Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Pirs Przyszłości: Konkurs na koncepcję zagospodarowania Skweru Kościuszki i Mola Południowego w Gdyni

mat. prasowe

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do udziału w konkursie studialno-ideowym na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni.

Konkurs urbanistyczno - architektoniczny na koncepcję zagospodarowania osi kompozycyjnej Gdyni - Skweru Kościuszki i Mola Południowego
Konkurs urbanistyczno - architektoniczny na koncepcję zagospodarowania osi kompozycyjnej Gdyni - Skweru Kościuszki i Mola Południowego
mat. prasowe

Przedmiotem konkursu organizowanego przez władze Gdyni jest opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania, stanowiącego autorską propozycję wizji najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni – Skweru Kościuszki, Alei Jana Pawła II oraz Mola Południowego.

Do rywalizacji mogą przystąpić wszyscy autorzy lub zespoły projektowe z kraju i z zagranicy, które spełnią wymagania określone Regulaminem i nie podlegają wykluczeniu. Pirs Przyszłości jest prowadzony w języku polskim, zatem wszelkie materiały zgłoszone do konkursu, dotyczące przygotowanych projektów, muszą być opracowane w tym języku. Organizator przewiduje jeden etap, w którym zostaną wyłonione zwycięskie koncepcje, a ich autorzy wyróżnieni nagrodami pieniężnymi. Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione w oparciu o anonimowość twórców - ich tożsamość zostanie ujawniona dopiero po ogłoszeniu werdyktu.

Co powinien zawierać projekt zgłoszony do konkursu Pirs Przyszłości?

W projekcie musi się znaleźć propozycja przekształcenia obszaru objętego konkursem, określać jego relacje z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze wartości historyczne, rozwiązania kompozycyjne i funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania wartościowych przestrzeni publicznych.

Celem konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, adekwatnych do oczekiwań, odzwierciedlających ambicje i tradycję Gdyni jako miasta nowoczesnego, którego mieszkańcy i włodarze z nadzieją i ciekawością spoglądają w przyszłość. Uzyskane rozwiązania mają posłużyć określeniu kierunków przemian, które pozwolą wykorzystać potencjał tej przestrzeni. Nagrodzone i wyróżnione prace stanowić będą inspiracje do ustalenia zagospodarowania i przyszłych przekształceń obszaru objętego konkursem. Mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w szczególności do formułowania zapisów aktów prawa miejscowego, a także w innych konkursach lub postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących obszaru objętego konkursem, a także w folderach reklamowych i ofertowych miasta.

Skład Sądu Konkursowego

Przewodnicząca Sądu Konkursowego: Ewa Kuryłowicz, profesor tytularny w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gen. proj. i wiceprezes pracowni Kuryłowicz & Associates, teoretyk i praktyk architektury;
Sędzia Konkursowy: Izabela Burda, adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, Ambasador Arturbain.fr;
Sędzia Konkursowy: Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki;
Sędzia Konkursowy: Iwona Markešić, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
Sędzia Konkursowy: Filip Springer, reporter i fotograf, autor książek poświęconych przestrzeni i architekturze;
Sędzia Konkursowy: Renata Stelmach, Architekt Miejski, Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Urzędzie Miasta Gdyni;
Sędzia Konkursowy: Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
Sędzia Referent: Paulina Szewczyk, Z-ca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

W obradach Sądu Konkursowego ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, Sekretarz Konkursu: Roman Ruczyński.

Terminy Konkursu

Termin składania pytań: 5 października 2021.
Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 10 października 2021.
Termin składania prac konkursowych: 15 listopada 2021.
Obrady Sądu Konkursowego: 6 – 9 grudnia 2021.
Ogłoszenia wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa w ramach Gali Konkursowej: 10 grudnia 2021.

Nagrody konkursowe

I Nagroda: 50 000 zł
II Nagroda: 25 000 zł
III Nagroda: 15 000 zł
3 x Wyróżnienie: 5 000 zł

Więcej informacji o konkursie urbanistyczno-architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora: www.gdynia.pl/konkurs-pirs

    Więcej o:

Skomentuj:

Pirs Przyszłości: Konkurs na koncepcję zagospodarowania Skweru Kościuszki i Mola Południowego w Gdyni