Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przetarg na budowę Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Wykonawcę poznamy za rok

Pressland

Budowa nowego kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach rozpocznie się w 2020 roku. Obiekt zostanie zlokalizowany na obszernej działce u stóp Góry Hałasa. Projektowany zespół laboratoriów GUM to jeden z wąskiej grupy kilkunastu podobnych budynków typu NMI (National Metrology Institute) funkcjonujących na całym świecie. Dokumentacja projektowa i wykonawcza ma być gotowa pod koniec tego roku, a w 2020 roku przeprowadzony zostanie przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy robót. Budowa obiektu, a także wyposażenie i stworzenie specjalistycznych stanowisk pomiarowo-badawczych potrwa do roku 2023.

Przetarg na budowę Głównego Urzędu Miar w Kiecach. Wykonawcę poznany za rok
Przetarg na budowę Głównego Urzędu Miar w Kiecach. Wykonawcę poznany za rok
Fot.: BDM Architekci

Własność Presland, nie do użytku
Przetarg na budowę Głównego Urzędu Miar w Kiecach. Wykonawcę poznany za rok
Fot.: BDM Architekci

Kampus będzie miejscem prowadzenia zaawansowanych prac rozwojowo-badawczych z zakresu metrologii – ma być wsparciem Krajowej Instytucji Metrologicznej, miejscem spotkań środowisk badawczych współpracujących z przemysłem oraz instytucjami publicznymi takimi jak: szkoły, uczelnie czy pozostałe instytuty badawcze. Budynki kampusu rozmieszczono wokół centralnego, wewnętrznego dziedzińca – taki układ bardzo dobrze wpisuje się w rozległą działkę o nieregularnych kształtach i umożliwia łatwą rozbudowę zespołu w przyszłości. Ten układ przestrzenny odpowiada archetypowi miejsca z ograniczonym dostępem publicznym, miejsca przechowywania i opracowywania wzorców wiedzy udostępnianej ogółowi społeczeństwa - podobne funkcje w przeszłości pełniły klasztory, uniwersytety, biblioteki itp. Układ funkcjonalny kampusu oparty jest o podział na osobne strefy funkcjonalne:

  • strefa publiczna z placem i budynkiem dydaktycznym przed kampusem.
  • strefa biurowa wokół wewnętrznego dziedzińca.
  • strefa zewnętrzna o charakterze przemysłowym mieszcząca laboratoria badawcze.
  • strefa zieleni okalająca wszystkie zabudowania.

Przetarg na budowę Głównego Urzędu Miar w Kiecach. Wykonawcę poznany za rok
Przetarg na budowę Głównego Urzędu Miar w Kiecach. Wykonawcę poznany za rok
Fot.: BDM Architekci

Całość kompozycji zabudowy kampusu została podporządkowana modułowi projektowemu. Wszystkie rzuty, elewacje, przekroje, ciągi komunikacyjne oraz elementy zagospodarowania terenu oparto o siatkę ortogonalną o skoku 150 cm. Ten strukturalny korzeń projektowanej zabudowy obrazuje ludzką skłonność do uporządkowania świata, zmierzenia i zważenia go – przełożenia na zapisywalne parametry. Główny Urząd Miar jest kwintesencją takich prób zrozumienia świata. Ortogonalny i przewidywalny układ budynków zderza się tutaj z nieregularnością ukształtowania terenu, chaosem i ciągłymi zmianami zachodzącymi w naturze.

Przetarg na budowę Głównego Urzędu Miar w Kiecach. Wykonawcę poznany za rok
Przetarg na budowę Głównego Urzędu Miar w Kiecach. Wykonawcę poznany za rok
Fot.: BDM Architekci

Materiały użyte w projekcie kompleksu GUM w swoim zamierzeniu oddają charakter inwestycji. Kampus jest miejscem gdzie spotyka się natura i prostota zastanego miejsca z technologicznym zaawansowaniem procesów składających się na działalność instytucji. Budynki kampusu zostaną wykończone naturalnym kamieniem miejscowego pochodzenia, a pozostałe elementy, takie jak kładki, wykończenia okien, glifów okiennych i drzwiowych oraz zabudowa techniczna na dachach będą wykonane ze stali i szkła. Bezpośrednią inspiracją dla kompozycji elewacji kamiennych są wyrobiska piaskowca zlokalizowane w okolicy inwestycji (kamieniołom Tumlin-Gród) - ich wertykalna artykulacja będąca efektem procesu technologicznego pozyskiwania kamienia, znalazła swe odzwierciedlenie w rysunku kamienia wykańczającego ściany. Struktura wykończenia budynków jest zestawianiem małych elementów kamiennych, składający się na jednolity masyw ściany, złożony z powtarzalnych „jednostek”.

Materiały: BDM Architekci

Skomentuj:

Przetarg na budowę Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Wykonawcę poznamy za rok