Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Projekt biblioteki i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Józefowie

FILIP ZIELIŃSKI architekt

Myśląc o idealnym miejscu do nauki dla najmłodszych, pierwszym obrazem pojawiającym się w głowie jest przestrzeń pełna zieleni, zapewniająca kontakt z naturą i spokojne dorastanie. Podobnie jest, gdy szukamy miejsca relaksu, w którym w ciszy i otoczeniu przyrody moglibyśmy oddać się na chwilę książce zapominając o wszystkim. Kontynuując tę myśl wyznaczono główne cele dla projektowanej koncepcji. Chęć wykreowania miejsca, które pozwoliłoby zarówno dzieciom, jak i dorosłym na wyrwanie się z codzienności pełnej betonu, zamkniętej w ścianach biur i mieszkań, stała się główną ideą projektu. Wykorzystując potencjał lokalizacji oraz gęsto rosnących na jej terenie drzew, stworzono koncepcję architektoniczną, o której z pełną świadomością można powiedzieć, że jest to nie tylko ‐ „BUDYNEK W LESIE”, lecz również „LAS W BUDYNKU”.

Projekt biblioteki i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Józefowie
Projekt biblioteki i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Józefowie
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).

Relacja z otoczeniem i recykling

Poprzez ciągły rozwój i dążenie do optymalizacji oraz doskonalenia nowych technologii ludzie stopniowo odwracali się od ich naturalnego środowiska. Pomimo świadomości jego zalet, zmienili swoje podejście do przyrody, bardziej wartościując korzyści płynące z rozwijania przemysłu i zwiększania swoich zysków. Na szczęście ostatnie lata pokazują coraz większą chęć powrotu do natury oraz stopniowo rosnący udział przyrody zarówno w życiu codziennym, jak i w architekturze. Zmiana przyzwyczajeń społeczeństwa jest jednak procesem długotrwałym i wymagającym ciągłej rozmowy oraz edukacji od lat najmłodszych. Proponowana koncepcja przedszkola i biblioteki jest nie tylko przykładem budynku zrównoważonego architektonicznie, lecz również obowiązkową „lekturą”, której „czytelnicy” mogą dowiedzieć się, w jaki sposób podejmować świadome ekologicznie decyzje i wprowadzać w swoim życiu dobre nawyki.

Zobacz także: Budynek świetlicy sportowej w Żabieńcu wraz z zagospodarowaniem terenu >>

Rozpoczynając od recyklingu będącego absolutną podstawą postawy pro‐eko, proponowany budynek zaznajamia swoich użytkowników z coraz bardziej rozbudowanymi pojęciami, takimi jak np. cykl życia budynku. Stanowiąc ogromną ingerencję w istniejący aktualnie ekosystem, koncepcja pokazuje rozwiązania, dzięki którym już na etapie projektu możemy zniwelować lub zrekompensować negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Lokalizacja budynku w strefie najmniejszego zagęszczenia drzew pozwala na ograniczenie wycinki do niezbędnego minimum, a wykorzystanie zebranego podczas niej drewna na elewacji budynku umożliwi obniżenie śladu węglowego generowanego podczas procesu budowlanego. Dzięki konstrukcji wykonanej w technologii drewna klejonego CLT w przyszłości możliwa będzie łatwa zmiana funkcji budynku, a nawet odzysk poszczególnych elementów konstrukcyjnych i ich ponowne wykorzystanie.

Projekt biblioteki i przedszkola: funkcja i potencjał lokalizacji

Zestawienie w jednym budynku dwóch funkcji, które mimo odmiennych sposobów użytkowania są do siebie podobne - edukacji i dbania o rozwój społeczeństwa, stało się ogromną wartością projektu. Wydzielenie dwóch podłużnych brył pozwoliło zapewnić odpowiedni podział na strefy w budynku, umożliwiające niezależną pracę przedszkola i biblioteki, natomiast zlokalizowany pomiędzy nimi łącznik dał możliwość szybkiej komunikacji dzieciom chcącym skorzystać z księgozbiorów. Zaprojektowane skrzydła budynku zestawiono w taki sposób, by zapewnić kontakt wzrokowy między użytkownikami obu przestrzeni. Widok wesołych, bawiących się dzieci, na pewno ożywi alejki regałów zastawionych książkami.

Wykorzystując potencjał lokalizacji budynku w przestrzeni gęsto zadrzewionej postanowiono wypełnić plac wejściowy zielenią. Odpowiednie wytyczenie przestrzeni zabudowy pozwoliło na zachowanie części istniejących w jej strefie drzew, które wzbogacone zostały o rośliny niskie i średniowysokie. Powstała w ten sposób naturalna przestrzeń jest doskonałym buforem pomiędzy przedszkolem a biblioteką, a jej liniowy układ zaprasza do wejścia prowadząc „leśną ścieżką” aż pod same drzwi.

Ograniczenie ingerencji w lokalny ekosystem

Elewacje zewnętrzne budynku zaprojektowano w taki sposób by zapewnić odpowiednie doświetlenie wnętrz budynku. Wprowadzone w południowej strefie przeszklenia umożliwiają naturalne doświetlenie sal przedszkola i biblioteki, jednocześnie dając panoramiczny widok na otaczającą budynek zieleń. Ograniczenie przegrzewania się wnętrza uzyskane zostało poprzez wprowadzenie drewnianych żaluzji oraz paneli zewnętrznych stanowiących kontrast dla wykonanej z palonego drewna elewacji budynku. Detale zaprojektowane w płaszczyźnie deskowania umieszczonego nad wejściem do budynku są ukłonem dla obecnego w lokalnej architekturze stylu Świdermajer. Delikatne otworowanie doskonale komponuje się z nowoczesnym wyglądem bryły, łącząc klasyczne podejście z nowoczesnymi trendami. Elewacje budynku zostały również wyposażone w drewniane domki dla ptaków, dzięki którym ograniczono ingerencję inwestycji w lokalny ekosystem. Wykorzystanie ściętych drzew jako surowca do wykonania elementów budynku również pozwoliło zminimalizować ślad węglowy generowany podczas realizacji inwestycji.

Projekt biblioteki i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Józefowie został stworzony w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).

www.favoffice.pl

www.frontarchitects.pl

Przekrój poprzeczny A-A
Przekrój poprzeczny A-A
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
Przekrój podłużny B-B
Przekrój podłużny B-B
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
Przekrój przez teren C-C
Przekrój przez teren C-C
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
Elewacja północna
Elewacja północna
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
Elewacja wschodnia
Elewacja wschodnia
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
Elewacja zachodnia
Elewacja zachodnia
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
Bilans terenu
Bilans terenu
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
Projekt biblioteki i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Józefowie - aksonometria
Projekt biblioteki i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Józefowie - aksonometria
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
Schemat zieleń + budynek
Schemat zieleń + budynek
Projekt w ramach współpracy Filipa Zielińskiego (FAV.Office), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) oraz Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.).
    Więcej o:

Skomentuj:

Projekt biblioteki i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Józefowie