Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Spór o fort "Luneta Warszawska" [KRAKÓW]

anna os

Trwa spór o budowę biurowca i bloków mieszkalnych na terenie jednego z najstarszych fortów reditowych w Europie - Lunecie Warszawskiej, wchodzącej w skład fortyfikacji Twierdza Kraków.

bloki kolo Lunety Warszawskiej
Ta wizja inwestycji koło fortu ma być jeszcze zmodyfikowana
Materiały inwestora

Luneta Warszawska składa się z budynku reditowego i dwóch pierścieni wałów naziemnych pełniących funkcję umocnień. W 2007 roku fort, będący elementem systemu obronnego austriackiej twierdzy Kraków, został wpisany do rejestru zabytków. Jego wyjątkowy charakter podkreślał również Janusz Bogdanowski, polski architekt i urbanista, który nazwał fort XIX-wiecznym odpowiednikiem barbakanu.Obiekt można znaleźć w przewodnikach reklamujących największe atrakcje turystyczne Krakowa. 

Zabytkowy fort reditowy Luneta Warszawska wybudowano w latach 1850-1856. Budynek ma burzliwą i niełatwą historię, zaraz po okupacji przemieniono go w więzienie gestapo, a po wojnie aż do 1950 roku w forcie mieściło się więzienie UB. Na początku lat 90. budynek pełnił funkcję magazynu. 

Obecnie Luneta Warszawska jest w posiadaniu prywatnego właściciela, który ma w planach obudowanie zabytkowej redity blokami mieszkalnymi i biurowcem. Pierwotnie inwestor planował wyrównanie terenu w obrębie pierścienia wałów fortecznych, tak by można było w tym miejscu wznieść nowe zabudowania. Ten sposób zabudowy został negatywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków. Podstawowe zastrzeżenia dotyczyły wielkości i wysokości zabudowy znacząco przewyższającej gabaryty fortu. W celu zachowania zabytkowych założeń fortyfikacji zawiązała się grupa "Ratujmy Fort Luneta Warszawska" , która stanowczo sprzeciwia się chęci splantowania wałów oraz planom wycięcia 140 drzew rosnących na obszarze przeznaczonym pod budowę. Grupa protestuje również przeciwko wzniesieniu sześciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych i biurowca. Budynki te swoją wysokością i skalą będą dominować nad otoczeniem i zaburzą układ przestrzenny fortyfikacji. W liście do inwestora napisanym przez członków grupy "Ratujmy Fort Luneta Warszawska" czytamy:

Przeciwstok, droga kryta i glacis, na których Inwestor zamierza postawić bloki i biurowiec, to integralna część zabytku i jako taka powinna być chroniona także przez świadomego właściciela. Inwestor, zamierzając budować na forcie, podważa czystość swoich intencji w zakresie ochrony tego zabytku. Sformułowanie „budować na forcie” jest uprawnione, ponieważ fort to nie tylko ceglane mury (redity i wałów artyleryjskich), ale wszystkie elementy jego założenia.

Inwestor odnosząc się do zarzutów postawionych przez mieszkańców zaznacza, że zakupił obiekt na początku 2016 roku i od tej pory zainwestował kilka milionów złotych w ochronę zabytku. Jego działania polegały między innymi na osuszaniu i zabezpieczeniu celi o podwyższonych rygorze, ochronie przeciw-wilgociowej obiektu. Obecny właściciel przedstawił plany inwestycji podzielone na dwie części. W ramach części zabytkowej i społecznej inwestor przewiduje: utworzenie ogólnodostępnego parku w fosie wokół wałów artyleryjskich, remont konserwatorski wałów artyleryjskich wraz z reditą, adaptację pomieszczeń piętra redity na schronisko młodzieżowe, adaptację pomieszczeń parteru redity na funkcje użytkowe, stworzenie dwóch muzeów. W części komercyjnej inwestycji przewiduje się wzniesienie dwóch budynków mieszkalnych i jednego biurowca na przedpolu fortu Luneta Warszawska. 

Przyszłość fortu stoi pod znakiem zapytania. Rada konserwatorska odrzuciła złożony przez inwestora projekt zabudowy i zaleciła opracowanie nowego planu, tym razem dostosowanego do skali zabudowań "Lunety Warszawskiej". Piotr Knez z pracowni Urban Architects,która opracowała pierwszą koncepcję, zaznacza, że jeśli miasto zablokuje budowę to inwestor może wycofać się ze swoich planów, wystąpić o odszkodowanie, a zabytkowy fort będzie dalej niszczał. Na sam remont Lunety Warszawskiej potrzebne jest kilkanaście milionów złotych. Niezwykle ważne jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na zachowanie zabytkowego charakteru fortyfikacji.

ZOBACZ ZDJĘCIA >>>

Więcej informacji znajdziesz tu >>>

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Spór o fort "Luneta Warszawska" [KRAKÓW]