Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Budynek świetlicy sportowej w Żabieńcu wraz z zagospodarowaniem terenu

Redakcja/FAV.Office, WojtowiczArchitecture, Grzegorz Tracz

Rozwój infrastruktury sportowej jest niezaprzeczalnie pozytywnym trendem w rodzimym budownictwie, szczególnie, jeśli dotyczy mniejszych miast i miejscowości. Nowo powstałe Orliki, place zabaw czy siłownie zewnętrzne umożliwiają okolicznym mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu, przyczyniając się tym samym do poprawy ich zdrowia i samopoczucia. Ta idea była punktem wyjścia w konkursie realizacyjnym SARP na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu. Przyjrzyjmy się bliżej pracy, która otrzymała Wyróżnienie Honorowe ze względu na wysoki poziom wykonania.

Elewacja frontowa zaprojektowanego budynku
Elewacja frontowa zaprojektowanego budynku
Projekt budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office) oraz Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Grzegorzem Traczem.

IDEA PROJEKTOWA

Nowe obiekty powstają czasem w tak szybkim tempie, że odbywa się to z niepełnym wykorzystaniem potencjału proponowanych rozwiązań. Autorzy prezentowanej koncepcji w swojej pracy postawili nacisk na wykreowanie możliwie jak największej liczby interakcji, co pozwoli na podniesienie użyteczności obiektu. W ramach programu funkcjonalnego wymaganego przez zamawiającego podzielono projekt na 3 strefy przeznaczone dla poszczególnych grup docelowych. Pierwsza z nich to ogólnodostępna polana rekreacyjna, która została zlokalizowana w północnej części terenu ze względu na swoje przeznaczenie oraz chęć zapewnienia łatwego dostępu większej liczbie okolicznych mieszkańców. Kolejną strefą jest przestrzeń boisk sportowych. Wykorzystując geometrię działki oraz układ istniejącego Orlika, elementy takie jak trybuny czy boisko główne umieszczono przy południowej granicy opracowania. Powstałe w ten sposób dwie strefy zlokalizowane na przeciwległych krańcach działki wymagały zapewnienia przestrzeni spajającej. Taki swoisty bufor miał połączyć dwie zderzające się funkcje w sposób praktyczny oraz umożliwiający wygodne korzystanie z całego terenu. Aby zapewnić odpowiednią integrację pomiędzy polaną i boiskami w centralnej części terenu, zaprojektowano budynek świetlicy sportowej, w którym znalazły się sale dostępne dla okolicznych mieszkańców oraz pomieszczenia sportowe.

I. BOISKA PIŁKARSKIE

Największą część projektowanego kompleksu stanowią boiska sportowe. Zlokalizowano je bezpośrednio przy południowej granicy działki ze względu na swoją specyfikę, czyli konkretną grupę użytkowników oraz narzucone położenie jednego z boisk. Taki sposób zagospodarowania działki miał na celu jak najlepsze wykorzystanie terenu, a także ograniczenie ilości powierzchni utwardzonych, które są niezbędne do obsługi boisk. Ułożenie płyt ze sztuczną murawą na jednej ścieżce pozwala na szybką komunikację oraz wygodne użytkowanie. Podział na strefy pozwolił również na wydzielenie boisk amatorskich, z których można korzystać również podczas meczów ligowych rozgrywanych na terenie kompleksu.

Projekt obiektu dostosowano do wymogów licencyjnych przedstawionych przez organizatora konkursu. Zlokalizowanie trybun dla kibiców po południowej stronie boiska ograniczyło niekorzystny efekt olśnienia podczas meczy rozgrywanych przy naturalnym świetle. Koncepcja przewiduje również bezpieczną przestrzeń dla kibiców drużyn przyjezdnych, której położenie umożliwia szybką komunikację. Główną zaletą uporządkowania geometrii strefy boisk piłkarskich jest możliwość usytuowania budynku wzdłuż dłuższego boku głównej murawy. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne wykorzystanie tarasów na dachu budynku oraz kawiarni jako dodatkowych miejsc dla widowni podczas meczów.

Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu
Projekt budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office) oraz Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Grzegorzem Traczem.

