Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dwie koncepcje dworca w Lublinie. Opinie i uwagi mieszkańców

red.

Zespół pracowni D+M Architects przedstawił dwie koncepcje nowego dworca w Lublinie. Mieszkańcy zgłosili już swoje uwagi. Do końca roku dalsze wytyczne ma przygotować urząd miasta. Następnie architekci opracują projekt budowlany, który zgodnie z planem ma być gotowy do końca września 2018 roku.

Nowy dworzec w Lublinie - pierwsza koncepcja
Pierwsza koncepcja zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Lublinie
projekt: D+M Architects

Następnie projekt wykonawczy zintegrowanego węzła przesiadkowego ma powstać do lutego 2019 roku, a realizacja obiektu przewidywana jest do końca 2022 roku. Koszt budowy nowego dworca szacowany jest na 190 mln zł, z czego 136 mln będzie pochodzić z funduszy unijnych. W związku z dofinansowaniem są pewne obostrzenia - na układ drogowy wokół dworca nie można przeznaczyć więcej niż 30 proc. kosztów całej inwestycji.

Kompleksowy projekt tzw. Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego oprócz nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu z rozbudowaną zajezdnią autobusową, obejmuje zagospodarowanie pobliskiej przestrzeni publicznej i dostosowanie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Nowy dworzec autobusowy powstanie w pobliżu Dworca Głównego PKP, tworząc tym samym najważniejszy węzeł komunikacyjny w mieście. Projekt integruje w jednym miejscu linie regionalne, dalekobieżne, podmiejskie, aglomeracyjne i mikrobusowe. Koncepcja D+M Architects przewiduje wybudowanie ok. 80 miejsc postojowych dla autobusów i busów komunikacji miejskiej oraz zamiejskiej a także stanowisk do ładowania trolejbusów.

Przebudowa dróg wokół nowego węzła ma usprawnić komunikację

Budowa nowego dworca wiąże się z modyfikacją istniejącej tkanki miejskiej. Nowa koncepcja wymaga przebudowy istniejącej sieci dróg w rejonie dworca kolejowego, a także wybudowania zupełnie nowych połączeń, które usprawnią ruch w centrum miasta.

Obie zaprezentowane przez D+M Architects koncepcje zagospodarowania uwzględniają potrzebę przyrodniczej odnowy tej części Lublina, a także stworzenia publicznego miejsca zachowującego wartość kulturową regionu. Głównym założeniem pracowni była przyjazna i otwarta dla ludzi przestrzeń, gdzie atmosferę budują detale małej architektury, oświetlenie, roślinność i nowoczesne ornamenty, np. wielkoformatowa grafika - mapa Lublina naniesiona na ścianę. Celem zarówno pierwszej, jak i drugiej koncepcji było stworzenie projektu uwzględniającego zrównoważoną architekturę, inteligentne parametry oraz innowacyjne materiały, jak przejrzysty beton „bright wall” czy zielone ekrany wypełnione algami (które chronią przed przegrzewaniem i produkują energię cieplną).

Oba warianty projektu zakładają, że gmach będzie miał lekką i zwiewną konstrukcję. Naszą ideą była transparentna i rzeźbiarska forma. Zaprojektowaliśmy budynek składający się z większej, zewnętrznej bryły, w której zamknięta jest druga mniejsza, niczym pudełko w pudełku, co prócz kwestii estetycznych ma istotne znaczenie przy redukcji kosztów ogrzewania

– wyjaśnia Magda Federowicz-Boule z zespołu projektowego D+M Architects.

Ażurowa konstrukcja oparta na 15 filarach z zielonym dachem

Czym różnią się obie koncepcje? Pierwsza z nich zakłada dwukondygnacyjną bryłę dworca autobusowego opartą na 15 filarach o konstrukcji wspornikowej z motywem winorośli. W projekcie dominuje zieleń, która pojawia się zarówno na elewacji oraz użytkowym dachu, będącym główną atrakcją tej koncepcji. Ogród na dachu stanowi początek promenady, wyznaczającej główną oś założenia. Pod zadaszeniem zaplanowano aż 86 stanowisk autobusowych, a w podziemiach 185 miejsc parkingowych oraz postój dla 6 taksówek. Ozdobą ma być betonowa ściana z naniesioną grafiką mapy Lublina, która witałaby podróżnych. W budynku zlokalizowano m.in. punkt informacji turystycznej, punkt promocji miasta i rejonu lubelskiego. W tym wariancie założono, że ruch na pobliskim placu Dworcowym nie byłby całkowicie zamknięty, a jedynie ograniczony do transportu miejskiego i pojazdów uprzywilejowanych.

II koncepcja węzła transportowego w Lublinie

Druga koncepcja zakłada nieco skromniejszy budynek (bez możliwości wejścia na dach) zlokalizowany nieco bliżej dworca kolejowego. Tu dworzec autobusowy zaprojektowano także w postaci podwójnej bryły. Zewnętrzne przykrycie tworzy przestrzenna kratownica oparta na czterech słupach z rozgałęzionymi, stalowymi głowicami. Część wewnętrzna to szklany kubik mieszczący dwie wydzielone strefy: obsługi pasażera i biurową. W tym projekcie zaplanowano mniej stanowisk dla autobusów (74), parking mieszczący 178 pojazdów i postój dla 8 taksówek. W przypadku drugiej koncepcji zaproponowano ozdobną ścianę z charakterystycznymi dla regionu ludowymi wycinankami wytłoczonymi w betonie. Pomysł ten bardziej ingeruje w organizację połączeń drogowych w pobliskim rejonie. Plac Dworcowy ma pełnić w nim  funkcję przestrzeni otwartej, w pełni zarezerwowanej dla ruchu pieszego.

