Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wolne Tory w Poznaniu. Wizja nowego miasta [FILM]

JB

Wolne Tory to ponad 100 ha ziemi w centrum Poznania. Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawia film z projektem nowoczesnej zielonej dzielnicy, która miałaby tam powstać.

Wolne Tory - Miejska pracownia Urbanistyczna
Wolne Tory - koncepcja
Miejska pracownia Urbanistyczna

Projektowanie uniwersalne to projektowanie bez barier, zakładające powszechną dostępność budynków, przestrzeni, środków komunikacji miejskiej, ale też produktów wprowadzanych do obrotu.

W wizji zagospodarowania Wolnych Torów zostały zastosowane standardy dostępności, tak aby nowa dzielnica Poznania była dostępna dla wszystkich jej użytkowników o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnością, ludziom starszym czy rodzinom z dziećmi.

Charakterystycznym akcentem wizji nowej dzielnicy Wolnych Torów jest szeroki zielony łącznik o charakterze parku z funkcją rekreacyjną i usługową. Ma on przebiegać ze wschodu na zachód ponad torami kolejowymi, zapewniając wygodne i atrakcyjne połączenie dwóch odseparowanych obecnie dzielnic: Wildy i Łazarza, a w szczególności Rynków Wildeckiego i Łazarskiego. Jednocześnie stanowić on będzie główny teren zieleni, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i pracowników dzielnicy.

Główną osią kompozycyjną Wolnych Torów jest trasa tramwajowa, przebiegająca z północy na południe wzdłuż całego założenia. To ciąg pieszo-rowerowy bez ruchu samochodowego, z wydzielonym zielonym torowiskiem.

Szeroki zielony łącznik stanowić będzie połączenie zarówno dla pieszych jak i rowerzystów, zaś druga kładka na przedłużeniu ul. Sikorskiego planowana jest dla pieszych.

Ruch samochodowy zostanie odseparowany od głównych ciągów pieszych. Główną trasą dla komunikacji samochodowej będzie oddalona nieco na zachód od głównej osi, przebiegająca równolegle ulica zbiorcza o charakterze śródmiejskim, której przebieg dostosowano do podziałów własnościowych terenu. Dla połączenia samochodowego Wildy z Łazarzem przewidziano tunel dla samochodów, z odgałęzieniem do starego dworca Poznań Główny (wjazd na tzw. międzytorze). Po zachodniej stronie torów planowana jest nowa dwujezdniowa ul. Dolna Głogowska.

Skomentuj:

Wolne Tory w Poznaniu. Wizja nowego miasta [FILM]