Parking w kamienicy? Wyniki łódzkiego konkursu

JB

Architekt Miasta Łodzi szuka metody na estetyczne parkingi w mieście. Sprawdźcie wyniki konkursu!

1 z 10I kategoria I nagroda - Maja Wrońska i Przemysław Sobiecki
UM Łódź
2 z 10I kategoria II nagroda - Łukasz Wawrzyniak, Monika Węgorzewska, Mikołaj Zajączkowski
UM Łódź
3 z 10I kategoria III nagroda - Pracownia Projektowa Blomm
UM Łódź
4 z 10I kategoria Wyróżnienie równorzędne - Eliza Stępień i Bartosz Iwanow
UM Łódź
5 z 10I kategoria Wyróżnienie równorzędne - Izabela Kordyka, Karol Szulc, Martyna Kaczmarska, Michał Wiater, Tomasz Bogusz
UM Łódź
6 z 10II kategoria I nagroda - Julia Mejer, Adriana Sowała, Milena Marcinkowska, Aleksandra Durak, Monika Sieradzka
UM Łódź
7 z 10II kategoria II nagroda - Maja Wrońska i Przemysław Sobiecki
UM Łódź
8 z 10II kategoria III nagroda - Kluj Architekci
UM Łódź
9 z 10II kategoria Wyróżnienie równorzędne - Hornik Chmura Architektura
UM Łódź
10 z 10II kategoria Wyróżnienie równorzędne - Łukasz Wawrzyniak, Monika Węgorzewska, Mikołaj Zajączkowski
UM Łódź

Konkurs architektoniczny pn. „Parking w kamienicy” to kontynuacja serii konkursów architektonicznych, których celem jest rozpowszechnianie i popularyzacja wysokiej jakości architektury, a także wskazanie aktualnych trendów (najlepszych do zastosowania w Łodzi) architektonicznych potencjalnym inwestorom. W tegorocznej edycji konkursu celem było uzupełnienie tkanki miejskiej budynkiem o funkcji parkingu kubaturowego w dwóch lub jednej kategorii.

Kategoria Pierwsza – parking kubaturowy z powierzchnią usługową w parterze dostępną z przestrzeni publicznej oraz powierzchnią przeznaczoną na usługi hotelarskie bądź mieszkania studenckie jako funkcją uzupełniającą zlokalizowaną powyżej parteru zwieńczony funkcją rekreacyjno-wypoczynkową;
Kategoria Druga – parking kubaturowy bez funkcji uzupełniającej.

Program realizacji parkingów kubaturowych jest częścią miejskiej strategii transportowej, której założeniem jest m.in. uwolnienie wąskich, ciasnych przestrzeni łódzkich podwórek i przeniesienie funkcji parkingowej do jednego z wielu planowanych obiektów. Parking kubaturowy będący przedmiotem konkursu ma być przeznaczony dla mieszkańców okolicznych kwartałów oraz osób dojeżdżających do centrum miasta lub do planowanej stacji kolei średnicowej w pobliżu skrzyżowania ulicy Zielonej i alei T. Kościuszki.

Skomentuj:

Parking w kamienicy? Wyniki łódzkiego konkursu