Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przedszkole i szkoła jako drugi dom [WASZE PROJEKTY]

red.

Projekt budynku szkoły i przedszkola autorstwa Piotra Grabowskiego został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta w Warszawie. To jedna z propozycji pokazująca jak mógłby wyglądać wyczekiwany kompleks planowany przy ulicy Zaruby w Warszawie.

Wejście do szkoły - wizualizacja
Wejście do szkoły - wizualizacja
projekt: GAB, Piotr Grabowski

Obiekty oświaty, a w szczególności te, skierowane do najmłodszych, są miejscami wyjątkowymi. To tam, spędzając znaczną część dnia, kształtuje się nowy człowiek, poznaje życie, uczy się i bawi. Przestrzeń, która go otacza ma bezpośredni wpływ na jego rozwój, samopoczucie, a nawet zdrowie.

Aby budynek oświaty mógł sprostać zadaniom jakie mu wyznaczono, musi stać się tłem. Musi odsunąć na drugi plan swój wyraz i w pierwszej kolejności stać się miejscem dla uczniów, miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa, logicznie działającym, wspierającym ich działania. Takie wartości przyświecały architektowi Piotrowi Grabowskiemu podczas opracowania projektu.

Zdjęcia modelu
Zdjęcia modelu
projekt: GAB, Piotr Grabowski

Zaproponowana forma zespołu szkolno-przedszkolnego przybrała właśnie taką formę - logicznego, prostego układu dwóch pierścieni przeplatających się ze sobą wzajemnie, oddając do dyspozycji podopiecznych intuicyjny układ funkcjonalny, skoncentrowany wokół dwóch wewnętrznych patii wypełnionych światłem i zielenią.

Patia jako serca kompleksu

Patia będą pełnić rolę serca całego organizmu jakim jest szkoła czy przedszkole. Wokół nich zorganizowano wszystkie funkcje edukacyjne, rozłożone w bardzo prosty i intuicyjny sposób w formie pierścieni.

Wejścia główne do budynków zlokalizowano z różnych stron - do szkoły od północy, a do przedszkola od zachodu, tak by strefę dla młodszych dzieci odgraniczyć od strefy przeznaczonej dla dzieci starszych. Główna strefa dostępu do obu części znalazła się jednak od strony północnej od ul. Iwanowa-Szajnowicza. Z tej strony przewidziano miejsca czasowego parkowania dla rodziców.

Komunikacja w budynku i czytelny podział funkcjonalny

Po wejściu do szkoły znajdujemy się w holu głównym, wizualnie połączonym z zagłębioną salą gimnastyczną, która w każdej szkole powinna być tętniącym życiem, przyciągającym i zachęcającym do aktywności miejscem.

Skręcając w lewo mamy możliwość zejścia na poziom -1, do szatni ogólnych, sportowych, a także dużej sali gimnastycznej lub pozostając na poziomie parteru trafić do strefy świetlic, których lokalizacja w pobliżu wejścia jest istotna z punktu widzenia rodziców, odbierających dzieci. Z prawej strony holu zlokalizowano stołówkę dla uczniów, a w głębi, po południowej stronie część administracyjną i kuchnię, obsługującą również część przedszkolną.

Wnętrze szkoły - wizualizacja
Wnętrze szkoły - wizualizacja
projekt: GAB, Piotr Grabowski

Główna komunikacja pionowa w budynku szkoły opiera się na dwóch szerokich, wygodnych, przylegających do sali gimnastycznej otwartych klatkach schodowych, patiach, a także czterech symetrycznie ustawionych klatkach ewakuacyjnych i windzie. Komunikacja pozioma oprowadza nas po pierścieniowo ułożonych pomieszczeniach, przylegając jednocześnie do wypełnionego zielenią i światłem patia, znajdującego się ponad główną salą gimnastyczną. Idąc korytarzami nieustannie towarzyszy nam słońce i natura, a jednocześnie odczucie logiki i porządku spowodowane czytelnym rozkładem funkcjonalnym.

Na pierwszym piętrze, w wydzielonej części południowej znalazły się sale zajęć przeznaczone dla najmłodszych dzieci z klas I-III, a także pracownie językowe, komputerowe, naukowe oraz biblioteka.Piętro drugie przeznaczone jest na sale lekcyjne i pracownie naukowe dla uczniów klas IV-VIII.

Wszystkie funkcje dotyczące wsparcia szkoły - administracja, kuchnia, sale gimnastyczne, przebieralnie znajdują się w parterze oraz podziemnej części budynku. W części podziemnej zlokalizowano również pomieszczenia techniczne, magazynowe, a także parking dla pracowników.

