Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Architektów z uprawnieniami coraz więcej!

red

W Polsce jest już blisko 10 tysięcy uprawnionych do wykonywania zawodu architektów. A Ty kiedy zrobisz swoje uprawnienia?

Woman in hard hat holding drafts with towers in background --- Image by cultura/Corbis
architektka
corbis

9838 - to aktualna liczba członków Izby Architektów RP, która zrzesza architektów z uprawnieniami do wykonywania zawodu. Architektom zrzeszonym możemy bezpiecznie powierzać opracowywanie projektów, zwłaszcza jeśli potrzebujemy uzyskać pozwolenie na budowę.

Informację o aktualnej liczbie członków IARP według stanu na dzień 5 maja 2011 roku podała redakcja oficjalnego magazynu Izby, w związku z drukiem swojego najnowszego numeru. Majowo-czerwcowy „Zawód:Architekt” trafi jak zawsze do wszystkich członków Izby, czyli aktywnych zawodowo architektów uprawnionych do legalnego wykonywania dokumentacji dla celów uzyskania pozwolenia na budowę. Wydanie oznaczone jako Z:A_03/2011 jest już 21 edycją magazynu.

Zlecając usługi architektowi, warto wejść na stronę www.izbaarchitektow.pl i sprawdzić czy jest członkiem samorządu zawodowego - obowiązkowej organizacji posiadającej kodeks etyki i gwarantującej inwestorom możliwość składania reklamacji.

Skomentuj:

Architektów z uprawnieniami coraz więcej!