Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Drugie życie postindustrialnych budynków. Szychta kreatywna

Redakcja

Szychta kreatywna to forum, na którym dyskutowane będą możliwości rewitalizacji architektury i przestrzeni postindustrialnej na przykładzie katowickiej Strefy Kultury. Ważnymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie spotkań będzie tworzenie przestrzeni publicznych i działania na rzecz miejskiej wspólnoty. Szychta kreatywna odbędzie się 30 i 31 marca 2017 roku.

Rewitalizacja postindustrialnych przestrzeni i obiektów

Muzeum Śląskie „wyrosło” w rewitalizowanej przestrzeni postindustrialnej w najstarszej  dzielnic Katowic. Organizatorzy Szychty Kreatywnej doceniają przemysłowe dziedzictwo regionu i wynikające z niego relacje łączące mieszkańców, które są istotnym czynnikiem kształtującym wspólnotę. Proces rewitalizacji, któremu została poddana katowicka Strefa Kultury, wpłynął nie tylko na strukturę urbanistyczną, lecz także – a może przede wszystkim – na społeczność lokalną. Głównym tematem forum będzie zagadnienie jak odpowiedzialnie, transparentnie i z zachowaniem wzajemnego szacunku dla wszystkich stron przeprowadzać procesy rewitalizacji i modernizacji terenów i zabudowań przemysłowych.

Robert Konieczny opowie o Centrum Dialogu "Przełomy"

Forum rozpocznie wystąpienie Roberta Koniecznego na temat siedziby Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie, uznanej za najlepszą przestrzeń publiczną Europy oraz za najlepszy budynek na świecie roku 2016 (World Building of the Year). Zapoczątkuje ono dyskusję o istocie kompleksowego projektowania przestrzennego i jego znaczeniu dla kształtowania relacji urbanistycznych oraz międzyludzkich.

Rewitalizacje obszarów pofabrycznych na przykładzie Polski, Norwegii i Czech

Bardzo ważną częścią forum będzie debata poświęcona możliwościom współpracy międzysektorowej w kształtowaniu przemian społecznych i urbanistycznych. W ramach case studies goście z Polski, Norwegii i Czech omówią wybrane projekty rewitalizacyjne realizowane na terenie Europy. Z kolei spotkanie z konserwatorami zabytków i przedstawicielami świata nauki będzie okazją do przedstawienia formalnych aspektów rewitalizacji obiektów industrialnych wraz z perspektywami ich ekonomicznego oddziaływania.

W planie także kilka paneli dyskusyjnych. Pierwszego dnia wraz z przedstawicielami Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Dialogu „Przełomy” oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu odbędzie się dyskusja na temat transformacji obiektów poprzemysłowych i obszarów o znaczeniu historycznym.

Program Szychty Kreatywnej

Osoby zainteresowane regionem śląskim będą mogły wziąć udział w dyskusji poświęconej funkcjonowaniu w Strefie Kultury i dalszym możliwościom jej rozwoju. Dyskutować będą m.in. Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego, Tomasz Konior, architekt i autor projektu siedziby NOSPR, oraz Wojciech Kuśpik, zarządzający Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Istotnym wątkiem dla Muzeum Śląskiego będzie spotkanie związane z przygotowaniem programu rewitalizacji zabudowań szybu Bartosz – Muzeum Śląskie na warsztat. Uczestnicy Forum i zaproszeni eksperci zastanowią się nad programem funkcjonalnym dla tej części zabudowań byłej kopalni Katowice. To pierwszy krok do wdrożenia modelu współprojektowania.

Forum zakończą wizyty studyjne. W otoczeniu historycznych poprzemysłowych zabudowań Fabryki Porcelany w Bogucicach i Fabryki Obrabiarek „Defum” w Dąbrowie Górniczej będą prowadzone dyskusje o pojawiającej się szansie na zmianę nie tylko terenów po byłych fabrykach, ale także przestrzeni miejskich w ogóle.

Tworzenie miejsc wspólnych

Przestrzeń publiczna jest złożonym ekosystemem społeczno-urbanistycznym i tylko kompleksowe projekty mogą doprowadzić do zrównoważonej odnowy tego miejsca. To jeden z dziesięciu punktów rezolucji pt. "W kierunku rewitalizacji integralnej", która została wypracowana na poprzednich spotkaniach w ramach Szychty kreatywnej. Do udziału w jej finalnej odsłonie organizatorzy zapraszają wszystkich, którym przestrzeń publiczna nie jest obojętna.

Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 24.03.2017

Organizatorem Szychty Kreatywnej jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

    Więcej o:

Skomentuj:

Drugie życie postindustrialnych budynków. Szychta kreatywna