Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach

FILIP ZIELIŃSKI architekt

Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office) i Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą. Koncepcja została wyróżniona w konkursie zorganizowanym przez SARP.

Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
mat. prasowe

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LOKALIZACJA BUDYNKU

Lokalizacja budynku przedszkola w północnej części terenu opracowania dobrana została w wyniku szczegółowej analizy przestrzennej. Jako punkt wyjścia do prac projektowych przyjęto inwentaryzację rosnących na terenie opracowania drzew. Mając na celu zaprojektowanie budynku energoefektywnego postawiono nie tylko na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wewnątrz przedszkola, lecz również na ograniczenie do minimum ingerencji w istniejącą zieleń otaczającą budynek. Poszukując miejsca dla optymalnej lokalizacji obiektu wytypowano obszary o najmniejszym zagęszczeniu roślinności wysokiej, ograniczając w ten sposób konieczność wycinania drzew. Dzięki temu nowy budynek nadal będzie otoczony zielenią o bujnych koronach, przetwarzającą duże ilości zanieczyszczeń powietrza. Wyznaczone w ten sposób obszary zestawiono następnie z wynikami analizy nasłonecznienia. Zwrócono uwagę zarówno na doświetlenie pomieszczeń przedszkola, jak również na zapewnienie jak najlepszej ekspozycji w przestrzeniach przeznaczonych na Park Edukacyjny i place zabaw. Otrzymane w ten sposób wnioski pozwoliły na wytyczenie optymalnego położenia budynku w północnej części działki. Taki układ zapewnia dobre doświetlenie sali lekcyjnych przeznaczonych na pobyt dzieci.

PARK EDUKACYJNY

Koncepcja przedszkola energoefektywnego zakłada nie tylko próbę osiągnięcia bardzo dobrych parametrów funkcjonowania budynku, lecz również zwraca uwagę na aspekt edukacyjny przedszkola. W dzisiejszych czasach architektura staje przed ogromnym wyzwaniem, jakim niewątpliwie jest zwrócenie się ku rozwiązaniom energooszczędnym i proekologicznym. Jednak w rządzącym się opinią klientów środowisku wiele decyzji uzależnionych jest od ich własnego poziomu świadomości ekologicznej. Z tego powodu w koncepcji przedszkola zaproponowano szereg rozwiązań, mających na celu edukację dzieci w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania budynku oraz wpływu ich przyszłych działań na środowisko. Oprócz nowego budynku, będącego świetnym przykładem architektury energoeektywnej, w projekcie przewidziano stworzenie Parku Edukacyjnego. Wykorzystując ogromną powierzchnię terenu otaczającego budynek, zaproponowano wprowadzenie ścieżek edukacyjnych prowadzących pomiędzy wieloma stacjami tłumaczącymi dzieciom podstawowe zasady funkcjonowania świata oraz sposoby wykorzystania poszczególnych zjawisk w sposób proekologiczny. W przestrzeni parku znalazły się instalacje prezentujące zasady działania paneli fotowoltaicznych, retencji wody, czy też segregacji odpadów. Dzięki wprowadzeniu ogródków warzywnego (oraz ziołowego) dzieci mogą również poznać sposoby hodowli ekologicznej żywności.

DOMEK WŚRÓD DRZEW

IDEA

Istniejący budynek przedszkola zlokalizowany jest w otoczeniu gęsto rosnących drzew, które od początków istnienia placówki dawały dzieciom schronienie przed słońcem oraz pozwalały na dorastanie w przestrzeni wypełnionej naturą. Stanowiąc charakterystyczny element zagospodarowania umożliwiały młodym adeptom przedszkola poznawać świat w praktyce. Zmieniając kolory swoich koron lub zrzucając z nich liście pokazywały, jak zmienia się natura wraz ze zmianą pogody czy pór roku. „Wychowując” kolejne pokolenia drzewa te stały się prawdziwymi świadkami historii. W świecie, który nie znał jeszcze komputerów i smartfonów, umilały czas i zapewniały rozrywkę od najmłodszych lat. Każdy z rodziców odprowadzających dziś swoje pociechy do przedszkola na pewno pamięta młodzieńcze dni i wspinaczkę na drzewa, zabawy w domkach budowanych między gałęziami, czy wdrapywanie się na szczyty parkowych górek. To właśnie z myślą o tych wspomnieniach zaprojektowano nowy budynek przedszkola. Rozumiejąc oczekiwania współczesnego modelu wychowania, a także nieuniknioną już obecność małych ekranów w życiu najmłodszych, postanowiono zaprojektować budynek, który pozwoli im poznawać świat w taki sposób, w jaki dekady wcześniej poznawali go ich rodzice – z perspektywy osiedlowej górki, koron drzew, czy zabaw i drzemek w ich cieniu. Taką iluzję rzeczywistości udało się osiągnąć poprzez wprowadzenie w bryle budynku dwóch wcięć, które wypełniły drzewa. To właśnie dzięki nim dzieci pokonując kolejne schodki wewnątrz przedszkola mogą poczuć się jak podczas wspinaczki w gałęziach, na których końcu zobaczą świat z perspektywy domku na drzewie.

