Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? Wyniki V edycji konkursu FUTUWAWA

Redakcja/mat. prasowe

Zadania stawiane uczestnikom kolejnych edycji konkursu FUTUWAWA inspirują ich do wcielenia się w role wizjonerów i określenia warunków, w jakich być może przyjdzie nam funkcjonować w przyszłości. Piąta odsłona wydarzenia osadza te zmagania w konkretnych wyzwaniach, które zdiagnozowano w powstającym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Wśród nich znalazło się konkretne pytanie: Jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat? Odpowiedź można było sformułować bardzo konkretnie lub potraktować ją teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie. Udział w konkursie mogli wziąć zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, a także młodzież i dzieci. Napłynęły 242 koncepcje, które zostały ocenione przez interdyscyplinarne Jury oraz publiczność.

FUTUWAWA
FUTUWAWA
mat. prasowe

V edycja konkursu FUTUWAWA

Tym razem uczestnicy konkursu FUTUWAWA poszukiwali pomysłów dotyczących warunków zamieszkiwania stolicy w 2050 roku. Odległą perspektywę przybliżały wytyczne konkursowe oparte o powstające miejskie Studium, czyli dokument określający scenariusze rozwoju Warszawy w kolejnych dekadach. Spośród nadesłanych prac wyłoniono ponad 40 projektów, którym przyznano główne miejsca oraz wyróżnienia. Co ciekawe, są to koncepcje przygotowane nie tylko przez osoby profesjonalnie zajmujące się projektowaniem, ale również przez amatorów, młodzież i dzieci. Dzięki temu możemy się przekonać, w jaki sposób postrzegają przyszłość stolicy różne grupy, również zróżnicowane pod względem wieku. Nagrodzone propozycje ukazują losy Warszawy sprzęgnięte z losami świata oraz globalne wyzwania, są też barometrem nastrojów i pomysłów. Ponadto dowartościowują powstrzymywanie się od wytwarzania nowej materii na rzecz budowania różnorodnej i otwartej wspólnoty oraz tworzenia nowego języka mówienia o teraźniejszości.

WYSPA CIENIA - wystawa pokonkursowa

Te, a także inne wątki ubrane w komunikację wizualną, można zobaczyć w pawilonie wystawienniczym o nazwie WYSPA CIENIA, który stanął w centrum Warszawy (przed Zodiakiem). Jego właściwości współgrają z przesłaniem zwycięskiej pracy „Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów" Małgorzaty Kuciewicz i Simone De Iacobisa, która postuluje takie kształtowanie Warszawy przyszłości, które wzmacnia naturalne przewietrzanie, obieg wody w krajobrazie, tworzenie się korzystnych mikroklimatów, a tym samym przeciwdziała przyszłym problemom z klimatem i umożliwia celebrowanie ulotnych zjawisk atmosferycznych.

2–27.06.2021  

FUTUWAWA: WYSPA CIENIA na placu przed ZODIAKIEM Warszawskim Pawilonem Architektury

2.06–29.08.2021  

FUTUWAWKA w witrynach C&A

FUTUWAWA - Nagrody Jury Konkursowego

1. miejsce - Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów - Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz

Na Warszawę przyszłości wpływ ma lokalna meteorologia – struktura miasta jest przekształcana tak, by wzmacniać naturalne przewietrzanie, obieg wody w krajobrazie, tworzenie się korzystnych mikroklimatów. Wspólnota ludzi, zwierząt i roślin potęguje wybrane cechy pogody, by przeciwdziałać przyszłym problemom z klimatem i umożliwić celebrowanie ulotnych zjawisk atmosferycznych.

