Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Adaptacja budynku dawnej rzeźni na galerię sztuki w Ostrawie

red.

Pracownia Roberta Koniecznego KWK PROMES przygotowała projekt adaptacji dawnej rzeźni w Ostrawie na centrum sztuki współczesnej. Obok oryginalnych, ceglanych murów pojawią się współczesne interwencje zaznaczone za pomocą odmiennego materiału - betonu.

Galeria Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie
Galeria Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie
projekt: Robert Konieczny KWK PROMES

Istniejące mury świadczą o historii tego miejsca, dlatego architekci z pracowni KWK PROMES postanowili zachować dawne interwencje i widoczne nawarstwienia. Masywne, ceglane mury zostały kiedyś sperforowane (okaleczone) charakterystycznymi wielkogabarytowymi otworami. Zamiast wypełniać je cegłą i odtwarzać dawne detale, postanowiono te otwory zachować i otworzyć sale wystawowe na miasto, dając galerii PLATO zupełnie nowe możliwości. Dzięki temu „sztuka” będzie mogła oddziaływać nie tylko wewnątrz dawnych murów, ale także na zewnątrz - angażując szerszą publiczność.

Beton znaczy współczesną interwencję w bryłę budynku

Poszukując formuły na odrestaurowanie budynków i zagospodarowanie przestrzeni wokół nich architekci postanowili nie tuszować historii i nie „pudrować” budynków, tylko wydobyć unikalny charakter całego założenia z widoczną historią jego przekształceń.

- Nie chcemy odbudowywać dawnych zabudowań ani przywracać oryginalny stan budynków, a tylko dołożyć kolejną warstwę do tej wielowątkowej historii — opowiadają architekci z KWK PROMES.

Masywne, obrotowe wrota w miejscu otworów

Mury zostaną odrestaurowane, drobne ubytki uzupełnione cegłą, natomiast wszystkie nowe elementy, zarówno te odtwarzane jak i projektowane, zostaną „wykonane” z nowego materiału - betonu. Charakterystyczne otwory, które zostaną zachowane, zamykane będą masywnymi, obracanymi betonowymi ścianami, w których zostanie niedosłownie odtworzony historyczny detal. W ten sam sposób zostanie odtworzone zwieńczenie wieży.

Także nowa nawierzchnia placu i ewentualna nowa kubatura zostanie wykonana z betonu. Takie podejście, polegające na dołożeniu kolejnej, wizualnie jednorodnej, warstwy do tej wielowątkowej historii, służyć ma budowaniu nowej tożsamości miejsca przy poszanowaniu jego historii.

Galeria Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie
Galeria Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie - aksonometria
projekt: Robert Konieczny KWK PROMES

Kompozycja przestrzenna i zagospodarowanie placu

Istniejące zabudowania i ich centralny układ na działce, z wolną przestrzenią wokół, stanowią negatyw kwartału. Architekci wykorzystali ten motyw – budynek nie ma wyraźnie zarysowanej elewacji frontowej, a całe założenie dostępne jest ze wszystkich trzech stron, po całym obwodzie.

Wykorzystując istniejące otwory zaprojektowano wejścia do budynku od strony ul. Porazkowej i Masna. Pozostałe otwory, łączące przestrzeń ekspozycyjną z zewnętrzem, umożliwiają „zaangażowanie” całej przestrzeni wokół budynku. Przedpole wokół budynku zostało potraktowane jako neutralna przestrzeń stanowiąca tło dla przyszłych wydarzeń kulturalnych (wielkogabarytowe instalacje przestrzenne, scena koncertowa, itd).

Betonowa nawierzchnia placu na styku z sąsiednimi budynkami zagina się i pnie do góry porządkując przestrzeń i jednocześnie tworząc tło dla różnego rodzaju pokazów i projekcji multimedialnych. Plac nie ma zdefiniowanej, narzuconej funkcji – sposób jego wykorzystania postanowiliśmy pozostawić wyobraźni i inwencji artystów.

Galeria Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie
Galeria Sztuki Współczesnej PLATO w Ostrawie - aksonometria przyziemie
projekt: Robert Konieczny KWK PROMES

Układ funkcjonalny

Partery istniejących hal zostaną zaadaptowane na sale wystawowe dostępne z holu wejściowego i komunikacji ogólnej. Możliwość czasowego otwarcia obracanych ścian sprawia, że sale wystawowe mogą być też okazjonalnie dostępne z zewnątrz – z placu wokół budynku.

Pozostałe funkcje zostaną zlokalizowane na pierwszym piętrze. Całość będzie oparta o jednoznaczny, pozbawiony barier układ komunikacji stanowiący przedłużenie placu. Nowa kładka na poziomie piętra pozwoli połączyć wszystkie bloki funkcjonalne (biura, część edukacyjną, przestrzeń na wykłady i koncerty/występy) zapewniając swobodną cyrkulację w całym budynku. Dostępność wszystkich przestrzeni podkreślić ma otwarty charakter instytucji PLATO Ostrava.

Przestrzeń ekspozycyjna

Projekt zmierza do maksymalizacji powierzchni ekspozycyjnej z poszanowaniem istniejącej struktury zabudowy. Istniejące budynki zostaną przekształcone w sale wystawowe dostępne z holu wejściowego i komunikacji. Sale mogą zostać połączone ze sobą w amfiladę, a sposób zwiedzania – niezależny czy „przelotowy” - uzależniony będzie od przyjętego w danym momencie scenariusza. Przestrzeń wystawiennicza będzie zróżnicowana i będzie wynikała z indywidualnego charakteru poszczególnych wnętrz.

ZOBACZ PROJEKT >>>

Projekt: Robert Konieczny KWK PROMES

    Więcej o:

Skomentuj:

Adaptacja budynku dawnej rzeźni na galerię sztuki w Ostrawie