Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wystawa "Amplifikacja natury" w Pawilonie Polskim na 16 Międzynarodowej Wystawie Architektury - La Biennale di Venezia

red.

W Pawilonie Polskim na 16 Międzynarodowej Wystawie Architektury - La Biennale di Venezia prezentowana jest wystawa "Amplifikacja natury", której twórcami są grupa projektowa CENTRALA i kuratorka Anna Ptak. Do współpracy przy tym projekcie zaproszono artystkę Izę Tarasewicz. Odwiedzający wystawę mogą się przekonać, w jaki sposób pojęcie amplifikacji natury unaocznia zmienność i skalę zjawisk naturalnych oraz procesów przyrodniczych, którym podlegają konstrukcje architektoniczne. Ekspozycję zorganizowaną przez Zachętę - Narodową Galerię Sztuki można oglądać od 26 maja w Wenecji.

'Amplifikacja Natury'
'Amplifikacja Natury'
Fot.Anna Zagrodzka

„Amplifikacja natury” jest efektem trwających od sześciu lat badań architektonicznych prowadzonych przez grupę CENTRALA. Wystawa akcentuje całe spektrum zmysłowych odczuć i emocji wywoływanych przez naturę i świadomie niedoświadczanych na co dzień przez człowieka, który „zamyka się” w architekturze.

Ekspozycja ma oddziaływać na widza na trzech poziomach. Na pierwszym wskazuje siły stanowiące budulec architektury – grawitację, krążenie wody, oscylację światła. Na drugim – analizuje pięć obiektów architektonicznych, które zostały wybrane ze względu na działanie tych sił. Trzeci, najbardziej rozbudowany poziom, pokazuje obiekty w szerokim kontekście: architektonicznym, artystycznym i naukowym oraz w skalach – od najmniejszej, lokalnej, aż po planetarną. Kolejnym elementem uzupełniającym wystawę jest książka „Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w epoce antropocenu” pod redakcją Anny Ptak, według projektu graficznego Krzysztofa Pydy.

Architektura wzmacnia działanie sił naturalnych – nie istnieje bez przyrody, ponieważ jest jej częścią. Sposób, w jaki człowiek usiłuje zamieszkiwać świat, zależy od tego, na ile planeta Ziemia daje możliwość utrzymania na niej życia dzięki takim siłom, jak światło, grawitacja, krążenie wody

– mówią twórcy „Amplifikacji natury”.

Artystka Iza Tarasewicz, która została zaproszona do współpracy przy „Amplifikacji natury”, rzeźbiarsko zinterpretowała zagadnienia projektu i badania grupy CENTRALA. Efektem jej pracy jest odwzorowanie rzeźby terenu – formy ukształtowanej na wzór skarpy warszawskiej wyrzeźbionej przez pra-Wisłę i wody polodowcowe. Rzeźba jako odlew i odcisk, negatyw i pozytyw, w przestrzeni wystawy pełni funkcję ekspozycyjną. Wypełniona wodą niecka wraz z unoszącymi się na wodzie modelami tworzy laboratorium wyobraźni, nazwane przez twórców „pływającym imaginarium”.

„Amplifikacja natury” w Pawilonie Polskim znakomicie wpisuje się w motyw przewodni 16. Międzynarodowej Wystawy Architektury – La Biennale di Venezia, który dotyczy „Wolnej przestrzeni”. Ekspozycja, którą stworzyła grupa CENTRALA i kuratorka Anna Ptak interpretuje ten temat jako pewną „darmową przestrzeń”, rodzaj daru, jakim są siły podtrzymujące życie na planecie, bez których nie byłoby architektury.

Ekspozycję „Amplifikacja natury” zorganizowaną przez Zachętę - Narodową Galerię Sztuki można oglądać do 25 listopada 2018 roku.

Skomentuj:

Wystawa "Amplifikacja natury" w Pawilonie Polskim na 16 Międzynarodowej Wystawie Architektury - La Biennale di Venezia