Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Budowa domu na działce rolnej, czy jest możliwa?

materiał partnera

Działki rolne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Przemawia za tym ich konkurencyjna cena, dalekie sąsiedztwo i malownicze otoczenie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że na tego rodzaju gruncie nie zawsze będzie można wybudować swój wymarzony dom.

Budowa domu na działce rolnej, czy jest możliwa?
Budowa domu na działce rolnej, czy jest możliwa?
Buildingcompanion

Budowa domu na działce rolnej może wiązać się z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności. Często jest to proces obarczony dodatkowymi kosztami i długim czasem oczekiwania na ostateczną decyzję. 

Kto może wybudować dom na działce rolnej bez odrolnienia?

Zakup tańszej działki rolnej jest jednym ze sposobów na to, jak zaoszczędzić na budowanie domu. Niestety, nie każdy może dostać zgodę na rozpoczęcie prac. Dom na gruntach rolnych może wybudować rolnik, a więc osoba, która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Trzeba też wiedzieć, że samo posiadanie gospodarstwa nie jest tożsame z jego prowadzeniem, jeśli nie jest tam wykonywana działalność rolnicza. Rolnik ma prawo rozpocząć budowę na gruntach rolnych bez ich odrolnienia, czyli zmiany przeznaczenia. Jest to możliwe, gdyż budynki mieszkalne są częścią gospodarstwa rolnego. W takim przypadku ziemia jest nadal gruntem rolnym, a wykonana tam zabudowa nazywana jest siedliskiem. W jego skład mogą wejść budynki gospodarcze i dom jednorodzinny przeznaczony do zamieszkania. Mimo braku obowiązku przekształcenia działki, rolnik, podobnie jak każdy inny inwestor, ma obowiązek stosowania się do zasad określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Na czym polega odrolnienie gruntów?

Jeżeli inwestor nie jest rolnikiem i posiada działkę, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni została przewidziana na cele rolnicze, może wystąpić o jej odrolnienie. Jest to na ogół długotrwała i kosztowna procedura, której rozpoczęcie nie musi zakończyć się sukcesem. Zmiana sposobu użytkowania wiąże się bowiem ze skutkami administracyjnymi, podatkowymi oraz ma wpływ na wartość nieruchomości. Wniosek o odrolnienie kierowany jest do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zależnie od miejsca położenia działki). W takim dokumencie należy szczegółowo określić nieruchomość i to, jaki rodzaj zabudowy jest przedmiotem zainteresowań wnioskodawcy (np. dom mieszkalny jednorodzinny). Nie ma jasno określonego czasu przewidzianego na rozpatrzenie wniosku, dlatego są to procesy, które potrafią długo rozciągać się w czasie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zmiany są dokonywane przez radę gminy w drodze uchwały i nanoszone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Skomentuj:

Budowa domu na działce rolnej, czy jest możliwa?