu

 

Sąd konkursowy przyznał także dwie trzecie nagrody, każdą o wartości 15 tys. Złotych. Pierwszą trzecią nagrodę dostał zespół autorski, w skład którego wchodzą Szymon Gic, Jolanta Olek, Michał Gic, Jakub Bogacki. "Za poprawne, konsekwentne wpasowanie się w historyczną tkankę miasta. Negatywnie ocenia się zaproponowaną małą powierzchnię użytkową, zbyt ekstensywne wykorzystanie terenu działki".

 

Stara Drukarnia w Poznaniu Szymon Gic, Jolanta Olek, Michał Gic, Jakub Bogacki

Drugą trzecią nagrodę otrzymali Front architects, pod kierownictwem mgr inż. arch. Pawła Kobrzyńskiego. "Za konsekwentne ukształtowanie bryły w stosunku do układu ulic, a zwłaszcza za stworzenie pierzei ulicy Roosvelta i Zwierzynieckiej i właściwą lokalizację dominanty wysokościowej w perspektywie ulicy św. Marcina. Za kontrowersyjną uznaje się maksymalną wysokość proponowanego budynku".

 

 

 Stara Drukarnia w Poznaniu Front Architects

 

 

Przypomnijmy, że konkurs został ogłoszony 21 lipca 2008 r.. Termin składania prac upłynął 15 października b.r. Nadesłano 38 projektów, których tematem było opracowanie projektu architektonicznego budynku o funkcji biurowo-usługowej oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie projektowanego budynku i istniejącego zabytkowego budynku Drukarni "Concordia", położonych w Poznaniu przy zbiegu ulic Zwierzynieckiej, Roosevelta i Bukowskiej. Konkurs dotyczył istotnego fragmentu przestrzeni miejskiej Poznania, na którym m.in. ma powstać Centrum Designu, dlatego organizatorowi zależało na wyłonieniu w jego trakcie projektów optymalnie wkomponowanych w otaczającą przestrzeń, ale jednocześnie reprezentujących najwyższą jakość architektury i uwzględniających istotne światowe tendencje w tej dziedzinie.

 

Projekty oceniał sąd konkursowy w składzie:

 

Andrzej Nowak - przewodniczący sądu konkursowego, architekt, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, członek WOIA, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Poznaniu,

Marian Adamski - dyrektor ds. inwestycji VOX Industrie S.A.,

Michał Ankiersztajn - sędzia referent, architekt, Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, członek WOIA,

Krzysztof Kalitko - teoretyk i estetyk architektury, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

Stefan Scholtz - Dipl. Ing. Architekt, Berlin,

Magdalena Staniszkis - architekt, Krajowa Izba Urbanistów, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,

Maria Strzałko - Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu,

Tomek Rygalik - projektant, wykładowca Royal College of Art. w Londynie,

Piotr Voelkel - Prezes Zarządu VOX Industrie S.A. , Drewno VOX Sp. z o.o. (Organizator konkursu).

 

Wystawę wszystkich prac - wizualizacje projektów - można oglądać w hallu głównym Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10, od 4 do 23 listopada 2008 r., w godz. 10-18.

 

 

asia

 

 

 

Zobacz także:

 

 

Najlepszy polski budynek stoi w Katowicach

 

Polskie zwycięstwo w Kopenhadze

 

Sztuka czekania po hiszpańsku - przystanek w Alicante

 

Skomentuj:

Concordia w Poznaniu