Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Najlepsze kontenery na sztukę

re

W Poznaniu zakończył się konkurs architektoniczny na Centrum Sztuki z wykorzystaniem modułów kontenerowych. Konkurs Innowacyjna Architektura Tymczasowa organizowany był przez KontenerART, który od początku wakacji, do końca października mieści mobilne centrum kultury.

Celem konkursu było stworzenie koncepcyjnego projektu budynku, pełniącego funkcję centrum sztuki. Zastosowanie modułów kontenerowych miało umożliwić mobilność a także możliwość przekształcania obiektu, a jego forma miała być dostosowana do tymczasowej i zmiennej lokalizacji.

Ideą konkursu była promocja wykorzystywania kreatywnej i alternatywnej architektury tymczasowej dla sztuki i kultury.

Konkurs Innowacyjna Architektura Tymczasowa organizowany był przez KontenerART w partnerstwie z Miastem Poznań i firmą Touax, która wspiera KontenerART (mobilne centrum kultury w Poznaniu). Celem konkursu było stworzenie koncepcyjnego projektu budynku, pełniącego funkcję centrum sztuki. Zastosowanie modułów kontenerowych miało umożliwić mobilność, a także możliwość przekształcania obiektu, a jego forma miała być dostosowana do tymczasowej i zmiennej lokalizacji. Ideą konkursu była promocja wykorzystywania kreatywnej i alternatywnej architektury tymczasowej dla sztuki i kultury. Przykładem takiej działalności jest KontenerART, który od 2008 roku działa w Poznaniu na zasadzie pilotażowych realizacji. 3.edycja projektu pozwoliła na jego realizację w pełnej formule: ośrodka pracy twórczej, wymiany myśli, pracowni artystycznych i miejsca prezentacji artystycznych prób i dokonań.

Funkcjonowanie KontenerART w miejscach w centrum Poznania, które mimo swojej lokalizacji wymagały mentalnej rewitalizacji przyczyniło się do ożywienia zapomnianych miejskich przestrzeni i zmiany rozumienia słowa "kontener". Konstrukcje oparte na modułach kontenerowych Touax stały się znanym i lubianym miejscem spotkań tysięcy Poznaniaków. Jednocześnie znamię tymczasowości projektu ( najdłuższa realizacja liczyła do tej pory 6 miesięcy) wzmacniały wrażenie wyjątkowości i niepowtarzalności mobilnego centrum kultury. Popularność zjawiska i perspektywiczność projektu, zachęciła organizatorów do poszukiwań nowych pomysłów na modułowe konstrukcje. Konkurs na projekt centrum kultury z wykorzystaniem modułów kontenerowych ogłoszony został na uczelniach i pracowniach architektonicznych w sierpniu 2010 i cieszył się dużym powodzeniem. Do 10 września spłynęło aż 85 różnorodnych projektów, z których jury wybrało 1 zwycięski i 3 wyróżnienia.

W jury konkursu znaleźli się Andrzej Nowak, Architekt, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, członek WOIA, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Poznaniu; Karol Fiedor, architekt ; Jacek Staniszewski, Dyrektor generalny firmy SIKO by TOUAX; Grzegorz Piątek, krytyk architektury, laureat Złotego Lwa na Biennale Architektury Wenecja 2008 ; Ewa Łowżył, artystka, inicjatorka akcji KontenerArt i Anna Brodziak, Architekt.

Jako, że konkurs miał charakter jednoetapowy, po długich dyskusjach jury wyłoniło najlepsze projekty:

Jury jednogłośnie przyznało Grand Prix Agnieszce Stochaj, Jakubowi Wojtkowiak "NOGA DZIKA" - POZNAŃ - za połączenie racjonalności i dobrego warsztatu z innowacyjnością. Funkcje rozwiązano poprawnie, kontenery zastosowano racjonalnie z punktu widzenia konstrukcyjnego. Są one także głównym czynnikiem kształtującym wyraz architektoniczny budynku, dzięki czemu jego konstrukcja jest od razu czytelna, a nazwa Kontenerart - uzasadniona i zrozumiała na pierwszy rzut oka. Elementem innowacyjnym jest fasada z modularnych elementów. Forma piksela, a więc elementu wysokotechnologicznego, została zabawnie przetłumaczona na niską technologię. Metalowe "piksele" mogą być punktem wyjścia do projektów artystycznych, które będą nadawały budynkowi rozgłos i stale odświeżały jego wizerunek. Dodatkowym atutem jest zastosowanie turbiny wiatrowej, rozwiązania proekologicznego, które sprawdziło się w dotychczasowym funkcjonowaniu Kontenerartu.

Wyróżnienia otrzymali:

- Agnieszka Kwiecińska, Paweł Wolanin, Tomek Marciniewicz

- Łukasz Kabarowski, Elżbieta Komarzyńska

- Filip Gaul, Piotr Dróżka

źródło: KontenerArt

    Więcej o:

Skomentuj:

Najlepsze kontenery na sztukę