ZIELEŃ WE WNĘTRZACH

Główną ideą koncepcji jest zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z zielenią podczas wykonywanych wewnątrz budynku aktywności i zajęć. Dzięki umiejscowieniu funkcji, takich jak hol czy klatka schodowa, bezpośrednio przy panoramicznych oknach, wchodząc do przedszkola nawet na chwilę nie traci się kontaktu z naturą. W budynku zastosowano również przedszkolne przegrody wewnętrzne zapewniające wydzielenie akustyczne sali przy jednoczesnym pozostawieniu widoku na ogród znajdujący się po obu stronach budynku. Takie rozwiązanie jest również świadomym zagraniem, umożliwiającym naturze wpływanie na aktualny wystrój wnętrz poprzez zmianę pór roku i kolorów drzew.

OTWARTA BRYŁA

Pełne wykorzystanie zieleni oraz wieloletnich drzew otaczających budynek nie byłoby możliwe w przypadku zamknięcia się w salach wewnątrz przedszkola. Aby zapobiec takiej sytuacji, w projekcie przewidziano możliwość wychodzenia z każdej sali (również z tych znajdujących się na kondygnacji +1) bezpośrednio na ogród. W ciepłe dni dzieci będą mogły cieszyć się atrakcjami znajdującymi się w Parku Edukacyjnym jednocześnie przebywając na świeżym powietrzu oraz odkrywając świat i ucząc się o ekologii. Również sale rekreacyjne zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający organizację imprez na świeżym powietrzu w parku bezpośrednio przy budynku przedszkola.

ROZWIĄZANIA ENERGOEFEKTYWNE

Projektowanie budynku energoefektywnego rozpoczęto od szczegółowych analiz terenu oraz potencjału zabudowy działki. Zestawiając otrzymane wnioski z wymaganiami programu funkcjonalnego rozpoczęto poszukiwania formy. Aby zapewnić optymalne energetycznie funkcjonowanie budynku, poszukiwano bryły o bardzo dobrym współczynniku A/V. Jednocześnie pragnąc zachować niezbędne przy funkcji przedszkolnej doświetlenie sal założono ich lokalizację po południowo-wschodniej stronie budynku. Zestawiając ze sobą te dwa parametry otrzymano bryłę o formie wydłużonego prostopadłościanu. Jego dłuższą elewację postanowiono przeszklić, aby zapewnić dzieciom stały kontakt z naturą rosnącą w ogrodzie. Aby uniknąć przegrzewania budynku w słoneczne dni, panoramiczne okna osłonięte zostały formą balkonu oraz ażurowego zadaszenia. Przedstawiona analiza nasłonecznienia prezentuje efektywność tego rozwiązania w kontekście zabezpieczenia okien przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Kolejnym rozwiązaniem energoefektywnym jest montaż w budynku nowoczesnej instalacji stropów grzewczo-chłodzących zapewniających stałą temperaturę oraz komfort cieplny we wnętrzach. Takie rozwiązanie pozwala na obniżenie ilości energii potrzebnej na ogrzewanie i chłodzenie budynku poprzez użycie niskotemperaturowej jednostki centralnej w postaci pompy ciepła. Bilans energetyczny budynku został również poprawiony dzięki zastosowaniu instalacji wentylacji mechanicznej wyposażonej w system odzysku ciepła. Dzięki niej zapewniono zarówno świeże powietrze w salach, w których przebywają dzieci, jak również ograniczono straty ciepła związane z wymianą powietrza. W budynku zaproponowano instalację dwóch gruntowych wymienników ciepła wspierających osobne instalacje przedszkola oraz części kuchennej. Rozwiązaniem proekologicznym jest również system paneli fotowoltaicznych o mocy 24,5 kWp. Ich układ zakłada osiągnięcie optymalnego balansu pomiędzy sprawnością i mocą instalacji. Energia pozyskiwana z tego źródła zasila instalacje elektryczne takie jak np. oświetlenie sal wewnętrznych czy iluminację zewnętrzną.

www.favoffice.pl

Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
mat. prasowe
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
mat. prasowe
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
mat. prasowe
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
mat. prasowe
MAKIETA - Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
MAKIETA - Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
mat. prasowe
MAKIETA - Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
MAKIETA - Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
mat. prasowe
Rozwiązania energoefektywne i proekologiczne
Rozwiązania energoefektywne i proekologiczne
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Ideogram
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Ideogram
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Elewacje
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Elewacje
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Elewacja
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Elewacja
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Elewacja
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Elewacja
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Przekrój 1
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Przekrój 1
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Przekrój terenu
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Przekrój terenu
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Rzuty
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Rzuty
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Plan zagospodarowania terenu
Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach - Plan zagospodarowania terenu
Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) we współpracy z Jackiem Gorczycą
    Więcej o:

Skomentuj:

Energoefektywne Przedszkole w Michałowicach