Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Resovia Residence: 100-metrowa wieża mieszkalna w Rzeszowie

mat. prasowe

Okolica istniejącego Stadionu Resovii przejdzie metamorfozę. W miejscu obecnego boiska planowana jest budowa nowoczesnego Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, a tuż obok ma powstać kompleks mieszkaniowy Resovia Residence.

Resovia Residence: 100-metrowa wieża mieszkalna w Rzeszowie
Resovia Residence: 100-metrowa wieża mieszkalna w Rzeszowie
mat. prasowe/MWM

Obecnie w miastach żyje ponad 50 proc. światowej populacji, a w roku 2050 wg prognoz będzie to ok. 70 proc. Postępująca urbanizacja jest faktem i nie da się tego ignorować. Wzrost znaczenia miast jest wielkim wyzwaniem w zakresie infrastruktury, transportu, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, edukacji i wielu innych, które składają się na nasze życie. Gęste, pełne życia, kontaktów, interakcji, przeróżnych funkcji i aktywności miasto jest modelem cywilizacyjnym, który kształtujemy od kilku tysięcy lat i dla którego nie mamy alternatywy. Z tego powodu kluczowym problemem miast jest dzisiaj zapobieganie niekontrolowanemu rozlewaniu się przedmieść i uzupełnienie zabudowy w szeroko pojmowanym śródmieściu. Sposób kształtowania zabudowy zespołu świadomie nawiązuje do tradycyjnej, kamienicowej zabudowy historycznych miast.

Resovia Residence

Zespół budynków tworzy zwarty kwartał intensywnej miejskiej zabudowy, o wyraźnie zaznaczonych pierzejach i otwierających się w kierunku ulic dziedzińcach. Zabudowa odwołuje się do tradycyjnych zasad kształtowania tkanki urbanistycznej. Budynki sytuowane wzdłuż ulic tworzą skupione pierzeje, co jakiś czas przerywane sekwencjami placów otwierających się na kolejne wnętrza urbanistyczne. Rozbicie brył nawiązuje do tradycyjnej, miejskiej zabudowy, w której budynki pochodzące z różnych epok sąsiadują ze sobą tworząc spójną całość. Świadome zastosowanie detalu i pomniejszych elementów pozwala ograniczyć poczucie skali i nadaje zabudowie przyjazny dla człowieka charakter. Ogólnodostępne partery tworzą przyjazną i bezpieczną przestrzeń, sprzyjającą naturalnemu powstawaniu więzi społecznych. Zlokalizowane między budynkami skwery umożliwiają kontakt z zielenią, który jest kluczowy dla komfortu życia mieszkańców. Tworzą też naturalną przestrzeń kontaktu dla lokalnej społeczności.

Resovia Residence

Lokalizacja: Rzeszów, ul. Wyspiańskiego
Inwestor: Resovia Residence
Powierzchnia: 55 000 m kw.

Typ: Wielorodzinne, Wysokościowe
Status: Projekt
Projekt: 2018-2021
Realizacja: 2021-2024
Usługi: Architektura, Wnętrza, Doradztwo
Zakres: Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy

Zespół MWM: Marcin Smoczeński, Adela Koszuta-Szylar, Maciej Łobos, Jakub Lazarowicz, Paweł Dobrzański, Mateusz Szydło, Łukasz Fedczyszyn, Łukasz Dykiel, Katarzyna Grabiec

Wykonawca: Grimbud

Resovia Residence: 100-metrowa wieża mieszkalna w Rzeszowie
Resovia Residence: 100-metrowa wieża mieszkalna w Rzeszowie
mat. prasowe/MWM ARCHITEKCI
Resovia Residence: 100-metrowa wieża mieszkalna w Rzeszowie
Resovia Residence: 100-metrowa wieża mieszkalna w Rzeszowie
mat. prasowe/MWM ARCHITEKCI

Zapis prezentacji projektu z dnia 17.06.2021

    Więcej o:

Skomentuj:

Resovia Residence: 100-metrowa wieża mieszkalna w Rzeszowie