Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kościół piękno i kicz - rozstrzygnięcie konkursu

red

Poznaliśmy laureatów konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną kościoła rzymskokatolickiego na osiedlu ESK Nowe Żerniki we Wrocławiu. Główną nagrodę zdobyła praca stworzona w pracowni Adamiczka Consulting z Wrocławia. To przykład na kreacje minimalistycznej przestrzeni, która inspirowana jest ideą kościoła ubogiego.

Kościół piękno i kicz, konkurs
Wyróżnienie w konkursie na projekt kościoła rzymskokatolickiego
Zespół autorski: Michał Szkudlarski, Biuro Architektoniczne "MS", Opole / Wentario Pracownia Architektury Andrzej Nowak, Opole / Marta Kondziela, Opole

Na konkurs nadesłano 155 prac. Według opinii jury znacząca ilość prac podjęła wyzwanie poszukiwania wizji współczesnego kościoła rozumianego jako miejsca kultu, ale zintegrowanego z otaczającą przestrzenią społeczną Nowych Żernik i wyposażonego w funkcje służące działaniom tych społeczności. Takie koncepcje wyrastające ze stale aktywnych idei Vaticanum II i zapowiadające zwiększenie roli otwartości sacrum na profanum stają się przewodnie dla współczesnego kościoła. Należy podkreślić zaistnienie w wielu pracach idei kościoła „ubogiego”, wyrażone skalą obiektu, tworzywem oraz akcentowaniem możliwości współudziału wiernych wspólnoty w realizacji.

Warto przypomnieć, że organizatorzy pozostawili uczestnikom pełną dowolność twórczą. Nadesłane koncepcje miały być wynikiem nieskrępowanej ograniczeniami wizji projektanta. Pewnym, choć jedynym dookreśleniem było wyznaczenie miejsca pod budowę kościoła.Ważnym celem konkursu jest wywołanie dyskusji na temat jakości architektury siódmego dnia w Polsce. 

Celem nadrzędnym projektu "Kościół. Piękno i kicz" oraz wszystkich jego etapów - z konkursem włącznie - jest pokazanie zbioru rozwiązań w formie swoistego przewodnika po dobrych praktykach w projektowaniu budowli sakralnych - mówi przewodniczący jury - Zbigniew Maćków!

ZOBACZ PROJEKTY NAGRODZONE W KONKURSIE >>>

 I nagroda w konkursie - przestrzeń zaprojektowana w myśl kościoła ubogiego 

Pierwszą nagrodę w konkursie przyznano zespołowi autorskiemu Adamiczka Consulting z Wrocławia, w skład którego wchodzą architekci:Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma. Jury doceniło pracę za doskonałe zamknięcie i podkreślenie osi kompozycyjnej osiedla, jednocześnie świadomie usunięcie się na drugi plan. Zastosowana zasada kompozycyjna czytelnie wpisuje się w filozofię Kościoła ubogiego, będącego blisko ludzi. Projekt jest wyraźnie przyjazny użytkownikowi, nie narzucający się, a „zapraszający”. To skromna architektura zaprojektowana z doskonałą jasnością rozwiązań i wyraźnym akcentowaniem przestrzennym.

Doceniono również koncepcję ogrodu tworzącego tło ołtarza, z możliwością obserwacji zmienności pór roku i upływu czasu, wskazuje wiernym na wagę relacji pomiędzy współczesnym człowiekiem i Naturą. Trafny dobór skali i tekstury użytych materiałów umiejętnie tworzy atmosferę wyciszenia, niezbędną dla przestrzeni sakralnej.

II nagroda - granica między strefą sacrum a światem zewnętrznym

Drugą nagrodę przyznano zespołowi autorskiemu w składzie: Wojciech Iwachów, Międzybórz / Katarzyna Raczyńska, Chełm / Anna Stachi, Dzierżoniów. Jury tak uzasadniło swoją decyzję: 

Bryła kościoła umiejętnie domyka i akcentuje główną oś kompozycyjną osiedla.Fascynująca propozycja z prostą ideą i wyraźnym odniesieniem do kontekstu.Pracę nagrodzono za umiejętne stworzenie koncepcji przestrzennej. Zaproponowane rozwiązanie formalne wyraźnie wskazuje granicę pomiędzy sacrum i profanum – zewnętrzna osłona tworzy przestrzeń pomiędzy prześwietloną strefą sacrum a granicą świata „zewnętrznego".Dyskusyjne wydaje się umiejscowienie wejścia głównego bezpośrednio w strefie ołtarza.