Przekrój
Przekrój
projekt: GAB, Piotr Grabowski

Przedszkole

Część przedszkolna została zorganizowana według identycznej logiki jak szkoła - stworzono wewnętrzne patio, które pełni rolę serca budynku, a wokół niego zorganizowano wszystkie funkcje dydaktyczne dostępne z nasłonecznionego korytarza.

Wejście główne do przedszkola znajduje się od zachodniej strony. Rozwiązanie takie zapewnia osobny, intymny i bezpieczny dostęp do budynku dla młodszych dzieci i ich rodziców.Przy ulicy Iwanowa- Szajnowicza znajdują się miejsca do czasowego parkowania dla osób przywożących dzieci do przedszkola. Dzięki temu ruch będzie odbywała się bezpiecznie i spokojnie.

Po wejściu do holu głównego budynku, widzimy patio, które służy jako jeden z trzech głównych placów zabaw przeznaczony dla najmłodszych przedszkolaków. Parter budynku dedykowany jest na funkcjom wspierającym funkcjonowanie przedszkola.

Patio w przedszkolu
Patio w przedszkolu
projekt: GAB, Piotr Grabowski

Z lewej strony od wejścia znajdują się sale rekreacyjne, sala do SI oraz pokój nauczycielski. Natomiast z prawej zlokalizowana jest szatnia, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, na plac zabaw oraz przyległymi do niej pomieszczeniami na zabawki ogrodowe oraz toaletę zewnętrzną. Funkcje uzupełnia część administracyjna oraz połączenie z kuchnią.

Piętro budynku to wydzielony i bezpieczny zespół sal dydaktycznych dla przedszkolaków, wraz z przyległymi do nich funkcjami uzupełniającymi- toaletą oraz magazynkiem na leżaki. Do przedszkola przylegają trzy nasłonecznione place zabaw.

Budynek pełen światła

Pierścieniowy układ budynku pozytywnie wpływa na ilość światła, która wpada do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci. Ze względu na fakt iż dzieci spędzają w szkole dużą część dnia, odpowiednia ilość światła jest kluczowa. Projekt zapewnia maksymalne nasłonecznienie części lekcyjnych oraz części wspólnych - korytarzy czy części rekreacyjnych. Wszystkie sale lekcyjne, sale dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych oraz place zabaw mają zapewnioną wymaganą przez przepisy minimalną ilość światła dziennego. Dodatkowe doświetlenie pomieszczeń zapewniają naświetla pod sufitem na całej długości pomieszczeń, pomiędzy korytarzem a salami lekcyjnymi.

Kompleks otoczony zielenią

Jednym z podstawowych założeń projektu było stworzenie jak najlepszego środowiska do funkcjonowania młodych użytkowników szkoły oraz przedszkola. Poza bardzo atrakcyjnym otoczeniem, bezpośrednim sąsiedztwem Lasu Kabackiego i dużą ilością zieleni wokół, zaproponowano wprowadzenie zieleni do środka obu budynków tak, aby kontakt z naturą był zapewniony zarówno podczas lekcji jak i przerw. W związku z tym trzonem układu funkcjonalnego szkoły oraz przedszkola stały się dwa niezależne patia.  Większe z nich, przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej zlokalizowano nad salą gimnastyczną tworząc pełną zieleni przestrzeń dla dzieci szkolnych, dostępną z poziomu pierwszego piętra. Mniejsze - dedykowane dzieciom przedszkolnym zlokalizowano na poziomie terenu tworząc w nim bajkowy plac zabaw wypełniony słońcem i zielenią.

Przy wejściach do budynków zaprojektowano przestronne place wejściowe uzupełnione małą architekturą, oświetleniem terenowym oraz zielenią niską i wysoką. Wszystkie rośliny zostaną dobrane w taki sposób, aby zachować pełne bezpieczeństwo dla dzieci, a także zapewnić im atrakcyjne doznania w zależności od pory roku.

Elementy małej architektury budujące przestrzenie wokół szkoły i przedszkola, a także meble terenowe i zabawki kształtujące place zabaw, zaprojektowano jako powtarzający się element stworzony na bazie koła, który przybiera najróżniejsze funkcje oraz odsłony. Staje się ławką, donicą, kwietnikiem, piaskownicą, świetlikiem doświetlającym salę gimnastyczną, mini amfiteatrem czy górką stanowiącą główną atrakcję na placu zabaw.

ZOBACZ PROJEKT >>>

Architekt: GAB, Piotr Grabowski

Powierzchnia użytkowa:  8493 mkw.

    Więcej o:

Skomentuj:

Przedszkole i szkoła jako drugi dom [WASZE PROJEKTY]