Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ekospalarnia w Krakowie

Redakcja

Rozstrzygnięto  konkurs na na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną spalarni odpadów komunalnych w Krakowie. Architekci nawiązali do tzw. trójpolówki, odzwierciedlając na elewacjach budynku pasy różnokolorowych traw i zbóż, charakterystyczne dla pejzażu polskich pól.

Autorami zwycięskiego projektu są architekci: Bogusław Wowrzeczka (Manufaktura nr 1), Michał Teller (Teller architekci) i Filip Łapiński. W pracowni Manufaktura nr 1 powstał jeden z najciekawszych współczesnych budynków Wrocławia - Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wrocławskiej, zwane serowcem. Budynek spalarni także ma być wyjątkowy i stać się ekologiczną wizytówką Krakowa.

Spalarnia odpadów komunalnych powstanie przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie. Teren ten jest niewykorzystywanym nieużytkiem, przewidywanym niegdyś pod powiększenie składowiska popiołów i żużli wytwarzanych przez Elektrociepłownię Kraków.

- Decyzja była trudna z uwagi na wysoką jakość projektów, które brały udział w konkursie - mówił w piątek podczas ogłoszenia werdyktu Główny Architekt Miasta i przewodniczący sądu konkursowego prof. Andrzej Wyżykowski.

Jurorzy pod uwagę wzięli kształt bryły ekospalarni i wkomponowanie jej w otoczenie. - Zwycięska praca stanowi nowatorską interpretację jedności krajobrazu naturalnego z organizmem miasta. Forma budynku niejako wyrasta z terenu i jest bardzo dobrą odpowiedzią na możliwe skrajne warunki klimatyczne - uzasadniał wybór prof. Wyżykowski. Zwycięzcy zaproponowali między innymi przeszkloną, frontową ścianę ekospalarni.

Jak podkreślają przedstawiciele władz miasta, Kraków jako jedyny w Polsce, spośród miast planujących budowę spalarni, ogłosił taki konkurs architektoniczny. Gotowy budynek ma się stać "wizytówką ekologicznego Krakowa, w którym system gospodarki odpadami oparty jest na sprawdzonych, europejskich rozwiązaniach".

Na konkurs wpłynęło 15 pracowni. W jury zasiadali przedstawiciele miasta, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz reprezentanci dzielnicy XVIII, a także członkowie organizacji i stowarzyszeń nowohuckich, które uczestniczyły w konsultacjach społecznych w sprawie budowy zakładu.

Budowa spalarni jest niezbędna, bo w 2016 roku zostanie zapełnione komunalne wysypisko śmieci w Baryczy.  Obecnie 86 proc. odpadów trafia na składowiska. Jest to niezgodne z wymogami unijnymi, które nakazują znacząco ograniczać składowanie odpadów biodegradowalnych oraz odzyskiwać zawartą w nich energię.

Według planów budowa spalarni w Krakowie będzie kosztować ok. 641 mln zł. Inwestycja w dużej mierze finansowana będzie ze środków unijnych. Zakład będzie spalał tylko tzw. resztkowe odpady komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie użyteczne surowce wtórne. Jego wydajność wyniesie 220 tys. ton rocznie. Przy okazji spalania odpadów wytwarzana będzie energia elektryczna i ciepło dla miejskiej sieci ciepłowniczej.

źródło: PAP

Skomentuj:

Ekospalarnia w Krakowie