Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowogrodzka Square od HRA Architekci - biurowiec wpisany w kontekst

Redakcja Pressland/WG

Budynek Nowogrodzka Square w Warszawie, zaprojektowany przez pracownię HRA Architekci, uzupełnia zabudowę południowej pierzei Al. Jerozolimskich i północnej pierzei ul. Nowogrodzkiej. Na niedostępnej przez wiele lat działce powstał nowoczesny biurowiec, nawiązujący formalnie do otaczającej zabudowy, w stylu przedwojennego modernizmu. Stworzono tu także ogólnodostępny, zielony pasaż pieszy łączący Al. Jerozolimskie z ul. Nowogrodzką.

Nowogrodzka Square. Proj. HRA Architekci.
Nowogrodzka Square - widok od Al. Jerozolimskich. Proj. HRA Architekci.
Fot. Grzegorz Zieliński

Działka, na której stanął budynek Nowogrodzka Square, była wcześniej terenem zamkniętym należącym do Wojska Polskiego. Znajdowały się tu niskie budynki produkcyjno magazynowe Wojskowego Instytutu Geograficznego, w tym drukarnie Sztabu Generalnego. W większości przedwojenne obiekty rozebrano - zabudowa została wyłączona z gminnej ewidencji w 2013 roku, zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wydanym w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Rozbiórkę przeprowadzono zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanego pod kierunkiem prof. Andrzeja Kicińskiego.

Dla architektów z pracowni HRA Architekci, kontekst miejsca był bardzo ważny. Bezpośrednie otoczenie budynku stanowią, budynek Wojskowego Instytutu Geograficznego wg projektu arch. Antoniego Dygata oraz budynek Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej wg projektu arch. Bohdana Krzemieniewskiego i arch. Leona Marka Suzina. Otaczająca zabudowa jest objęta (w różnym stopniu) ochroną konserwatorską. Istniejące budynki, poprzez wertykalny układ elewacji nadają zdecydowany rytm tej części pierzei Al. Jerozolimskich. Budynek Nowogrodzka Square wpisał się w kontekst idealnie.

 

Nowogrodzka Square - model. Proj. HRA Architekci
Nowogrodzka Square - model. Proj. HRA Architekci
Fot. Grzegorz Zieliński

Frontowe elewacje tworzy eksponowany układ, zewnętrznych, samonośnych ram z prefabrykowanych elementów wykonanych z betonu architektonicznego. Podziały poziome spinające po dwie kondygnacje, nawiązując wysokościowo do elewacji frontowej sąsiadującego budynku dzielą bryłę na trzy strefy - strefę przyziemia/cokołu, strefę środkową oraz strefę zwieńczenia - ostatniej wycofanej kondygnacji. Podziały pionowe, tworząc powtarzalny rytm, odwołują się do tektoniki otoczenia i wyznaczają podziały posadzki pasażu. Zintegrowane ze ścianą osłonową panele wykonane z półprzezroczystych płyt kamiennych (kompozyt kamienno-szklany) pozwalają na ograniczenie widocznych powierzchni przeszklonych. Sprawiają również, że budynek żyje i zmienia się w zależności od przyjętego kąta obserwacji jak również pory dnia. Zastosowany materiał - onyks w połączeniu z surowym betonem architektonicznym, nadaje elewacjom spokojny i elegancki wyraz.

Parter budynku biurowego zajmują lokale usługowe dostępne z poziomu chodników przylegających ulic oraz pasażu. Wejście do holu recepcyjnego części biurowej zaprojektowano od strony pasażu, w zaakcentowanej architektonicznie szklanej kostce zlokalizowanej pomiędzy dwoma wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami. Główna ściana holu wykończona podświetlonymi, półprzezroczystymi płytami kamiennymi łączy formalnie wnętrze i zewnętrze budynku. Wszystkie kondygnacyjne hole windowe zaprojektowano jako otwarte na pasaż i doświetlone bezpośrednio światłem dziennym. Przyjęte rozwiązanie zapewnia użytkownikom budynku łatwą orientację przestrzenną.

 

Nowogrodzka Square. Proj. HRA Architekci
Nowogrodzka Square. Proj. HRA Architekci
Fot. Grzegorz Zieliński

Budynek zaprojektowano jako podpiwniczony z jedną kondygnacją garażu podziemnego pod biurowcem oraz dwoma kondygnacjami garażu podziemnego pod pasażem. Nowogrodzka Square znajduje się w ścisłym centrum miasta - w pobliżu jest dużo przystanków komunikacji miejskiej. Ten fakt, oraz zaprojektowane udogodnienia dla osób korzystających z rowerów pozwoliły na ograniczenie standardowych wskaźników ilości miejsc postojowych.

Mamy nadzieję, że ta bardzo udana realizacja stanie się impulsem dla renowacji sąsiedniej zabudowy i dalszych zmian w tej części Warszawy.

=====

Nazwa realizacji: Nowogrodzka Square
Adres: Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 93
Autorzy: HRA Architekci sp. z o.o. sp. k. (arch. Wojciech Hermanowicz, Błażej Hermanowicz, Stanisław Rewski, Michał Chrzanowski)
Zespół autorski: arch. Baltazar Brukalski, Adam Wojtalik, Monika Chełmińska, Mariusz Rakus, Agata Dobrowolska, Agata Jakubek-Oktaba, Zofia Mikołajczak, Marta Zofińska, Robert Ptasiński, tech. arch. Elżbieta Kozłowska
Architektura wnętrz: HRA Architekci sp. z o.o. sp. k.
Architektura krajobrazu: Architekt krajobrazu Robert Nowicki
Konstrukcja: TEQUM
Instalacje sanitarne: TEQUM; SOMEX
Instalacje elektryczne: TEQUM, JF AMPER
Drogi: AZET
Generalny wykonawca: RD bud sp. z o.o.
Inwestor: Yareal Polska sp. z o.o.

Powierzchnia terenu: 4 345 m kw.
Powierzchnia zabudowy: 2 105 m kw.
Powierzchnia użytkowa: 11 550 m kw.
Powierzchnia całkowita: 17 660m kw.
Kubatura: ok. 67 800 m sześc.
Projekt: 2013-2015 (rok)
Realizacja: 2016-2018 (rok)

 

Nowogrodzka Square. Proj. HRA Architekci
Nowogrodzka Square. Proj. HRA Architekci
Fot. Grzegorz Zieliński    Więcej o:

Skomentuj:

Nowogrodzka Square od HRA Architekci - biurowiec wpisany w kontekst