Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Teoria i praktyka. Konkurs organizowany przez Fundację im. S. Kuryłowicza

Red.

Ruszył nabór zgłoszeń do Konkursu "Teoria" i Stypendium "Praktyka" 2018. Jak co roku Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje śmiałych i nowatorskich tekstów teoretycznych badających relacje architektury i kultury oraz ciekawych i odpowiedzialnych społecznie projektów architektonicznych zmierzających do poprawienia jakości przestrzeni publicznej w Polsce. Zgłoszenia można przesyłać do 6 grudnia za pomocą formularza znajdującego się na stronie Fundacji.

Konkurs 'Teoria' i Stypendium 'Praktyka' 2018
Konkurs 'Teoria' i Stypendium 'Praktyka' 2018
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

Celem programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jest zarówno wspieranie twórczości młodych, kreatywnych i poszukujących architektów, umacnianie w nich postawy odpowiedzialności za ład architektoniczno-urbanistyczny, jak i podejmowanie prób rozpoznawania współczesnych problemów przestrzeni publicznej oraz wypracowywania odważnych i uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych rozwiązań tych problemów. Konkurs „Teoria” i Stypendium „Praktyka” zostały pomyślane jako uzupełniające się inicjatywy, które nie tylko poszukują świeżego spojrzenia na architekturę, ale także nowego języka, który umiałby owo spojrzenie przekazać  odbiorcy.

W tym roku Konkurs »Teoria« oraz Stypendium »Praktyka« ruszyły w październiku. Ta zmiana w terminarzu programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza pokierowana jest przede wszystkim próbą jeszcze szerszego dotarcia do młodych ludzi, studentów, którzy po wakacyjnej przerwie powracają z nowymi śmiałymi pomysłami. Zależy nam na tym, aby mieli oni możliwość zaprezentowania tych koncepcji, opowiedzenia własnym głosem o swoich architektonicznych wizjach i poszukiwaniach

– mówi prof. Ewa Kuryłowicz.

Stypendium „Praktyka”

Stypendium „Praktyka” to trwający sześć miesięcy program, w ramach którego zwycięski projektant lub zespół otrzymuje finansową (16 tys. zł) i merytoryczną pomoc w opracowywaniu zgłoszonej koncepcji architektonicznej. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje oryginalnych pomysłów na ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnie wybranego miasta w Polsce. Zgłoszenia oceniać będzie jury w składzie: przewodniczący Jakub Wacławek, Przemo Łukasik, Dorota Szlachcic, Aleksandra Wasilkowska, Maciej Frąckowiak oraz ekspert wspomagający Agnieszka Olędzka (Hörmann Polska).

Konkurs „Teoria”

Konkurs „Teoria” to program, w ramach którego zwycięski tekst w ciekawy i nowatorski sposób podejmujący tematykę związków architektury i kultury opublikowany zostanie w formie dwujęzycznej książki. Ukaże się ona w październiku przyszłego roku nakładem Wydawnictwa Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Laureat Konkursu „Teoria” otrzyma ponadto nagrodę finansową w wysokości 3,5 tys. zł. Prace oceniać będzie jury w składzie: przewodnicząca Ewa P. Porębska, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Marta Urbańska.

Wyniki

Wyniki I etapu Stypendium „Praktyka” ogłoszone zostaną 15 stycznia 2019 roku, natomiast zwycięski projekt Stypendium „Praktyka” oraz nazwisko laureata Konkursu „Teoria” poznamy 26 marca. Prace w obu programach można nadsyłać do 6 grudnia 2018 roku. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej I stopień studiów architektonicznych, a także nie skończyły 40 lat. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem prostych formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Zgłoszenia do programów są anonimowe. Formularze oraz regulaminy dostępne są pod adresami:

Konkurs „Teoria”: www.fundacja-sk.pl/programy/teoria/

Stypendium „Praktyka”: www.fundacja-sk.pl/programy/praktyka/

Skomentuj:

Teoria i praktyka. Konkurs organizowany przez Fundację im. S. Kuryłowicza