II. POLANA REKREACYJNA

Uporządkowany układ boisk umożliwił wykreowanie w północnej strefie terenu dużej powierzchni zielonej przeznaczonej na rekreację ogólnodostępną dla okolicznych mieszkańców. Największa część tej strefy została przeznaczona na polanę do organizacji pikników lub dużych imprez o charakterze lokalnym. Bezpieczny układ komunikacji kołowej, wraz z elementami takimi jak progi zwalniające, pozwala na spokojne spędzanie wolnego czasu bez obaw o bezpieczeństwo najmłodszych. Spośród dodatkowych atrakcji mających służyć mieszkańcom okolicy warto wymienić plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną zlokalizowaną w osi budynku świetlicy. Dzięki takiej organizacji rodziny mogą wspólnie spędzać czas, jednocześnie kibicując zawodnikom rywalizującym na boisku i pilnując swoich pociech bawiących się z piaskownicy i na huśtawkach. Położenie tych funkcji przy wyjściu z sal świetlicy umożliwia również organizację wydarzeń kulturalnych łączących aktywność w budynku z tą na świeżym powietrzu. Od frontu budynku znalazło się też miejsce postojowe dla autokaru oraz mały plac w osi przejścia przez budynek świetlicy. Dzięki temu przestrzeń zyskała wygodne miejsce służące np. organizacji zbiórek przed wyjazdami na mecze drużyn młodzieżowych. Całości zagospodarowania terenu dopełnia mały zbiornik retencyjny w strefie wjazdowej. Oprócz zalety, jaką jest efektywne wykorzystywanie wody, projektowany staw wzbogaca pełen zieleni teren.

Widok z lotu ptaka
Widok z lotu ptaka
Projekt budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office) oraz Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Grzegorzem Traczem.
III. Budynek Świetlicy
III. Budynek Świetlicy
Projekt budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office) oraz Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Grzegorzem Traczem.
III. Budynek świetlicy
III. Budynek świetlicy
Projekt budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office) oraz Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Grzegorzem Traczem.

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE

Projekt kompleksu sportowego łączący wiele funkcji oraz wielkopowierzchniowe boiska musi sprostać licznym wymaganiom dotyczącym zarządzania energią oraz gospodarowania wodą. W celu ograniczenia strat, które mogłyby wypłynąć z nieefektywnego systemu ogrzewania i chłodzenia budynku, autorzy projektu dokonali optymalizacji kształtu bryły budynku. Dobrana już na wstępnym etapie prosta forma pozwala na osiągnięcie bardzo dobrego parametru A/V, co będzie w przyszłości skutkowało obniżeniem kosztów zarządzania energetyką obiektu. Ograniczenie liczby okien do niezbędnego minimum od strony północnej umożliwiło zniwelowanie strat ciepła kumulowanego wewnątrz budynku przez stropy oraz podłogi wyposażone w instalację grzania i chłodzenia powierzchniowego. Bilans energetyczny budynku został poprawiony również dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej wyposażonej w system odzysku ciepła. Dzięki niej zapewniono zarówno świeże powietrze w szatniach sportowych, jak i ograniczono straty ciepła związane z wymianą powietrza. Do rozwiązań proekologicznych zaliczyć można też zastosowany system paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu drugiej kondygnacji. Ich układ ma na celu osiągnięcie balansu pomiędzy sprawnością i mocą instalacji, a energia z nich pozyskiwana ma zasilać instalacje elektryczne takie jak np. oświetlenie pomieszczeń wewnętrznych czy iluminację zewnętrzną. Dodatkowym elementem proekologicznym jest mały zbiornik retencyjny gromadzący wodę opadową, która następnie może być wykorzystana do nawadniania boisk.

Budynek świetlicy sportowej w Żabieńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - aksonometria
Budynek świetlicy sportowej w Żabieńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - aksonometria
Projekt budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office) oraz Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Grzegorzem Traczem.

ARANŻACJA WNĘTRZ

Zgodnie ze wskazaniami organizatora konkursu układ funkcjonalny wnętrz budynku został podzielony na 3 strefy. W pierwszej znalazły się: szatnie sportowe, magazyny na sprzęt, pomieszczenia dla trenerów oraz biura administracji. Mamy tu efektywny ciąg komunikacyjny połączony z dobrym doświetleniem przestrzeni przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W wejściu do tej strefy zaplanowano również niewielką poczekalnię umożliwiającą rodzicom wygodne spędzenie czasu w oczekiwaniu na zakończenie treningu ich dzieci. Kolejne dwie strefy funkcjonalne budynku zostały wydzielone za pomocą osobnego wejścia. Znajdujące się tam pomieszczenia spełniają funkcję ogólnodostępnej aktywizacji lokalnych mieszkańców. Dzięki dwóm niezależnym wejściom można wygodnie korzystać zarówno z szatni, jak i z sal świetlicowych. Proponowane materiały wykończeniowe dobrano w taki sposób, aby połączyć ze sobą ekonomikę rozwiązań oraz chęć zapewnienia komfortowej, neutralnej przestrzeni. Została wyposażona w dużą liczbę elementów naturalnych, co sprawia, że świetnie wpisuje się w kontekst otoczenia. Zaproponowane detale, jak panele drewniane na suficie części kawiarnianej, nie tylko nadają nowoczesny charakter wnętrzom, lecz również służą poprawie parametrów akustycznych przestrzeni przeznaczonej do jednoczesnego użytkowania przez wielu mieszkańców i kibiców.

www.favoffice.pl

    Więcej o:

Skomentuj:

Budynek świetlicy sportowej w Żabieńcu wraz z zagospodarowaniem terenu