Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

LECHSTARTER - Milion złotych na pozytywne zmiany w polskich miastach

red

Rozpoczął się program LECHSTARTER, akcja społeczna mająca na celu inspirowanie mieszkańców polskich miast do wprowadzenia pozytywnych zmian w miejskim otoczeniu. Pomysły m.in. z obszaru estetyzacji miast oraz tworzenia przestrzeni jednoczących mieszkańców można zgłaszać do 4 kwietnia.

Miasta to doskonałe miejsca do aktywnego, pełnego energii i różnorodności, wymagającego życia. Jednak zawsze mogłoby się w nich żyć lepiej – efektywniej, wygodniej, w sposób bardziej świadomy i zrównoważony. Dlatego powstał LECHSTARTER. Jest to program, który przypomina, że kreatywność, nietuzinkowość i otwarte umysły mieszkańców miast mogą być zapalnikiem do pozytywnych zmian
w najbliższym otoczeniu. W akcji LECHSTARTER do zdobycia jest 5 grantów o wartości 100 tysięcy złotych każdy oraz 20 mikrograntów o wartości 25 tysięcy każdy. Organizatorem akcji jest Lech Premium.

Zgłaszanie projektów

Propozycje projektów może zgłaszać każda organizacja, fundacja, ruch miejski, wspólnota lub inny podmiot mający osobowość prawną. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na www.urbanforms.org/lechstarter. Pomysły powinny dotyczyć jednego z czterech wskazanych obszarów tematycznych:

  • Zmieniamy na ładne – renowacja lub adaptacja nieatrakcyjnych czy zaniedbanych obiektów w mieście
  • Łączymy ludzi - tworzenie przestrzeni społecznych, miejsc spotkań miejskich społeczności
  • Promujemy technologie – rozwijanie nowoczesnych technologii służących podnoszeniu jakości życia w miastach
  • Zazielenianie – tworzenie obszarów zielonych w mieście

Dla wszystkich, którzy mają pomysł, ale nie są częścią organizacji pozarządowej, sformalizowanego ruchu miejskiego czy podmiotu prawnego w innej formie, została przewidziana możliwość poinformowania o programie tego typu podmiotów znajdujących się w najbliższej okolicy. W zakładce „Szukaj organizacji” na www.urbanforms.org/lechstarter znajduje się link do największej w Polsce bazy organizacji pozarządowych. Wystarczy znaleźć organizację i przekonać ją do podjęcia się realizacji oraz zgłoszenia indywidualnego pomysłu. Aby ułatwić zmobilizowanie NGOs, na stronie znajduje się również zestaw materiałów promocyjnych informujących o akcji. Zgłoszenia można wysyłać do 7.04. do godziny 14.00.

W kolejnym etapie, po pomyślnym przejściu weryfikacji formalnej, zgłoszone projekty podlegają ocenie jury. Jego skład stanowi zespół ekspertów od funkcjonalności i estetyki miejskiej oraz nowych technologii. Są to: Teresa Latuszewska-Syrda (Fundacja Urban Forms), Filip Springer (reportażysta i fotograf), Grzegorz Marczak (Antyweb.pl) oraz Grzegorz Młynarski (Fundacja Kwiatki Bratki). Jury, kierując się kryterium kreatywności, oryginalności, powszechnej dostępności oraz możliwie najszerszego zakresu oddziaływania i pożyteczności dla mieszkańców, dokona oceny jakości zgłoszonych wniosków i zadecyduje o dopuszczeniu projektów spełniających te wymogi do etapu głosowania.

27 kwietnia na stronie programu LECHSTARTER rozpocznie się ogólnopolskie internetowe głosowanie na najlepsze pomysły. Dużą rolę w tym, które propozycje zostaną zrealizowane, odegra zdolność lokalnych społeczności do mobilizowania się i zachęcania do głosowania na projekty z ich najbliższego otoczenia. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu. Wtedy poznamy 25 zwycięskich projektów, które zostaną przez zgłaszające je podmioty wdrożone i pozytywnie zmienią miejską przestrzeń.

    Więcej o:

Skomentuj:

LECHSTARTER - Milion złotych na pozytywne zmiany w polskich miastach