ZOBACZ DWIE KONCEPCJE >>>

Konsultacje społeczne i uwagi mieszkańców

Władze miasta do końca roku wskażą jeden z dwóch opracowanych wariantów lub połączą najlepsze założenia z obu pomysłów. Z pomocą urzędnikom przyszli mieszkańcy. W ramach konsultacji społecznych nadesłali 30 uwag i zaleceń. Ich treść opublikowano na stronie Urzędu Miasta. Mieszkańcy zazwyczaj przychylają się do pierwszej koncepcji, głównie ze względów estetycznych. Doceniają też zielony dach, który ma potencjał, by stać się atrakcyjną przestrzenią publiczną i letnią poczekalnią dla pasażerów. W pierwszej koncepcji krytykują natomiast rozwiązania komunikacyjne. Pojawiają się głosy, że warto połączyć projekt architektoniczny przedstawiony w pierwszej wersji z komunikacyjnymi rozwiązaniami z wersji drugiej. Przytaczamy fragmenty kliku uwag przesłanych w ramach konsultacji do urzędu miasta w Lublinie:

- Przedstawione koncepcje zdają się strasznie zabetonować przestrzeń, a powinno być też miejsce na trawniki.

- Należy dopracować system powiązań pieszych. Obecnie żadna z koncepcji nie zapewnia prostego dojścia pomiędzy głównymi wejściami obu dworców.

- Pomysł zielonego dachu i zielonej ściany jest bardzo cenny i powinien zostać zrealizowany. Lokalizacja parkingu samochodowego we wnętrzu placu pomiędzy oboma dworcami jest nietrafiona i będzie osłabiać próbę wytworzenia tu wielkomiejskiej przestrzeni. Należy poszukać innej lokalizacji na parking.

- Uważam, że Koncepcja 1 prezentuje się lepiej. Forma filarów odwołująca się do winorośli wygląda bardzo lekko i nawiązuje do herbu Lublina. Białe barwy także prezentują się bardzo dobrze. Użytkowy zielony dach otwarty dla pieszych to strzał w dziesiątkę.

- Przede wszystkim należy UPRZYWILEJOWAĆ komunikację miejską, której stanowiska postojowe (przystanki) ulokowane zostałyby na zasadzie "drzwi w drzwi", czyli możliwie jak najbliżej obiektów dworcowych.

- Moim zdaniem, ogólny układ ruchu drogowego jest korzystniejszy prezentowany w koncepcji nr 2, ponieważ lepiej sprzyja rozwojowi połączeń komunikacyjnych z innymi częściami miasta, m. in. za sprawą przewidzianego w mpzp tunelu pod liniami kolejowymi. Jedyne co niepokoi i na co chciałbym zwrócić uwagę to zmiana organizacji ruchu samochodowego na terenie pl. Dworcowego. Uważam, że tworzenie małego ronda w tym miejscu nie jest do końca zasadne. Całkowite zamknięcie terenu pl. Dworcowego może nie być możliwe lub niezwykle utrudniające komunikację
do obu dworców. Zalecałbym uspokoić i ograniczyć ruch samochodowy na ul. 1 Maja, a
jednocześnie uatrakcyjnić wizerunek ulicy w formie "woonerfu". Doświadczenia z Łodzi pokazują, że takie rozwiązanie dobrze działa, a mieszkańcy i użytkownicy takich przestrzeni są zadowoleni. Ruch samochodowy mógłby się bez przeszkód odbywać na ul. Pocztowej i ul. Dworcowej bez konieczności budowy ronda. A zamiast niego można by się zastanowić nad oddzielnym lewoskrętem do wjazdu na ul. 1 Maja od strony dworca.

- Układ drogowy został lepiej zaplanowany w koncepcji architektonicznej numer 2. Moim zdaniem należy całkowicie zlikwidować obecny przebieg ulicy Młyńskiej i nie uwzględniać jej przyszłego przebiegu. Dodatkowo lepszą decyzją jest aby Plac Dworcowy pozostawić jedynie dla ruchu komunikacji miejskiej z zaplanowanym miejscem dla tzw. kiss&ride czyli postoju samochodu na jedynie krótki czas na wysadzenie pasażera. Uważam również, że nie należy projektować parkingu
dla samochodów osobowych pomiędzy dworcem autobusowym i dworcem kolejowym, który przewidują obie koncepcje.

- Generalnie uważam, że należałoby połączyć wygląd dworca z projektu nr 1 z rozwiązaniami komunikacyjnymi z projektu nr 2.

ZOBACZ DWA WARIANTY >>>>

    Więcej o:

Skomentuj:

Dwie koncepcje dworca w Lublinie. Opinie i uwagi mieszkańców