Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nagroda Architektoniczna im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

red

Nagroda przyznawana jest co roku dla najlepszego projektu dyplomowego z dziedziny architektury. Zwycięzca otrzymuje nagrodę, która pomoże mu odbyć wyjazd studyjny.

Magdaleny Sakowicz , projekt 'Ośrodek Fundacji SureStart'
Magdaleny Sakowicz , projekt 'Ośrodek Fundacji SureStart'
Magdaleny Sakowicz , projekt 'Ośrodek Fundacji SureStart'

 

 

Jury dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego przyznało nagrodę architektoniczną w wysokości 10.000 złotych (z przeznaczeniem na wyjazd studyjny) dla Magdaleny Sakowicz za projekt ?Ośrodek Fundacji SureStart". Projekt powstał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, jako dyplom pod kierunkiem dr inż. arch. Andrzeja Ustjana i mgr inż. Dariusza Hyca. Projekt zwrócił uwagę Jury tematyką związaną z rozwojem myśli pedagogicznej i kształtowaniem dzieci, a także proponowaną lokalizacją budynku odpowiadającą lokalnym potrzebom dzielnicy.

 

Zwyciężczyni zaproponowała alternatywę dla tradycyjnych żłobków i przedszkoli. Szczególnie zainspirował ją brytyjski program SureStart. Stanowi on część systemu edukacyjnego dzieci w wieku od 0-6 lat, a jego działania i program są kompleksowe. Oferuje on nie tylko opiekę w ciągu dnia i rozwojowe zajęcia dla dzieci, ale także pomoc wychowawczą czy doradztwo zawodowe dla rodziców, np możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach podnoszących kwalifikacje zawodowe w okresie urlopów macierzyńskich.

 

Autorka tak mówi o swoim projekcie:

 

"Program ten wydał mi się na tyle atrakcyjny, że zainspirował mnie do zaprojektowania budynku dla Fundacji, a brak tego typu miejsca w Polsce stał się dodatkową motywacją.

 

Zamysłem pomysłodawców było, aby lokalizacja ośrodków wynikała z potrzeb lokalnych społeczności na tego typu obiekty. Ideą projektu było więc stworzenie czegoś w rodzaju kodu, który mógłby być znakiem charakterystycznym dla ośrodków SureStart w naszym kraju.


Te cechy charakterystyczne to:

 

- Po pierwsze schemat kształtowania bryły, czyli zasada klocków układanych jeden na drugim, modułowość i siatka słupów uwalniająca przestrzeń.

 

- Po drugie strefowanie przestrzeni w zależności od funkcji. Podział na sale zajęć wymagających koncentracji i ciszy, na strefę komunikacji poziomej będącej zarówno miejscem wspólnego spędzania czasu, jak i przestrzenią wystawową.

 

- Po trzecie możliwość przystosowywania przestrzeni do aktualnych potrzeb użytkowników. Budynek ma odzwierciedlać zainteresowania i potrzeby społeczności, która z niego korzysta. Idea Fundacji zakłada, że to rodzice w dużym stopniu planują i organizują zajęcia i program realizowany w ośrodku.

 

Projektując obiekt, funkcję jego poszczególnych sal zaproponowałam bazując na przykładach ośrodków z innych krajów. Jednakże w miarę upływu czasu zapotrzebowanie na różnego rodzaju aktywność może ulec zmianie.

 

 

Mając to na uwadze chciałam stworzyć przestrzeń neutralną i definiowaną przez jej odbiorców.
Pomysłem na realizację tej idei było stworzenie dwuwarstwowej ściany. Od zewnątrz szklanej o odpowiednich parametrach termicznych i akustycznych; oraz warstwy wewnętrznej, mobilnych przesuwnych paneli opartych na systemie prowadnic. Panele te o różnych kolorach, wzorach i różnych parametrach akustycznych dają możliwość identyfikowania poszczególnych sal.

 

Moim celem było stworzenie obiektu integrującego użytkowników poprzez zabawę w kreowanie przestrzeni wokół siebie i modyfikowanie jej dla własnych celów, co wydaje się szczególnie ważne w projekcie mającym swoje wzorce zagranicą."
 

 

Dwa równorzędne wyróżnienia zostały przyznane Marcie Czarnomskiej za projekt ?Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Leśnej" i Katarzynie Pielaszkiewicz za projekt ?Praga na okrągło" - Młodzieżowe centrum turystyczno-hotelowe Starej Pragi. Pierwszy wyróżniony projekt powstał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej jako dyplom pod kierunkiem dr inż. arch. Magdaleny Staniszkis. Autorka projektu zajęła się zagadnieniem adaptacji już istniejącej przestrzeni, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. rozbudową i modernizacją żelbetowych bunkrów na cele edukacyjne.

 

Drugi wyróżniony projekt powstał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej jako dyplom pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. Ewy Kuryłowicz. Podjęty w tym projekcie temat ma wielką wagę społeczną. Zamiarem autorki było stworzenie projektu transformacji istniejącej zabudowy Zakładów Metalurgiczno-Metalowych, w nowoczesne centrum sportowo-turystyczne.Wyróżnienia mają charakter honorowy.

 

Nagrodzone i wyróżnione projekty swoją tematyką oraz problematyką nawiązują do prekursorskich poszukiwań Patronów Nagrody, architektów Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, w kierunku ekonomii, racjonalności i ekologii w architekturze.

 

Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w hallu głównym siedziby Agory przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

 

 

red.

 


Zobacz także:

 

Nowy wydział architektury

 

Akcja Kreacja, czyli projektowanie na żywo

 

Czeska architektura minimum

Skomentuj:

Nagroda Architektoniczna im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego