Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Na skraju obszaru Natura 2000 powstaje ogromny zamek!

JB

Na akwenie w Stobnicy w Puszczy Noteckiej buduje się wielki zamek. Rozmiarem dorównuje temu z Malborka!

Budowa zamku w Stobnicy
Budowa zamku w Stobnicy
Wykop.pl

Wyjątkowa przyroda

Stobnica (powiat obornicki), licząca zaledwie 100 mieszkańców, leży pod Poznaniem. Obszar znajduje się pod ochroną programu Natura 2000. Miejscowość dotychczas była znana głównie miłośnikom dzikiej przyrody, bowiem mieści się tutaj Wilczy Park, gdzie można bezpośrednio obserwować wilki.

W Stobnicy znajduje się akwen, który powstał w wyniku połączenia stawów rybnych; następnie został zasilony wodą z cieku Kończak (dopływ Warty). W 2015 roku rozpoczęto prace przy zmianie linii brzegowej. W efekcie na zbiorniku powstała sztuczna wyspa o długości ok. 300 m, na którą można się dostać dwoma kładkami.

Kolos na chronionym terenie

Na wyspie trwa budowa zamku, który tak opisano w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Puszcza Notecka: "na szerokiej bazie dolnej kondygnacji zaprojektowano zestaw brył piętrzących się w górę i stopniowo wytracających wysokość. Najwyższym akcentem będzie smukła dominanta. (…) Budynek zaprojektowano z płaskimi dachami-tarasami, (…) z dużą różnorodnością form: balkony, wykusze, nadwieszenia i prześwity".

Zdjęcie satelitarne
Zdjęcie satelitarne
Mapy Google

Mieszkańcy okolicznych terenów donoszą, że budowa jest otoczona wysokim ogrodzeniem i fosą, a wstępu bronią ochroniarze. Opracowano dwa warianty przestrzenne. Opcja minimum zakłada, że obiekt będzie miał powierzchnię 10 tys. m2 i 48 m wysokości, natomiast wariant maksimum - 14 tys. m2 i 70 m. Kominy kotłowni mają mieć 40 m wysokości.

Na potrzeby inwestycji, prowadzonej przez spółkę D.J.T. Sp. z o.o., Rada Miasta w Obornikach zmieniła w 2008 roku Studium uwarunkowań gminy, a trzy lata później uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania. Urzędnicy argumentowali, że "inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływała na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Nie przyczyni się do zmniejszenia spójności i integralności sieci Natura 2000".

    Więcej o:

Skomentuj:

Na skraju obszaru Natura 2000 powstaje ogromny zamek!