Laureaci Brick Award 2017. Najlepsze budynki z użyciem materiałów ceramicznych w Polsce

Już po raz trzeci jury prestiżowego konkursu Brick Award wyłoniło najciekawsze, innowacyjne obiekty architektoniczne w Polsce, które powstały z wykorzystaniem materiałów ceramicznych - cegieł konstrukcyjnych, elewacyjnych i dachówek. Przedstawiamy dziesięć nagrodzonych i wyróżnionych projektów w pięciu kategoriach - te budynki powalczą za rok w międzynarodowej edycji konkursu. Grand Prix zdobyła pracownia BBGK Architekci za projekt Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Obiekt znajduje się również na krótkiej liście prestiżowej nagrody Mies van der Rohe.
Muzeum Katyńskie w Warszawie, projekt: BBGK Architekci Muzeum Katyńskie w Warszawie, projekt: BBGK Architekci fot. Piotr Krajewski,http://pkrajewski.pl

Grand Prix oraz nagroda główna w kategorii Renowacja/Rekonstrukcja - Muzeum Katyńskie w Warszawie

Grand Prix Brick Award 2017 wraz z nagrodą główną w kategorii Renowacja/Rekonstrukcja zdobyło Muzeum Katyńskie w Warszawie, autorstwa biura BBGK Architekci. Projekt zwrócił uwagę jury ze względu na unikalną umiejętność wykorzystania walorów istniejącego obiektu dla wpisania nowej funkcji.

Muzeum Katyńskie w Warszawie, projekt: BBGK Architekcifot. Piotr Krajewski,http://pkrajewski.pl

To, co wyróżniało go na tle innych, to także uzyskanie spektakularnego efektu architektonicznego za pomocą delikatnych, wrażliwych na otoczenie interwencji i wpisanie funkcji muzeum w powstałą w XIX wieku historyczną przestrzeń warszawskiej Cytadeli. Sąd konkursowy docenił wpływ, jaki obiekt wywiera na otaczający krajobraz. Niezwykłym zabiegiem było przecięcie historycznych wałów i stworzenie symbolicznej ścieżki od tablic z nazwiskami ofiar do schodów prowadzących ku niebu i światłu.

Muzeum Katyńskie w Warszawie, projekt: BBGK Architekcifot. Piotr Krajewski,http://pkrajewski.pl

Rudy Dom, projekt Marek Wawrzyniak Rudy Dom, projekt Marek Wawrzyniak mat. prasowe Brick Award 2017

Rudy Dom - zwycięzca w kategorii Budynek Mieszkalny

Rudy Dom w Rudach to projekt autorstwa Marka Wawrzyniaka - laureat w kategorii Budynek Mieszkalny. O wyjątkowości tego projektu zadecydowała przede wszystkim konsekwentna koncepcja polegająca na stworzeniu introwertycznego, zamkniętego pomiędzy ceglanymi ścianami wnętrza. Zbudowany na planie kwadratu dom podzielono na logiczne strefy funkcjonalne, z których na uwagę zasługuje wewnętrzny dziedziniec z głównym wejściem do budynku. Zdaniem jury to właśnie subtelne otworowanie ceglanych ścian oraz brak widocznych na zewnątrz drzwi wejściowych mają decydujący wpływ na charakter domu.

Rudy Dom, projekt Marek Wawrzyniakfot. Radosław Kazimierczak/ mat. prasowe Brick Award 2017

Dzięki wymurowaniu wszystkich ścian na bazie jednolitego wiązania krzyżowego z ręcznie sortowanych cegieł odpadowych, wątek ceglany przestaje być tylko ornamentem i staje się integralną częścią tektoniki budynku. Jury doceniło również zastosowanie materiału pochodzącego z lokalnych zakładów produkcyjnych oraz zmysłowy, podkreślający walory materiałów ceramicznych klimat architektury.

Rudy Dom, projekt: Marek Wawrzyniakmat. prasowe Brick Award

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Wsi Mazowieckiej, projekt:Consultor i Pracownia Ahor Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Wsi Mazowieckiej, projekt:Consultor i Pracownia Ahor mat. prasowe

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Muzuem Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - zwycięzca w kategorii Budynek użyteczności publicznej

W kategorii Budynek Użyteczności Publicznej jury postanowiło przyznać nagrodę główną Centrum Kulturalno-Rekreacyjnemu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, autorstwa konsorcjum pracowni Consultor i Pracowni Ahor, za oryginalne powiązanie architektury z istotnym dla życia wsi elementami: ogniem, wodą i sacrum.

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Muzeum Wsi Mazowieckiejmat. prasowe

Dodatkowym walorem było stworzenie obiektu eleganckiego, umiejętnie wykorzystującego różne materiały budowlane i wykończeniowe, ale zachowującego przy tym stylistyczną jednorodność. Jury podkreśliło, że wyjątkowość Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego Muzeum Wsi Mazowieckiej przypomina, że architektura dedykowana wsi polskiej także zasługuje na estetyczną jakość.

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Muzeum Wsi Mazowieckiejmat. prasowe

Hala Koszyki, projekt: JEMS Architekci Hala Koszyki, projekt: JEMS Architekci fot. Juliusz Sokołowski / mat. prasowe Brick Award

Hala Koszyki w Warszawie - laureat w kategorii Budynek w Zabudowie Miejskiej

W kategorii Budynek w Zabudowie Miejskiej nagrodzono Kompleks Hali Koszyki autorstwa pracowni JEMS Architekci za kunszt, z jakim architekci połączyli zachowane i zrekonstruowane fragmenty secesyjnej hali targowej oraz nową zabudowę biurową z tkanką ścisłego śródmieścia Warszawy.

Hala Koszyki w Warszawiefot. Juliusz Sokołowski

Jury doceniło przywrócenie miastu tego długo zaniedbanego, a potem nieistniejącego miejsca publicznego, wysoką jakość jego architektury i dbałość o detale. Sąd konkursowy zwrócił również uwagę na fakt, iż część publiczna hali cieszy się dużą frekwencją, co świadczy o tym, że obiekt spełnia swoje zadanie jako element warszawskiej tkanki miejskiej.

Hala Koszykifot. Juliusz Sokołowski

Do pracowni JEMS Architekci trafiły jeszcze dwa wyróżnienia. Hala Koszyki została wyróżniona w kategoriach Renowacja/ Rekonstrukcja:

za rzetelność i troskę, z jaką projektanci potraktowali to, co zostało z pierwotnej architektury budynku oraz za przekonującą kreację konserwatorską, jakiej dokonali odtwarzając rozebraną część hali.

Trzecie wyróżnienie trafiło do autorów Hali Koszyki w kategorii Budynek użyteczności publicznej za stworzenie efektownej przestrzeni na bazie zachowanej i zrekonstruowanej architektury oraz umiejętne połączenie rozmaitych funkcji. Warto podkreślić, iż choć Hala przez lata nie istniała, dzięki rekonstrukcji znów stała się miejscem pulsującym życiem, przyciągającym wielkomiejską atmosferą.

Little Hamburg Hybrid Housing, projekt: Michał Sapko Little Hamburg Hybrid Housing, projekt: Michał Sapko mat. prasowe

Nagroda w kategorii Projekt bez Realizacji - Little Hamburg Hybrid Housing

W kategorii Projekt bez Realizacji startowały projekty przygotowane przez studentów kierunków architektonicznych. Nagrodę otrzymał Michał Sapko reprezentujący Politechnikę Śląską za projekt Little Hamburg Hybrid Housing.

Little Hamburg Hybrid Housing, projekt: Michał Sapkomat. prasowe

Nagrodę przyznano za stworzenie interesującej koncepcji obiektu łączącego różnorodne elementy funkcjonalne - budownictwa mieszkaniowego, zabudowy hostelowej oraz biur, sklepów, kawiarni i innych obiektów usługowych w niezwykle ekspresyjnej formie architektonicznej. Sąd konkursowy podkreślał istotę nawiązania wertykalnej formy projektowanej zabudowy do otoczenia - wieżowców Hamburga.

Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu,  projekt: Maćków Pracownia Projektowa Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, projekt: Maćków Pracownia Projektowa mat. prasowe

Wyróżnienie w kategorii Renowacja/Rekonstrukcja - Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Wyróżnienie w kategorii Renowacja/Rekonstrukcja otrzymała również Maćków Pracownia Projektowa za Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. W tym wypadku na szczególną uwagę zasługiwało zachowanie autentyczności dawnego budynku i doprowadzenie jego architektonicznej powłoki do stanu z okresu świetności przy bardzo nieznacznych i umiarkowanych współczesnych ingerencjach.

Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiumat. prasowe

Dom energooszczędny 'Sun garden', projekt: Menthol Architects - Liliana Krzycka i Rafał Pieszko Dom energooszczędny 'Sun garden', projekt: Menthol Architects - Liliana Krzycka i Rafał Pieszko mat. prasowe

Wyróżnienie w kategorii Budynek Mieszkalny - dom energooszczędny "Sun garden"

Dom energooszczędny "Sun garden" w Poznaniu autorstwa pracowni Menthol Architects - Liliana Krzycka i Rafał Pieszko - został wyróżniony w kategorii Budynek Mieszkalny za komponowanie elewacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania energii słonecznej, kadrowanie widoków na otaczające brzozy, a także energooszczędność zastosowanych rozwiązań.

Dom energooszczędny 'Sun garden', projekt: Menthol Architects - Lilianna Krzycka i Rafał Pieszkomat. prasowe

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Gdańsku, projekt: A-Plan bis Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Gdańsku, projekt: A-Plan bis mat. prasowe

Wyróżnienie w kategorii Budynek Użyteczności Publicznej - Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Pierwsze wyróżnienie w tej kategorii zostało przyznane za wpisanie architektury budynku publicznego urzędu w zabytkowe otoczenie. Południowa, szklana elewacja kaskadowa, wyposażona
w panele fotowoltaiczne, jest ukłonem w stronę współczesnych technologii sprzyjających wykorzystaniu energii odnawialnych. Materiał ceramiczny użyty na pozostałych elewacjach stanowi oczywisty łącznik z historią, spełniając wymogi konserwatorskie i jest jednocześnie środkiem do uzyskania wymaganych współcześnie warunków technicznych we wnętrzu.

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, projekt: A-Plan bismat. prasowe

Zespół mieszkaniowo-usługowy przy ul. Szwedzkiej w Warszawie Zespół mieszkaniowo-usługowy przy ul. Szwedzkiej w Warszawie mat. prasowe

Wyróżnienie w kategorii Projekt bez Realizacji - Zespół mieszkaniowo-usługowy przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie

Wyróżnienie zostało przyznane za umiejętną kontynuację skali i charakteru zabudowy historycznej Pragi oraz wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w otoczeniu nowej zabudowy mieszkalnej i reliktów zabudowy przemysłowej.

Zespół mieszkaniowo-usługowy przy ul. Szwedzkiej w Warszawiemat. prasowe

Zespół sal gimnastycznych Zespół sal gimnastycznych mat.prasowe

Wyróżnienie w kategorii Projekt bez Realizacji - Zespół sal gimnastycznych - rozbudowa zespołu szkół nr 5

Wyróżnienie otrzymało także biuro ARCH_IT Piotr Zybura za Zespół Sal Gimnastycznych - rozbudowę Zespołu Szkół Nr 5 i budowę bloku sportowego wraz z salą do szermierki we Wrocławiu. Jury zwróciło szczególną uwagę na połączenie w jednej zwartej, prostej bryle dwóch niezależnie funkcjonalnych budynków: dostępnego z zewnątrz bloku szermierki oraz umieszczonego tuż nad nim, połączonego łącznikiem z istniejącą szkołą kompleksu sal sportowych.

Zespół sal gimnastycznychmat. prasowe

Prostocie formy towarzyszy konsekwentne i oszczędne użycie detalu architektonicznego. Zastosowana na elewacjach jasna cegła pełni rolę pośrednika między budynkiem istniejącym i nowo projektowanym, starym i nowym, tradycją i nowoczesnością.

Brick Award Brick Award mat. prasowe

Rekordowa liczba zgłoszonych projektów

Do tegorocznej edycji napłynęła rekordowa liczba prac. Polscy laureaci czterech głównych kategorii (projekty zrealizowane) zostaną zgłoszeni jako oficjalni kandydaci do międzynarodowej edycji Brick Award 2018. Co istotne, wykorzystanie materiałów firmy Wienerberger nigdy nie było i nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia przez uczestników konkursu.