Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Warszawianka: reaktywacja [Konkurs Architektoniczny]

red

W czerwcu ogłoszony został międzynarodowy konkurs koncepcyjny na projekt rewitalizacji kompleksu sportowego "Warszawianka" na warszawskim Mokotowie. Czy jest szansa, że kompleks odżyje?

Warszawianka
Warszawianka
fot. Zbigniew Kapus´cik, dzie?ki uprzejmos´ci Muzeum Akademii Sztuk Pie?knych w Warszawie

Kompleks sportowy, zaprojektowany w 1954 roku przez zespół Zakładów Artystyczno-Badawczych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie — Jerzego Sołtana, Zbigniewa Ihnatowicza, Wojciecha Fangora i Lecha Tomaszewskiego — był "poetycko-przestrzennym wykładem o Ziemi, o możliwości koegzystencji Natury i Działalności Człowieka". To określenie zaprzyjaźnionego z twórcami „Warszawianki” architekta Oskara Hansena doskonale oddawało istotę projektu, składającego się z przestrzennych form wyrzeźbionych w masywie Skarpy Wiślanej. Formy powstałe z ziemi, zieleni i betonu wchodziły w dialog z zastaną przestrzenią, tworząc wybitne dzieło architektury, integrujące przebywającego w nim człowieka z krajobrazem w skali miasta i kraju.

Z czasem pierwotny zamysł architektoniczny „Warszawianki” stał się mniej widoczny — formy wyrzeźbione w skarpie zarosły zdziczałe rośliny, budynki sportowe zostały znacząco przebudowane, a relację stadionu do doliny Wisły zaburzyły powstające wokół niego wysokie bloki. „Warszawianka” nie zniknęła jednak bezpowrotnie.

Zobacz film pokazujący projekt i historię Warszawianki. Film został udostępniony dzięki uprzejmości Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

Międzynarodowy konkurs koncepcyjny organizowany przez platformę Ctrl+Space we współpracy ze Stowarzyszeniem Okolska, Stowarzyszeniem Masław (projekt „Tu Było Tu Stało”) i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów ma na celu przywrócenie tym terenom ich dawnej świetności. Biorący udział w konkursie zmierzą się z zadaniem adaptacji kompleksu do nowych funkcji sportowych, zapewnienia przestrzeni dla sportu komercyjnego i niekomercyjnego oraz przywrócenia znaczenia tych terenów dla dzielnicy, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnych idei architektonicznych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie ctrl-space.net. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 17 września 2016 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2016 r.

    Więcej o:

Skomentuj:

Warszawianka: reaktywacja [Konkurs Architektoniczny]