Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic

mat. prasowe

Rynek nieruchomości mieszkaniowych zostanie powiększony o ważną realizację przy ul. Korczaka w Katowicach. Niedaleko secesyjnej wieży ciśnień powstanie ponad pół tysiąca mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Oznacza to, że już niebawem wielu nabywców nieposiadających wkładu własnego będzie mogło cieszyć się architekturą, która nawiązuje do stylu śląskiej zabudowy. Projekt przygotowała renomowana pracownia Kuryłowicz & Associates.

Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Projekt: Kuryłowicz & Associates

Nowe osiedle zlokalizowane zostanie na wschodnich obrzeżach Katowic w historycznej dzielnicy Szopienice. Otoczenie ma charakter postindustrialny i zdążyło już od momentu likwidacji przemysłu ciężkiego naturalnie porosnąć roślinnością trawiastą oraz krzewami i skupiskami drzew samosiejek. Nad terenem działki góruje secesyjna wieża ciśnień autorstwa Jerzego i Emila Zillmannów, projektantów „Nikiszowca”, która stanowi obecnie pozostałość dawnej zabudowy hutniczej. Ze względu na położenie terenu szczególną uwagę architekci zwrócili na stworzenie czytelnego układu miejskiego, który zorganizowany zostanie wzdłuż nowych ulic i placu. Układ ten uzupełniony został systemem zielonych podwórek i ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych. Zaproponowana kompozycja urbanistyczna nawiązuje do tradycyjnego układu miasteczka, co sprzyjać ma tworzeniu się więzi społecznych, integracji i identyfikacji mieszkańców.

Nowa zabudowa mieszkaniowa będzie prowadzić dialog z otoczeniem i tradycją miejsca. Proste układy modułowe budynków ustawionych w niewielkie półotwarte kwartały dostosowane zostały do lokalizacji poprzez nawiązanie do lokalnego kolorytu i detalu oraz pragmatycznego, surowego charakteru śląskiej zabudowy. Kolorystyka budynków w poszczególnych kwartałach została zróżnicowana od jasnego popielatego poprzez beże, brązy, zimne szarości aż po grafit. Dobór kolorystyki oparty został na pogłębionej analizie zabudowy i krajobrazu katowickich Szopienic.

Architekturę budynków uzupełniono poprzez starannie zaprojektowane zielone otoczenie i małą architekturę wnętrz kwartałów. Architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates przewidzieli także w swoim projekcie ogródki społeczne do uprawy warzyw i roślin na dziedzińcach poszczególnych kwartałów osiedla.

Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Projekt: Kuryłowicz & Associates

Wraz ze wzrostem świadomości mieszkańców miast w zakresie znaczenia dobrej jakości żywności w ich życiu przy jednoczesnej chęci ochrony klimatu i środowiska a także utrzymania akceptowalnych cen żywności narodził się w naszej pracowni pomysł, by dać mieszkańcom nowego osiedla możliwość samodzielnej uprawy warzyw i roślin. Nowatorska jak na skalę mieszkaniową funkcja ogrodu warzywno-roślinnego ma także istotne walory integracyjne oraz edukacyjnie. Jesteśmy przekonani, że życie w mieście może zostać pięknie uzupełnione o funkcje, które kojarzone były do tej pory tylko z wsią.

mówi Marcin Szubski, Starszy Architekt, Kuryłowicz & Associates.
Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Projekt: Kuryłowicz & Associates

W trosce o dalszy rozwój młodego drzewostanu zakłada się zachowanie części istniejących drzew, dużą liczbę nowych nasadzeń oraz zróżnicowanie poziomu terenu. Przestrzenie zielone realizowane na gruncie rodzimym zachowają swój naturalny charakter, a nowe nasadzenia będą miały możliwość szybkiego wzrostu.

Ważnym elementem projektu, wykorzystującym konsekwentną modularność układu konstrukcyjnego, są funkcjonalne i adaptowalne układy mieszkań. Przyszli lokatorzy będą mogli wybierać wśród lokali od 32- do niemal 90-metrowych. Inwestycja zostanie objęta dopłatami do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Wysokość dopłat zależy od indywidualnej sytuacji najemcy. Nabór najemców rozpoczyna się zazwyczaj ok. 6 miesięcy przed zakończeniem realizacji projektu.

Projekt osiedla mieszkaniowego powstał jako kontynuacja projektu konkursowego nagrodzonego w 2017 roku w otwartym konkursie organizowanym przez BGKN (dziś Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości). Zadaniem konkursowym było opracowanie projektu domu wielorodzinnego modelowego w programie Mieszkanie Plus. Cała inwestycja i rozpoczęcie jej realizacji jeszcze w tym roku kalendarzowym jest odpowiedzią na rosnące ceny nieruchomości oraz nadal istniejący duży deficyt mieszkaniowy. Mieszkania Plus są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby kupić nieruchomość czy zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Projekt: Kuryłowicz & Associates

Zespół projektowy. Architekci: prof. arch. Ewa Kuryłowicz, Maria Saloni-Sadowska, Marcin Szubski, Paulina Gutkowska, Tomasz Kopeć, Joanna Musiałowicz, Kamil Raczak, Marek Sobol, Katarzyna Flasińska-Rubik, Aleksander Krauze, Aleksandra Kurzątkowska, Sonia Kwiatkowska, Antoni Szubski.

 • Konstrukcja: Bomar Projekt
 • Projekt architektury krajobrazu: Zielone Studio
 • Wizualizacje: Wojciech Kowalczyk
 • Inwestor: MDR Katowice 2
 • Organizator Konkursu: BGKN (dziś Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości)
 • Powierzchnia terenu: 6 ha
 • Powierzchnia zabudowy: 10 500 m2
 • Powierzchnia całkowita nadziemna: 44 850 m2
 • Powierzchnia całkowita podziemna: 4 680 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 29 100 m2
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 28 550 m2
 • Kubatura nadziemna: 135 000 m3
 • Ilość kondygnacji: (nadziemne + podziemne) 4-5 + 1
 • Liczba mieszkań: 523
 • Projekt konkursowy: 2017
 • Projekt realizacyjny: 2018-2020
 • Realizacja: 2021 – w toku
Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic - elewacje
Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic - elewacje
Projekt: Kuryłowicz & Associates
Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic
Projekt: Kuryłowicz & Associates
  Więcej o:

Skomentuj:

Nowe osiedle na wschodnich obrzeżach Katowic