Uzasadnienie Jury: Projekt jest autorską i świadomą refleksją nad znaczeniem powietrza w mieście. Proponuje kreację przyszłości nie przez budowanie, ale przez odwrót od tradycyjnie rozumianej infrastruktury na rzecz podtrzymywania mikroklimatów, symbiozy z naturą, powietrzem i wodą. Nie tylko kreuje pewne doznanie miasta, między innymi przez odczuwanie temperatury, wilgotności czy zjawisk atmosferycznych i pogodowych, ale też proponuje drogę wyjścia z narastających problemów związanych z katastrofą klimatyczną. Spojrzenie na miasto przez pryzmat ulotnego żywiołu, jakim jest powietrze, które daje życie, a jednocześnie zgodnie z tradycją jest nośnikiem myśli, zachęca nas do przekroczenia modernistycznego paradygmatu. Ilustracje czytelnie i poetycko dopełniają specjalistyczne rozważania i zachęcają do wejścia w świat projektu.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/799

Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów - Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz
FUTUWAWA - 1. miejsce: Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów - Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz
mat. prasowe

2. miejsce - Warszawa 2050: Notatki etnograficzne z miasta idealnego - Kamil Kopacewicz, Bartłomiej Lis

Luźne zapiski z przyszłości powstałe w oparciu o obserwacje etnograficzne, dokumentację fotograficzną i rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami Warszawy w 2050 roku. Autorzy pracy przyglądają się miastu od strony społecznej, religijnej, ekonomicznej i tożsamościowej, osadzając te aspekty w kontekście architektury i rozwoju urbanistycznego.

Uzasadnienie Jury: Najciekawsza wizja postapokaliptyczna. Jury z ogromnym zaciekawieniem zapoznało się z wynikami badań etnograficznych z 2051 roku i doceniło to, że propozycja skupia się nie tylko na przestrzennym wymiarze miasta, ale przede wszystkim na sprawach społecznych. Szczególnie ciekawy wydaje się wątek sztucznej inteligencji – Czarnej Madonny, która na podstawie zebranej wcześniej (ludzkiej) wiedzy eksperckiej przywraca w Warszawie równowagę – oraz wizja policentrycznego miasta skupiającego społeczności wokół różnorodnych antycznych kultów.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/802

3. miejsce (ex aequo) - Warszawski szept - Joanna Hernik, Katarzyna Kobierska, Joanna Paniec, Maja Skibińska, Kamila Służewska, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy, Joanna Woźniak

SZEPT, czyli System Zintegrowanej Eko Partycypacji, to aplikacja umożliwiająca holistyczną partycypację międzygatunkową. Dzięki niej poznamy potrzeby wszystkich mieszkańców miasta, w tym grzybów, roślin i zwierząt.

Uzasadnienie Jury: Posthumanistyczny projekt komunikacyjny, dzięki któremu zwierzęta, grzyby i rośliny nie potrzebują już ludzkich reprezentantów, tylko komunikują się na równych prawach. Jury pragnie zainstalować aplikację na swoich telefonach.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/864

3. miejsce (ex aequo) - Biopolis. Osiedle biocentryczne - Michał Augustyn, Witold Dąbrowski

Biopolis to koncepcja osiedla zrównoważonego ekologicznie i społecznie opracowana na przykładzie Jazdowa. Realizuje cztery ogólne założenia: holizm, relacyjność, ekoświadomość i oddolność.

Uzasadnienie Jury: Kompleksowy projekt traktujący przestrzeń Jazdowa jako miejsce eksperymentu. Widać, że wpisany już mocno w warszawskość Jazdów ma jeszcze wiele do zaoferowania przez kolejne lata. To obietnica stworzenia bioróżnorodnej ekologicznej przestrzeni, która bardzo się nam podoba.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/825

FUTUWAWA - Nagroda Publiczności

Miejski las użytkowy - Małgorzata Rapacka

Miejski las użytkowy to obszar współistnienia przyrody z ludźmi, inżynierii z infrastrukturą, technologii ze sztuczną inteligencją i futurystycznymi wizjami. Projekt zrodził się jako odpowiedź na zmiany zachodzące w postrzeganiu świata poprzez pryzmat zmian klimatycznych, ochrony środowiska i poszanowania zasobów naturalnych.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/838

FUTUWAWKA - Nagrody Jury Konkursowego

W tej edycji konkursu organizatorzy zapytali również najmłodszych i młodzież, jak wyobrażają sobie Warszawę 2050 roku. W końcu to autorzy i autorki tych wizji będą zamieszkiwać stolicę i inne miasta przyszłości – i myślą o tym bardzo poważnie.

