Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Uchwała krajobrazowa, czyli Warszawa będzie walczyć z "szyldozą". Co trzeba o niej wiedzieć?

Redakcja Pressland/WG

Warszawska uchwała krajobrazowa została przyjęta przez radnych 16 stycznia 2020 roku. Co tak naprawdę oznacza ten akt prawa? Jak zmieni się Warszawa?

Warszawa, Al Jana Pawła II
Warszawa, Al Jana Pawła II - konkurs Miastoszpeciciel 2014 organizowany przez Stowarzyszenie "Miasto Moje A W Nim"
fot. Aleksy

Uchwała krajobrazowa to akt prawa, na który stolica czekała od wielu lat. To dokument regulujący nie tylko reklamy i szyldy, które tak chaotycznie dziś "zdobią" stołeczne ulice. W uchwale pojawiły się również wytyczne dotyczące małej architektury oraz wykaz osiedli mieszkaniowych, na których obowiązywać ma zakaz grodzenia. Jakie zmiany wprowadzi warszawska uchwała krajobrazowa? Oto kilka najważniejszych kwestii.

Warszawska uchwała krajobrazowa - nośniki reklamowe

 • Koniec z zasłanianiem budynków mieszkalnych i biurowców gigantycznymi reklamami. Nośniki reklamowe będą mogły być umieszczane jedynie na ślepych ścianach budynków.
 • Wielkoformatowe siatki reklamowe przesłaniające okna będzie można instalować tylko na rusztowaniach, podczas prowadzenia prac remontowych lub budowlanych na elewacji budynku. Taka reklama może być eksponowana maksymalnie przez 9 miesięcy i może być montowana nie częściej niż co 5 lat.
 • Wolnostojące nośniki reklamowe pojawiać się będą wyłącznie wzdłuż ulic – w pasach drogowych albo w ich pobliżu (dla każdego ciągu ustalony zostanie odpowiedni format). Ustawianie ogromnych reklam (18 m² i 9 m²) nie będzie możliwe w ścisłym centrum miasta, a także na niektórych odcinkach dużych ulic.
 • W Śródmieściu stać będą tylko słupy ogłoszeniowe według wzoru zastrzeżonego dla m. st. Warszawy. Pojawiać się będą mogły również niewielkie gabloty z wymienialną treścią, czyli tzw. citylighty.
 • Na elewacjach budynków nie będzie można umieszczać reklam, które nie są szyldami.
 • Wprowadzone zostaną minimalne odległości pomiędzy poszczególnymi typami nośników wolnostojących.
 • Ustalone zostaną minimalne lub maksymalne odległości pomiędzy wolnostojącymi nośnikami a budynkami, pomnikami czy krawędziami jezdni
 • Nośniki reklamowe nie będą mogły pojawiać się na objętych w aktach planistycznych ochroną przyrodniczą bądź konserwatorską.

 

Polski Outdoor

Szyldy reklamowe a warszawska uchwała krajobrazowa

 • Najwłaściwszym miejscem na usytuowanie szyldów będzie pole szyldowe, czyli obszar ponad witryną lokalu, ale poniżej górnej granicy strefy parteru.
 • Szyldy reklamowe nie powinny zasłaniać więcej niż 20% powierzchni witryny. Nie mogą również zasłaniać detali architektonicznych elewacji.
 • Należy unikać zbyt dużych semaforów i wyświetlaczy.

Warszawska uchwała krajobrazowa a mała architektura

 • Mała architektura, w obrębie poszczególnych ulic lub ich fragmentów zostanie ujednolicona.
 • Meble miejskie mają być spójne stylistycznie i trwałe. Dopuszczona będzie stal nierdzewna lub kortenowska, żeliwo, aluminium, beton z kruszywem bądź polimerowy, kamień i drewno o odpowiedniej twardości. W reprezentacyjnych miejscach miasta dozwolone będą rozwiązania indywidualne.

Co z ogrodzeniami?

 • Uchwała określa maksymalną wysokość ogrodzeń zabudowy mieszkaniowej, obiektów biurowych, handlowo-wystawienniczych, targowych, obiektów oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, magazynowych, technicznych, sportowych oraz ogrodów działkowych.
 •  Ogrodzenia przyległe do przestrzeni publicznych nie będą mogły być wznoszone z: prefabrykowanych płyt betonowych, blachy fałdowej, poliwęglanu, ostrych elementów szklanych lub ceramicznych.
 • Nie można grodzić osiedli, których oryginalny projekt nie przewidywał tego typu instalacji.
 • Nie można grodzić zbyt rozległych terenów - o rozpiętości przestrzennej przekraczającej 200 m lub o łącznej powierzchni większej niż 2 ha.
 • Nie można przegradzać istniejących bądź przewidzianych w planach miejscowych ciągów pieszych
Plac Pięciu Rogów w Warszawie. Proj. WXCA

Więcej na temat warszawskich uchwały krajobrazowej przeczytacie w specjalnie przygotowanym przez urząd miasta przewodniku. Dostępny jest tu>>

Przypomnijmy, prace nad warszawską uchwałą krajobrazową trwają od 2015 roku. Kilka dni po wejściu w życie ustawy krajobrazowej Warszawa podpisała uchwałę intencyjną i rozpoczęły się pracę nad regulacjami. Dwa razy przeprowadzano konsultacje społeczne. Wreszcie 16 stycznia 2020 roku stołeczni radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę krajobrazową. Teraz dokument ma zostać zweryfikowany przez Wojewodę Mazowieckiego. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, uchwała ma wejść w życie w ciągu 90 dni.

Uchwała krajobrazowa - kiedy zostaną wprowadzone zmiany?

Zmiany w warszawskiej przestrzeni publicznej nie będą widoczne od razu. W uchwale krajobrazowej określono czas na dostosowanie się do określonych regulacji.

 • Nośniki reklamowe - 2 lata
 • Szyldy reklamowe - 3 lata
 • Obiekty małej architektury - 5 lat

 

  Więcej o:

Skomentuj:

Uchwała krajobrazowa, czyli Warszawa będzie walczyć z "szyldozą". Co trzeba o niej wiedzieć?