Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowy wizerunek Petersburga?

hada

W zeszłym tygodniu rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie Nabrzeża Europa w Sankt Petersburgu. W konkursie wzięły udział znane pracownie architektoniczne, m.in. Mario Botta, Jose Rafael Moneo, David Chipperfield. Zobacz zwycięską pracę.

Opracowanie miało dotyczyć 10 hektarów nabrzeża użytkowanego wcześniej przez RosyjskiInstytut Badań Chemicznych. Zwycięzcą okazało się lokalne biuro "Jevgenij Gerasimov i Partnerzy" we współpracy z biurem NPS Tchoban Voss z Berlina.

Wstępne plany zagospodarowania tego terenu powstały jeszcze u schyłku ery sowieckiej, jednak brak funduszy i inwestorów spowodował wygaśnięcie tego tematu na ponad 20lat. Obecnie miasto odkryło na nowo potencjał poprzemysłowego obszaru położonego blisko centrum miasta.

Pierwszym etapem inwestycji będzie planowane na 2011 oczyszczenie terenu z pozostałości po starych magazynach i składowaniu substancji chemicznych. Wstępnie oszacowano, że pochłonie to 130mln dolarów.

Nowe Nabrzeże Europa ma być specjalnym miejscem w mieście, elitarną dzielnicą wielofunkcyjną dla bogatych Rosjan. Mają się znaleźć tutaj najdroższe hotele, centra biznesowe i handlowe czy apartamentowce o podwyższonym standardzie. W centrum założenia znajdzie się Teatr Baletowy Borisa Ejfmana, należący do miasta. Podobnie jak w Hafen City w Hamburgu, architekturę każdej części założenia będzie projektowało inne biuro. Całość podziemia zajmie ogromny podziemny system parkingów. Tymczasem nad ziemią znajdą się strefy dla pieszych, skwery i przestrzenie publiczne. Ważnym elementem nowej dzielnicy będzie promowanie jachtingu przez budowę nowoczesnej mariny. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2016 roku.

Głównym inwestorem w nowym Nabrzeżu Europa, oprócz miasta, jest VTB-Development Company zarządzana przez Sergieja  Matwijenko, syna Gubernator Sankt Petersburga Walentyny Matwijenko.

"Jevgenij Gerasimov i Partnerzy" jest pracownią założoną w 1991 roku i jej działalność projektowa głównie opiera się na obiektach mieszkaniowych, biurowych i kulturowych w obrębie ST.Petersburga. NPS Tchoban Voss istnieje z niewielkimi zmianami od 1931roku i ma na swoim koncie wiele realizacji, m.in. budynek WTC w Dreźnie czy Oval Office w Hamburgu.

    Więcej o:

Skomentuj:

Nowy wizerunek Petersburga?