1. miejsce - Zielona Warszawa - Paweł Kawalec, Łukasz Tchórzewski

Uzasadnienie Jury: Imponująca wizja stworzona w grze Minecraft. Wnikliwa analiza tego, z jakich elementów powinno składać się ekologiczne miasto.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/650

https://youtu.be/zSRB2104qEc

2. miejsce - Warszawa marzeń za 30 lat - Jan Bagiński

Uzasadnienie Jury: Osobista praca proponująca holistyczną wizję Warszawy przyszłości – z kolejką linową, zielonymi dachami, ważną rolą rzeki, ale też dostępem do sportu i kultury. Dodatkowe brawa za nazwanie wielu elementów, w tym przestrzeni zielonych, w autorski sposób.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/703

https://youtu.be/wSABlfLcViw

FUTUWAWKA - 2. miejsce - Warszawa marzeń za 30 lat - Jan Bagiński
FUTUWAWKA - 2. miejsce - Warszawa marzeń za 30 lat - Jan Bagiński
mat. prasowe

3. miejsce - Warszawa przyszłości, moje wyobrażenie - Natalia Kozioł

Uzasadnienie Jury: Spójna i dopracowana narracja, praca zachwyca ilością szczegółów, które można co i rusz odnajdywać i odczytywać, a jednocześnie autorskim i konsekwentnym stylem.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/668

FUTUWAWKA - 3. miejsce - Warszawa przyszłości, moje wyobrażenie - Natalia Kozioł
FUTUWAWKA - 3. miejsce - Warszawa przyszłości, moje wyobrażenie - Natalia Kozioł
mat. prasowe

4. miejsce - Warszawa dla natury, nie na odwrót - Maria Nyga

Uzasadnienie Jury: Dramatyczna wizja miasta, z którego wszyscy uciekają. To jednocześnie wyraźnie artykułowana konieczność zapobieżenia takiemu scenariuszowi przyszłości.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/746

FUTUWAWKA - 4. miejsce - Warszawa dla natury, nie na odwrót - Maria Nyga
FUTUWAWKA - 4. miejsce - Warszawa dla natury, nie na odwrót - Maria Nyga
mat. prasowe

FUTUWAWA - Wyróżnienia Jury Konkursowego

Wyróżnienie - Zakole - Grupa Zakole

Uzasadnienie Jury: Poetycki, a jednocześnie bardzo organiczny wideoreportaż z bycia w naturze. Mówi o tym, co tu i teraz, a jednocześnie o tym, co na przestrzeni lat powinniśmy w pierwszej kolejności chronić. Jury docenia, że autorki kierują naszą uwagę ku przestrzeniom nieoczywistym i niełatwym do poznawczego skonsumowania.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/839

https://youtu.be/gnV2Q2XKmnA

Wyróżnienie Zakole - Grupa Zakole
Wyróżnienie Zakole - Grupa Zakole
mat. prasowe

Wyróżnienie - Warszawskie mieszkanie podstawowe - Justyna Maria Dunaszewska, Kuba Kopecki, Sergiusz Waluda-Rozmus

Uzasadnienie Jury: Projekt ideowy, który proponuje rozwiązanie dla jednego z podstawowych problemów młodego pokolenia. Mieszkanie definiowane jest tu jako ważne wyzwanie dla przyszłości Warszawy, a jego dostępność – jako obowiązek miasta wobec mieszkańców. Jury docenia ciekawą formę graficzną, skupioną nie tyle na docelowym rozwiązaniu projektowym, ile na inspirującej sumie skojarzeń.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/827

