Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Park Żerański w Warszawie w postindustrialnym charakterze. Rozstrzygnięto konkurs

Redakcja Pressland/WG

Warszawski ratusz ogłosił wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania 14-hektatowych terenów nad zachodnim brzegiem Kanału Żerańskiego w Warszawie. Do konkursu zgłosiły się 22 pracownie. Zwyciężył projekt topoSceape. Powstanie Park Żerański, będący centralnym punktem tożsamości tej dzielnicy.

Park Żerański. Proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer, Natalia Trochonowicz.
Park Żerański. Proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer, Natalia Trochonowicz.
Mat. prasowe

Park Żerański jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców nowych osiedli wybudowanych w ostatnich latach w okolicy. Brakuje tu terenów zielonych. Miejsc, umożliwiających rekreację i kontakt z naturą. Nowy park powstanie na zdegradowanym obszarze poprzemysłowym.

Park Żerański ma wykorzystać walory terenów nad Kanałem Żerańskim w miejscu niegdyś intensywnie wykorzystywanego, choć nigdy nie ukończonego portu, gdzie natura odzyskuje obszar wcześniej zajęty przez człowieka. Chcemy, aby charakter Parku zachował dla przyszłości różne elementy przeszłości, także tej niedawnej, które wyeksponowane w nowym kontekście, będą zaskakiwały odwiedzających

- mówią autorzy zwycięskiego projektu.

Park Żerański. Proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer, Natalia Trochonowicz.
Park Żerański. Proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer, Natalia Trochonowicz.
Mat. prasowe

Na terenie parku powstaną niewielkie pawilony o funkcjach gastronomicznych, sportowych i społecznych a także wieża widokowa. Architektura obiektów będzie nawiązywać do przemysłowego charakteru Żerania: portu rzecznego oraz prefabrykowanych elementów budowlanych, które produkowano i wciąż produkuje się w okolicy. Dziś jest tu niebezpieczne i nieestetyczne gruzowisko - na brzegu wciąż można znaleźć porzucone resztki tych elementów. Architekci planują wykorzystać je ponownie, jako atrakcyjny element zagospodarowania terenu oraz ostoja zwierząt i roślin. Do architektury parkowej wprowadzone zostaną elementy (technologie, materiały, formy) kojarzone z budownictwem uprzemysłowionym, które z czasem zostaną wchłonięte przez Park - przerośnięte przez krzewy i drzewa. Otwarta architektura pawilonów pozwoli na ich pełną integrację z przyrodą.

Park Żerański. Proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer, Natalia Trochonowicz.
Park Żerański. Proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer, Natalia Trochonowicz.
Mat. prasowe

Nagrodę przyznano za wnikliwą analizę miejsca i zaproponowanie rozwiązań podkreślających jego unikalny charakter oraz za całościowe i wyczerpujące rozwiązanie koncepcji szaty roślinnej, wpisujące się w naturalne procesy związane z odzyskiwaniem tego miejsca przez przyrodę. W pracy doceniono również właściwe rozwiązania obsługi komunikacyjnej parku oraz zaproponowane formy obiektów architektonicznych jako otwartych struktur zintegrowanych z zielenią parku.

- czytamy w uzasadnieniu werdyktu jury.

Jednym z najważniejszych założeń tego projektu jest odzyskiwanie poprzemysłowego krajobrazu Żerania przez naturę. Istniejąca na tym terenie zieleń zostanie w jak największym możliwym stopniu zachowana. Silnie zdegradowane fragmenty zadrzewień będą objęte programem wieloletniej przebudowy drzewostanu  w celu podwyższenia wartości przyrodniczej i usunięcia zagrożeń dla przyszłych użytkowników parku. Zaprojektowane zostały także nowe nasadzenia, nawiązujące charakterem do istniejącej roślinności.  Planowane jest wprowadzenie naturalnych muraw parkowych i łąk oraz wzbogacenie roślinności nadwodnej przez przebudowę fragmentów umocnień nabrzeża na struktury umożliwiające rozwój roślin i tworzenie siedlisk dla zwierząt.

Park Żerański. Proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer, Natalia Trochonowicz.
Park Żerański. Proj. Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Hubert Trammer, Natalia Trochonowicz.
Mat. prasowe

Park Żerański ma być miejscem sprzyjającym rekreacji i relaksowi na łonie natury. Zaprojektowano tu place zabaw o różnych formach - pluskawisko, naturalistyczny leśny, zręcznościowy linowo-pomostowy. Swoje miejsca znajdą tu także wędkarze, obserwatorzy zawodów wioślarskich, miłośnicy ćwiczeń na wolnym powietrzu, osoby szukające relaksu na plaży lub odpoczywające na rodzinnym pikniku. Projektenci przewidzieli również specjalną strefę dla psów -  z poidełkami i torem przeszkód.

Park będzie służył zarówno mieszkańcom okolicznych osiedli, jak i szerszemu gronu odbiorców - rowerzystów, kajakarzy, użytkowników tramwaju wodnego. Mamy nadzieję ożywić i zrewitalizować jego potencjał, tak aby cieszył wszystkich miłośników odpoczynku nad wodą

-  dodają architekci.

Zaprojektowany przez pracownię topoSceape Park Żerański będzie pierwszym postindustrialnym parkiem w Warszawie. Zapowiada się ciekawie!

Skład zespołu autorskiego:

Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk - topoScape
Maciej Kaufman, Marcin Maraszek - archigrest
Hubert Trammer
Natalia Trochonowicz

    Więcej o:

Skomentuj:

Park Żerański w Warszawie w postindustrialnym charakterze. Rozstrzygnięto konkurs