Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowy kompleks Geocentrum Politechniki Wrocławskiej

ucho

Rozstrzygnięto konkurs na nowe gmachy Politechniki Wrocławskiej. Zlokalizowany między korytami Odry i Oławy kompleks zostanie połączony z kampusem za pomocą 150-metrowej kładki.

Geocentrum Wrocław
AIC Equip

 

Projekt zaproponowany przez hiszpańską pracownię AIC Equip w opinii sądu konkursowego bił pozostałe siedem konkurencyjnych propozycji na głowę. Budynki zawdzięczają swój kształt w dużej mierze miękkiej linii rzeki Oławy ograniczającej od południa teren, na którym zlokalizowany będzie kompleks Geocentrum. Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się piękne pozostałościarchitektury XIX wieku - wieża ciśnień przy ulicy Na Grobli, oraz Most Oławski. Lokalizacja oraz kształt działki (zwężającej się w jej zachodniej części) stanowią zatem jedną z głównych determinant prezentowanego rozwiązania architektonicznego. Kolejnym czynnikiem, który miał niewątpliwy wpływ na projekt, jest techniczny charakter uczelni oraz jej wizerunek, który ma być uwydatniony poprzez prezentowane rozwiązania architektoniczne.

 

AIC Equip

 


W skład kompleksu będą docelowo wchodziły siedziby czterech wydziałów uczelni: w pierwszej kolejności Wydział Budownictwa, Mechaniczno-Energetyczny oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. W procesie tworzenia koncepcji GEOCENTRUM dużą wagę przywiązano do zmian urbanistycznych i architektonicznych, które będą dokonywały się w przeciągu najbliższych kilku lat na terenach sąsiadujących z nowym Kampusem Politechniki. Po zabudowaniu Placu Społecznego (co prawdopodobnie nastąpi w oparciu o zwycięską koncepcję z zeszłorocznego konkursu) i wybudowaniu kładki łączącej nowy kampus z istniejącymi budynkami Politechniki Wrocławskiej, przestrzenie publiczne Starego Miasta oraz Politechniki zostaną połączone.

 

Geocentrum Wrocław

AIC Equip

 


Przedstawiona koncepcja zakłada, iż jednym z jej głównych punktów odniesienia, będzie Most Oławski, po przekroczeniu którego stworzona zostanie wizualna "brama" do nowego campusu Politechniki, której naturalną i logiczną kontynuacją będzie plac przy zachodnim krańcu działki. Teren GEO-CENTRUM zostanie także połączony z Przedmieściem Oławskim oraz głównym campusem Politechniki Wrocławskiej za pomocą kładek.

 

Geocentrum Wrocław

AIC Equip

 


W wyniku nałożenia na siebie powtórzonych miękkich, organicznych linii rzek, zapisów prawnych MPZP, oraz logicznych kierunków ruchu oraz osi widokowych nakierowanych na działkę powstał projekt trzech ściśle powiązanych ze sobą budynków, które w swym zamyśle reprezentować będą trzy siedziby wydziałów zlokalizowanych w projektowanym kompleksie. Trzy podłużne bryły ustawione równolegle do rzeki Oławy mają za zadanie optymalnie kształtować powstałą przestrzeń publiczną. W ten sposób w południowej części działki wykreowano plac o charakterze rekreacyjnym, w przypadku którego sąsiedztwo z rzeką niewątpliwie wzmacnia walory estetyczne.

 

Geocentrum Wrocław

AIC Equip

 

W północnej części stworzono natomiast przestrzeń związaną z obsługą budynków kampusu. Dzięki uniesionej platformie znajdującej się między dwoma równolegle położonymi budynkami kampusu umożliwiono dostęp do znajdujących się w tym obszarze laboratoriów oraz stworzono dodatkową zamkniętą przestrzeń parkingową odzyskując tym samym część działki i tworząc przestrzeń przyjazną jej użytkownikom.

 

Geocentrum Wrocław

AIC Equip

 


O komentarz do projektu poprosiliśmy jednego z twórców koncepcji Geocentrum, naszego rodaka Jakuba Snopka współpracującego z hiszpańską pracownią AIC Equip.

 

Bryła: Praca z hiszpańskim biurem nad przeznaczonym dla Polski projektem to chyba nieco karkołomne zadanie?

 

Jakub Snopek: Tworzenie projektu Geo-centrum z hiszpańskim biurem było bardzo ciekawym doświadczeniem. Różnice klimatu pomiędzy Polską a Hiszpanią powodowały, że praktycznie każde rozwiązanie musiało zostać dokładnie przemyślane i dostosowane do polskich warunków - począwszy od cyrkulacji wewnątrz budynków, a skończywszy na propozycji fasady. Ostatecznie, mieszanka polskich i hiszpańskich pomysłów dała ciekawy efekt. Przykładowo - połączenie wnętrza i zewnętrza budynków, które w Hiszpanii może mieć bardzo bezpośredni wymiar, w projekcie Geo-centrum zrealizowane zostało poprzez duże przeszklenia przestrzeni wypoczynkowych w "głowach" budynków oraz przez stworzenie dużego placu publicznego, który łączy poszczególne budynki.

 

ucho

 

 

Teraz zobacz wnętrza

Skomentuj:

Nowy kompleks Geocentrum Politechniki Wrocławskiej