III nagroda EX AEQUO - stonowane wnętrze i gra światła

Trzecią nagrodę otrzymał zespół autorski z katowickiej pracowni OVO Grąbczewski Architekci. Nad koncepcją kościoła pracowali: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata, Marta Lata, Łukasz Lata, Łukasz Migała, Mateusz Pietryga

Interesująca gra przestrzenna z zsynkopowanymi bryłami tworzy wyrazisty kontrapunkt na zamknięciu osi kompozycyjnej.Jury doceniło rzeźbiarski charakter założenia wpisany w kwartałowy układ osiedla. Racjonalny plan, interesująca gra przestrzeni tworzą mocny akcent w relacji z kontekstem. Stonowane wnętrze z grą światła w strefie ołtarzowej dają pożądany efekt sakralności.

III nagroda EX AEQUO - nietypowa wieża kościelna

 Trzecia nagroda ex aequo przypadła w udziale krakowskiemu zespołowi, który współtworzyli Witold Sienkiel i Przemysław Drabiński.

Awangardowe ujęcie tematu wyznacza nowa typologie dla projektu przestrzeni sakralnych w XXI wieku. Wieża kościelna została potraktowana jako wyraźny akcent –wizualna ikona miejsca.Lokalizacja przestrzeni publicznej nad główną funkcją obiektu - nawą kościoła jest nowatorskim potraktowaniem przestrzeni sakralnej i relacji pomiędzy sacrum a profanum przestrzeni osiedla.

Wyróżnienie EX AEQUO - otwarcie kościoła na otaczające osiedle 

Zespół autorski z Opola w składzie: Michał Szkudlarski z Biura Architektonicznego "MS", Andrzej Nowak Wentario Pracownia Architektury i Marta Kondziela.

Wyróżnienie przyznano za czytelne rozwiązanie otwartości stref sacrum kościoła i towarzyszących mu funkcji na strukturalne obszary otaczające zabudowy mieszkaniowej i zieleni parku oraz nowatorski charakter tektoniki wnętrza sakralnego. Projekt wyróżniony za swoją przejrzystość i surowość rozwiązań tworzących w efekcie prostotę przestrzeni sakralnej.

Wyróżnienie EX AEQUO - symbolika nieba i kopuły

Kolejne wyróżnienie zostało przyznane zespołowi autorskiemu w skład, którego wchodzą:Tomasz Berezowski, Katowice / Dyrda Fikus Architekci, Katowice - Tomasz Berezowski, Radosław Fikus

Wyróżnienie przyznano za próbę minimalistycznego rozwiązania formalnego, z korzystnym rozwiązaniem układu centralnej przestrzeni liturgicznej, wzbogaconej o czytelna symboliką Nieba i kopuły. Wysoko intelektualny projekt - jeden z najbardziej interaktywnych „liturgicznie”. Dodatkowo jeden z niewielu projektów, który zachowuje tradycyjną symbolikę kopuły. Przyjęta forma graficzna projektu nie ukazuje ewentualnych walorów pracy.

Jury w składzie:

Prof. Konrad Kucza-Kuczyński - przewodniczący Jury, ZG SARP

Prof. Richard England - gość specjalny, sędzia UIA, Malta

Mariusz Ścisło - prezes SARP

Zbigniew  Maćków - przewodniczący DSOIA RP, Kurator ESK Wrocław 2016 ds. architektury, jeden z inicjatorów projektu Nowe Żerniki

Marcin Major - SARP O/Wrocław

Maciej Hawrylak - SARP o/Wrocław, sędzia referent 

Andrzej Poniewierka - SARP O/ Wrocław

ZOBACZ PROJEKTY NAGRODZONE W KONKURSIE >>>

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Kościół piękno i kicz - rozstrzygnięcie konkursu