Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Konkurs KOŁO: Czego mieszkańcy Poznania chcą dla Starego Koryta Warty?

red

Do 8 maja, w ramach konkursu organizowanego przez markę KOŁO, młodzi architekci mogą zgłaszać projekty budynku z funkcją toalety w Starym Korycie Warty w Poznaniu oraz proponować dodatkowe funkcje tego obiektu.

Konkurs Koło: Stare Koryto Warty, teren opracowania konkursowego
Konkurs Koło: Stare Koryto Warty, teren opracowania konkursowego
fot. Maciej Nowaczyk

Zaprojektuj toaletę w Starym Korycie Warty

Tegoroczna lokalizacja konkursowa znajduje się w północnej części Starego Koryta Warty obok boiska sportowego przy ul. Estkowskiego w Poznaniu. Uczestnicy konkursu KOŁO mają za zadanie stworzyć budynek z funkcją toalety nie posadowiony na stałe do gruntu, zaplanować przestrzeń wytyczającą zmiany w najbliższym otoczeniu oraz zaprojektować funkcje dodatkowe, atrakcyjne dla mieszkańców - oświetlenie terenu boiska i punkt wypożyczenia sprzętu sportowego lub zaproponować własne.

Partnerem konkursu jest Miasto Poznań. Ponadto, aby zebrać pomysły na rewitalizację tego obszaru, Miasto przeprowadziło w marcu warsztaty dla mieszkańców, .

Wiemy, czego oczekują mieszkańcy

Warsztaty, zorganizowane z inicjatywy Fundacji Made in Art oraz Oddziału Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznań, dotyczyły obszaru Starego Koryta Warty, który fragmentami wciąż jest mało homogeniczny, nieatrakcyjny i funkcjonalnie nieadekwatny do potencjału, jaki posiada. Z tych względów dzielnica Chwaliszewo wraz ze Starym Korytem Warty są objęte Miejskim Programem Rewitalizacji.

Warsztaty miały na celu poszukiwanie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, które byłyby satysfakcjonujące dla mieszkańców pod względem oferty rekreacyjnej, a równocześnie podkreślały tożsamość i walory tego obszaru. Raport z konsultacji dostępny jest na stronie konkurskolo.pl w zakładce „Materiały do pobrania” oraz na stronie Miasta. Wśród proponowanych wytycznych rozwojowych i rozwiązań doraźnych znalazły się m.in.:

  • wprowadzenie elementów małej architektury o podstawowych funkcjach (miejsca do siedzenia, wypoczynku, zabawy, oświetlenie, kosze na odpady itd.), które będą jednolite stylistycznie i przez swój plastyczny wyraz podkreślą charakter Starego Koryta;
  •  wprowadzenie w sąsiedztwie boiska małego obiektu spełniającego funkcje zaplecza sanitarnego i rekreacyjno-sportowego

O konkursie

Konkurs KOŁO od kilkunastu lat zwraca uwagę na problem deficytu toalet publicznych w polskich miastach. Jest to rozpoznawalna i ciesząca się dużym uznaniem społeczna inicjatywa firmy Geberit.

Ostatnie dni na przesłanie pracy w konkursie

Termin nadsyłania projektów upływa 08.05.2017 r., a wyniki zostaną ogłoszone 22.06.2017 r. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnicy konkursu będą ubiegać się o nagrody o łącznej wartości 40 000 zł.

Kto wybierze najlepsze prace:

Prace konkursowe oceni jury, w skład którego wchodzą Ewa Kuryłowicz – Wydział Architektury PW, APA Kuryłowicz & Associates, Robert Konieczny - architekt, szef biura KWK Promes oraz  niezależny ekspert Fundacji Miesa van der Rohe, Piotr Libicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta Poznania, Joanna Bielawska-Pałczyńska - Miejski Konserwator Zabytków, Maciej Dźwig - Dyrektor Usług Komunalnych Miasta Poznania, arch. Anna Rybarczyk – Robak - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania, Przemysław Powalacz - Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o.


Ponadto w dniach 05-15 czerwca 2017 r. na wybrane prace głosować będą internauci. Praca, która zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma dodatkowe wyróżnienie i nagrodę pieniężną.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: www.konkurskolo.pl

Akcja społeczna "Nie olewamy miasta"

Deficyt toalet publicznych to duży problem dla mieszkańców polskich miast. W ramach akcji "Nie olewamy miasta", której partnerem jest marka KOŁO, organizatorzy zapytali mieszkańców 8 największych miast w Polsce, czego im w ich miastach brakuje. Na podstawie zebranych zgłoszeń powstała "Mapa miejskich potrzeb". Wśród 5 głównych znalazła się wskazana przez uczestników wskazali potrzeba wybudowania nowych toalet publicznych.

ZOBACZ ZDJĘCIA >>>

Zobacz wideo poniżej, w którym zasiadająca w jury, prof. Ewa Kuryłowicz mówi o idei konkursu i kryteriach oceny prac: 

    Więcej o:

Skomentuj:

Konkurs KOŁO: Czego mieszkańcy Poznania chcą dla Starego Koryta Warty?