Wyróżnienie - 4000 rowerów cargo dla Warszawy - Aleksandra Aniszewska, Krzysztof Gubański, Jacek Kolasiński, Feliks Szewczyk

Uzasadnienie Jury: Jury docenia, że projekt nie jest listą życzeń, ale wyczerpująco opracowanym rozwiązaniem konkretnego problemu Warszawy. Wprowadzenie czterech tysięcy rowerów cargo może pomóc odblokować stolicę z ruchu aut.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/781

Wyróżnienie - Pozdrowienia z przyszłości - Małgorzata Zmysłowska

Uzasadnienie Jury: Czułe spojrzenie skierowane na Warszawę. Poetyckie pocztówki z przyszłości pobudzają naszą wyobraźnię i pokazują, jak mogłaby wyglądać stolica w swojej zrównoważonej odsłonie.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/784

Wyróżnienie - Warszawa deCentralna - Ola Gordowy, Hubert Pawela

Uzasadnienie Jury: Za ciekawą narrację, koncept i błyskotliwość. Porównanie miasta do żywego organizmu oraz apel o leczenie jego zmęczonego serca buduje empatię i rzuca nowe światło na temat zdrowia publicznego.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/837

Wyróżnienie - Warszawa deCentralna - Ola Gordowy, Hubert Pawela
Wyróżnienie - Warszawa deCentralna - Ola Gordowy, Hubert Pawela
mat. prasowe

Wyróżnienie - Rezerwaty dla Bródna - Magdalena Krzosek-Hołody

Uzasadnienie Jury: Zatrzymajmy modernizację i zastanówmy się, na czym nam zależy. Nie dodawajmy, tylko zajmijmy się istniejącą substancją. Jury docenia dowartościowanie umiaru i zaniechania, a także dostrzega ideowe skojarzenie z tegoroczną Nagrodą Pritzkera.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/815

Wyróżnienie - Multiversum 2050. Warszawski wieloświat - Krzysztof Janas, Jan Szeliga

Uzasadnienie Jury: Opowiadanie-palimpsest naładowane wiedzą i wyobraźnią, a także ważnymi pytaniami i współgrającymi z tekstem ilustracjami. Jury docenia pracę pod względem koncepcyjnym i literackim.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/845

Wyróżnienie - Wawabau (Miaubau & Haubau) - Grzegorz M. Kozera

Uzasadnienie Jury: Oryginalna wizualnie propozycja łącząca wątki obecności i schronienia dla zwierząt w mieście z postulatem współprojektowania go przez artystów i artystki.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/832

Wyróżnienie - Nowe Kwadraty - Monika Dzik, Magda Mosiewicz

Uzasadnienie Jury: Jury docenia projekt za zmierzenie się z konkretnym miejskim problemem, twórczą inspirację dobrymi praktykami i próbę redefinicji niechlubnej karty z historii miasta, czyli dziejów osiedla Dudziarska.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/779

Wyróżnienie - Biała maź - Piotr Sokołowski

Uzasadnienie Jury: Najdłużej i najgoręcej dyskutowany projekt, który się albo kocha, albo nienawidzi. Ostatecznie część Jurorów i Jurorek postanowiła go docenić, dowartościowując tym samym wszystkie gesty dążące do radykalnej, praktycznej i szybko aplikowalnej poprawy skutków zmian klimatycznych.

https://mieszkamy.futuwawa.pl/project/767

Jury konkursowe: Justyna Biernacka, Joanna Erbel, Marlena Happach, Monika Konrad, Aleksandra Litorowicz, Zbigniew Maćków, Michał Olszewski, Aleksandra Przegalińska, Filip Springer, Bogna Świątkowska

Organizatorzy: Fundacja Puszka i m.st. Warszawa

Patroni medialni: „Notes na 6 Tygodni”, „Magazyn Miasta”, „Architektura & Biznes”, „RZUT”, Urbnews

www.mieszkamy.futuwawa.pl

    Więcej o:

Skomentuj:

Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? Wyniki V edycji konkursu FUTUWAWA