Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Mieszkania dla warszawiaków. Remonty pustostanów i nowe inwestycje

red.

W najbliższych latach ma powstać w Warszawie 600 nowych mieszkań i 1,4 tys. w TBS-ach, a do 2030 roku - 15 tys. Ponadto ratusz chce wyremontować wszystkie dostępne (technicznie i formalnie) pustostany. Na ten cel przeznaczono 40 mln zł.

Nowe budynki przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie
Nowe budynki przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie
fot. Urząd m.st. Warszawy

Radni Warszawy przyjęli wieloletni program gospodarowania mieszkaniami m.st. Warszawy na lata 2018 – 2022 oraz politykę mieszkaniową – Mieszkania2030. Określono w nim siedem najważniejszych priorytetów, a są to: zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla warszawiaków, podniesienie standardu w lokalach komunalnych i socjalnych, remont wszystkich pustostanów, likwidacja pieców opalanych węglem, obniżki czynszów i pomoc lokatorom zalegającym z opłatami (poprzez możliwość odpracowania długów czynszowych, zmniejszenie opłat czy też program umarzania długów).

Zwiększymy liczbę mieszkań, a równocześnie będziemy inwestować w wyższy standard obecnych. Zakładamy, że zostaną wyremontowane wszystkie pustostany dostępne formalnie i technicznie

– zapowiedział Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Podkreślił on, że po raz pierwszy program mieszkaniowy zakłada zwiększenie liczby lokali komunalnych. Za 17 lat ratusz ma dysponować 100 tysiącami mieszkań komunalnych i lokali w TBS-ach. Wzrost nie jest znaczący, na co uwagę zwracają działacze lokatorscy. Obecnie miasto dysponuje 85 tys. mieszkań komunalnych, w których mieszka około 200 tys. warszawiaków. Urzędnicy tłumaczą, że chodzi nie tylko o zwiększenie liczby mieszkań, lecz również o poprawę komfortu w dostępnych lokalach, stąd zapowiadane remonty i przygotowanie nowych instalacji, bardziej ekologicznych i generujących mniejsze koszty dla mieszkańców i środowiska.

Remont pustostanów

Ratusz chce wyremontować prawie wszystkie pustostany, czyli te, które dostępne są formalnie i technicznie. Na ten cel przeznaczono 40 mln z miejskiego budżetu. Remonty mają rozpocząć się już niebawem, zaplanowano je na 2018 i 2019 rok. Ponadto w mieszkaniach komunalnych i socjalnych mają zostać likwidowane piece. Lokale będą podłączane do miejskiej sieci lub zostaną w nich zamontowane instalacje gazowe.Tam, gdzie będzie to możliwe, planowane są instalacje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Liczbę pustostanów w Warszawie szacuje się na 2,5 tys. (dane z końca 2016 roku). Natomiast na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne znajduje się około 3,7 tys. osób (dane z kwietnia 2017). Zagospodarowanie tego potencjału pomogłoby zmniejszyć kolejkę.

Przyjęto długofalową politykę mieszkaniową - Mieszkania 2030

Polityka mieszkaniowa Mieszkania2030 jest uniwersalnym dokumentem. Mówi o jakości mieszkania w Warszawie, więc dotyczy każdego z nas. Kolejnym krokiem jest stworzenie programu Mieszkania2030. Pracujemy również nad Warszawskim Standardem Mieszkaniowym, który określi wytyczne dla miejskich inwestycji oraz będzie zestawem dla prywatnych inwestycji. Standard pokażemy w pierwszym kwartale przyszłego roku – mówi Joanna Erbel, koordynatorka prac nad projektem polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030.

O protestach lokatorów można przeczytać tu >>>

Skomentuj:

Mieszkania dla warszawiaków. Remonty pustostanów i nowe inwestycje