Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny

arch. Jan Ledwoń

Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
arch. Jan Ledwoń

Idea projektu z nawiązaniem do wartości kulturowych i środowiskowych

Wzorcami zabudowań lokalizowanych na ziemiach Podlasia są zagrody wydłużone typu bielsko-hajnowskiego (Białostocczyzna) oraz 2-przejazdowe stodoły z tych rejonów.

Rys historyczny

Zagroda wydłużona wykształciła się we wsiach szeregowych i występuje wyłącznie na obszarze polski północno-wschodniej, wzdłuż wschodniej granicy od Bielska Podlaskiego i Hajnówki do Dąbrowy Białostockiej. Forma zagrody wynika z kształtu działki wyznaczonej w trakcie pomiary włócznej we wsi szeregówce. Niewielka szerokość parceli wymusiła sytuowanie domów szczytem do ulicy, a za nim budynków gospodarczych, które na wspomnianych terenach przybudowywano do ściany domu i przekrywano wspólnym dachem. Zastosowane rozwiązanie zapewnia możliwość budowy domu na wąskich działkach przeznaczonych pod zabudowę budynkami jednorodzinnymi. Budynek zaprojektowano do zamieszkiwania przez 4-osobową rodzinę.

Parametry obiektu budowlanego

  • Wysokość 7,5 m; Szerokość 30,75 m; Długość 9,05 m,
  • Powierzchnia użytkowa mieszkalna 144,95 m2,
  • Powierzchnia netto 209,45 m2,
  • Powierzchnia pomocnicza 64,50 m2,
  • Powierzchnia zabudowy budynkiem mieszkalnym 278,29 m2,
  • Powierzchnia zabudowy zadaszenia miejsca gromadzenia odpadów stałych 9,15 m2,
  • Kubatura 1502,75 m2.

Rysunki techniczne: plan sytuacyjny, rzuty, przekroje, elewacje

Koncepcja zagospodarowania działki
Koncepcja zagospodarowania działki
arch. Jan Ledwoń
Rzut parteru
Rzut parteru
arch. Jan Ledwoń
Rzut dachu
Rzut dachu
arch. Jan Ledwoń
Przekrój 1-1
Przekrój 1-1
arch. Jan Ledwoń
Przekrój 2-2
Przekrój 2-2
arch. Jan Ledwoń
Elewacja północna
Elewacja północna
arch. Jan Ledwoń
Elewacja południowa
Elewacja południowa
arch. Jan Ledwoń
Elewacja wschodnia
Elewacja wschodnia
arch. Jan Ledwoń
Elewacja zachodnia
Elewacja zachodnia
arch. Jan Ledwoń
Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
arch. Jan Ledwoń
Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
arch. Jan Ledwoń
Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
arch. Jan Ledwoń
Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny
arch. Jan Ledwoń

Schematy ideowe

Funkcja - strefowanie - modularność
Funkcja - strefowanie - modularność
arch. Jan Ledwoń
Nasłonecznienie
Nasłonecznienie
arch. Jan Ledwoń
Energooszczędność stref ogrodó zimowych
Energooszczędność stref ogrodó zimowych
arch. Jan Ledwoń
    Więcej o:

Skomentuj:

Dom Podlaski - wolno stojący budynek jednorodzinny