Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zielona Stolica Europy 2013: tramwaje, rowery i mądra architektura

tomasz sachanowicz

Od roku 2010 Unia Europejska wyróżnia wiodące pod względem ekologii miasta tytułem i nagrodą Zielonej Stolicy Europy. W roku 2013 zwyciężyła stolica Bretanii miasto Nantes.

Podobnie jak Europejska Stolica Kultury istnieje tytuł Zielonej Stolicy Europy. Wyróżnienie to przyznawane jest miastu wprowadzającemu nowatorskie rozwiązania przyjazne dla środowiska. Panel ekspertów ocenia miasta w oparciu o 12 wskaźników środowiskowych, a następnie jury ocenia ich zaangażowanie w realizację bieżących, ambitnych celów na rzecz dalszej poprawy stanu środowiska i zrównoważonego rozwoju, prowadzone przez nie działania komunikacyjne oraz to, w jakim stopniu mogą one stanowić wzorzec do naśladowania i propagować najlepsze praktyki w innych miastach europejskich. Takie wyróżnienie nie tylko stanowi inspirację dla innych miast, lecz również zwiększa popularność i atrakcyjność miasta-laureata, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.

Proces selekcji

Wszystkie kandydujące miasta są oceniane przez grupę niezależnych ekspertów według 12 kryteriów technicznych:

- zmiana klimatu

- transport lokalny

- zielone obszary miejskie i zrównoważone wykorzystanie terenów

- natura i bioróżnorodność

- jakość lokalnego powietrza

- jakość środowiska akustycznego

- produkcja i zarządzanie odpadami

- zużycie wody

- zarządzanie ściekami

- innowacja ekologiczna

- środowiskowa polityka władz lokalnych

- wydajność energetyczna

Dodatkowym kryterium jest długoterminowy wpływ i oddanie sprawie.

Odkąd w 2010 roku ustanowiono nagrodę Zielona Stolica Europy, tytuł ten przyznano pięciu miastom. W pierwszej edycji wygrał Sztokholm, następnie w 2011 - Hamburg i w 2012 - Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii. Nantes przekaże tytuł Kopenhadze w następnym roku.W tym roku (2013) Nantes konkurowało z Barceloną, Malmö, Norymbergą i Reykjavikiem.

Nantes leży u zbiegu rzek Loary, Erdre i Sovre, 55 km od francuskiego wybrzeża atlantyckiego. Miasto stanowi serce aglomeracji nantejskiej. Jest szóstym co do wielkości miastem we Francji, liczy ok. 600 000 mieszkańców i zajmuje obszar 534,9 km kw.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział:

Gratuluję Nantes otrzymania tytułu „Zielonej Stolicy Europy 2013”, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Tytuł ten nagradza dokonania w zakresie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności wkład na poziomie lokalnym w transport i gospodarkę gruntami zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, tereny zielone w mieście, zużycie wody i zwalczanie zmiany klimatu na świecie.

Jak zdobyć tytuł Zielonej Stolicy Europy? (na przykładzie Nantes)

Już w roku 2004 Time Magazine nazwał Nantes najbardziej zdatnym do życia miastem w Europie ('the most livable city in Europe').

Miasto jest doceniane za realizowane w nim działania proekologiczne jak np. wykorzystanie transportu publicznego, czy duża ilość terenów zielonych. Nantes wyróżniają na przykład:

- każdy mieszkaniec Nantes żyje w odległości maksymalnie 300 metrów od terenów zielonych;

- na każdą osobę przypada w tym mieście 57 m2 terenów zielonych;

- w mieście rośnie 100 000 drzew;

- 15 proc. mieszkańców korzysta codziennie z transportu publicznego;

- Nantes posiada ambitny plan działania na rzecz klimatu, mający na celu zmniejszenie emisji CO2 na mieszkańca o 30 proc. do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 2003 r.;

- 60 proc. powierzchni gruntów w Nantes to użytki rolne lub obszary zielone;

- miasto posiada cztery obszary objęte siecią Natura 2000 i 33 obszary przyrodnicze o istotnym znaczeniu ekologicznym, bądź ważne ze względu na obecną tam faunę i florę.

Zrównoważona polityka transportowa

Przez ostatnie 10 lat Nantes rozwija politykę zrównoważonego transportu z naciskiem na transport publiczny i rowerowy. Zmiany w centrum miasta zakładają minimalizację transportu samochodowego na rzecz optymalnych warunków dla ruchu pieszych. Nantes było pierwszym miastem, które przywróciło w 1985 roku (z sukcesem) tramwaje elektryczne. Ten kierunek będzie utrzymywany przez następne lata. Przewidziane są inwestycje w nowe tramwaje, wysokiej jakości autobusy i infrastrukturę rowerową.

Efekty

Ambitna polityka transportowa już skutkuje redukcją zanieczyszczenia powietrza i emisji CO2. Wszystkie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza (NO2, PM10 i ozone) są poniżej wartości dopuszczalnych. Emisję CO2 zredukowano do 4.77 ton na mieszkańca.

Promocja ekologii

Nantes zorganizowało również wystawę objazdową zatytułowaną „Aéroflorale II”, która odwiedzi w 2013 r. różne miasta europejskie. Część wystawy stanowi pokaz zatytułowany „Wyprawa roślin”, który pozwoli zaprezentować wkład Nantes w najlepsze praktyki ochrony środowiska oraz będzie promować konkurs na „Zieloną Stolicę Europy” poprzez prezentację doświadczeń i odkryć z dziedziny biologii. Do Brukseli wystawa ta zawita w maju 2013 r.

Nantes opracowało również obszerny kalendarz imprez w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz uczczenia swych osiągnięć. Wśród imprez znajduje się również piąte światowe forum w sprawie praw człowieka, organizowane pod hasłem „Zrównoważony rozwój a prawa człowieka: wspólna walka?” (maj 2013 r.), organizowana po raz dziesiąty konferencja „Ecocity” (wrzesień 2013 r.) oraz trzecie światowe spotkanie miast sygnatariuszy paktu z Mexico City w ramach ruchu „Ecocity Builders”.

Skomentuj:

Zielona Stolica Europy 2013: tramwaje, rowery i mądra architektura