Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przystanek Warszawa Ochota pozostaje zabytkiem. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków utrzymana

Redakcja Pressland/WG

W 2018 roku modernistyczny przystanek kolejowy Warszawa Ochota został wpisany do rejestru zabytków. Od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odwołała się Spółka PKP SA. Ostatecznie modernistyczny przystanek pozostaje w rejestrze zabytków.

Przystanek Warszawa Ochota.
Przystanek Warszawa Ochota.
Fot. By Radek Kołakowski from Warszawa, Poland - Warszawa Ochota, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48606570

W 2018 roku Jakub Lewicki - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał budynek przystanku Warszawa Ochota do rejestru zabytków (kilka tygodni wcześniej wpis otrzymał również przystanek Warszawa Powiśle).  Ochroną konserwatorską został objęty pawilon kasowy oraz zachodnia kładka nad torowiskiem wraz z dwoma zejściami na perony. Swoją decyzję uzasadniał tak:

"Dworzec zachował nienaruszoną strukturę, w tym poszczególne rozwiązania architektoniczne i wykończeniowe bez znaczących dla wyrazu całości przekształceń. Istotny walor przestrzenny i urbanistyczny zespołu stanowi ekspozycja pawilonu kasowego posadowionego na kładce przerzuconej nad wykopem, widocznego w tej konfiguracji z obydwu sąsiadujących wiaduktów, co tworzy swoisty efekt nadwieszenia charakterystycznej bryły nad torowiskiem. Zabudowania dworca wraz pawilonem prezentują wysokie wartości, wyrażające się w nowatorstwie technologicznym, unikatowej, ekspresyjnej formie pawilonu i rozwiązaniach o wysokich walorach estetycznych".

Przystanek Warszawa Ochota ostatecznie zabytkiem

Od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odwołała się spółka PKP - wpis do rejestru oznacza dodatkowe komplikacje w trakcie prowadzenia wszelkich inwestycji. Przypomnijmy, PKP PLK planuje przebudowę warszawskiej linii średnicowej. W 2019 zaprezentowano pierwsze wizualizację. Zobaczycie je tu>>

Ostatecznie decyzję Jakuba Lewickiego, o objęciu ochroną konserwatorską przystanku Warszawa Ochota podtrzymała dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będąca jednocześnie Generalnym Konserwatorem Zabytków. W uzasadnieniu zamieszczonym na stronie resortu czytamy:

"Najcenniejszym obiektem przystanku kolejowego Warszawa Ochota jest pawilon kasowy, którego zadaszenie zrealizowano w konstrukcji stanowiącej paraboloidę hiperboliczną, pierwszy raz wykorzystaną w budownictwie w 1954 r. przez architekta Eduardo Catalano. Zastosowanie ww. formy o dynamicznej linii jest ilustracją progresywnych rozwiązań architektonicznych i wykazuje wysokie wartości artystyczne oraz nowatorstwo konstrukcji. Jednocześnie obiekt posiada walor przestrzenny i urbanistyczny, którego nośnikiem jest ekspozycja pawilonu kasowego posadowionego na kładce, a tym samym nadwieszonego nad torowiskiem".

 

Przystanek Warszawa Ochota
Przystanek Warszawa Ochota
Fot. By Cybularny - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79560409
Dworzec Centralny w Warszawie.

Przystanek Warszawa Ochota - perła modernistycznej architektury

Przystanek Warszawa Ochota to prawdziwa perełka modernistycznej architektury. Powstał w latach 1962-63 na przecinającej miasto kolejowej linii średnicowej, między dworcami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Zrealizowany został w tym samym czasie, co przystanki Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.

Projekt eleganckiej, oryginalnej bryły opracował zespół Biura Projektów Budownictwa Kolejowego pod kierunkiem Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. Przystanek składa się z budynku dworca, dwóch peronów (na jednej zatrzymują się pociągi PKP, na drugim SKM) oraz prowadzącej na nie kładki. Znakiem rozpoznawczym konstrukcji pawilonu kasowego jest dach o wyjątkowym, łupinowym kształcie, wykonany z 8-centrymetrowej żelbetowej płyty. Wygięty, podparty w trzech punktach dach, pokryty został mozaiką z drobnych, ceramicznych płytek. Przy projekcie dachu współpracowano z Wacławem Zalewskim. To właśnie ten architekt stworzył dachy katowickiego Spodka czy warszawskiego Supersamu.

Spółka PKP SA złożyła również odwołanie w sprawie umieszczenia w rejestrze przystanku Warszawa Powiśle. Nie wydano jeszcze decyzji rozstrzygającej sprawę.

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Przystanek Warszawa Ochota pozostaje zabytkiem. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków utrzymana