Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej

Redakcja/mat. prasowe

Nowoczesna wizja planowanej inwestycji przyczyni się do znaczącej zmiany krajobrazu centrum Bielska-Białej. Nagrodzone projekty jednoznacznie wskazują kierunek, w jakim należy podążać w zagospodarowaniu tej przestrzeni - umiejętnego połączenia dwóch części miasta, które do dej pory było podzielone. Oto wyniki konkursu studyjnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej.

Praca nagrodzona II miejscem w konkursie
Praca nagrodzona II miejscem w konkursie
Lobo-pracownia architektoniczna Michał Kościelny, Bielsko-Biała; Martyna Kotulek, Bielsko-Biała; Zuzanna Wojciech, Góra; Aleksandra Targiel, Bielsko-Biała; Jakub Jopek, Węgierska Górka.

Konkurs został zorganizowany przez bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie urzędu miejskiego. Przyświecała mu idea wypracowania jak najlepszego pod względem funkcjonalnym konceptu na stworzenie w przyszłości nowoczesnego centrum komunikacyjno-przesiadkowego. Wyróżnione rozwiązania zostaną wykorzystane do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie projektowe miało dotyczyć wskazanego obszaru o powierzchni 30 hektarów wokół terenów kolejowych wraz z zabytkowym dworcem. Uczestnicy musieli się podjąć niełatwego zadania stworzenia na nowo miejsca, które będzie połączeniem okolicy wymagającej rewitalizacji z częściowo poprzemysłowym fragmentem przedmieścia.

Spośród 51 zgłoszeń trudne wymogi formalne spełniło 10 prac projektowych.

Konkurs był trudny. Należało bowiem zaprojektować nie tylko samo centrum przesiadkowe, ale również jego rozwiązania funkcjonalne i połączenie z miastem. Także z tą jego częścią, która potrzebuje nowego impulsu inwestycyjnego.

powiedziała podsumowując jego wyniki Małgorzata Pilinkiewicz, przewodnicząca Sądu Konkursowego, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Laureaci konkursu

Wyniki konkursu ogłoszono 27 maja 2021 r. Sąd Konkursowy postanowił nie przyznawać pierwszej nagrody. Ustanowiono dwie równorzędne drugie nagrody.

II nagroda konkursowa

47.500 zł

Uczestnicy: Lobo-pracownia architektoniczna Michał Kościelny, Bielsko-Biała; Martyna Kotulek, Bielsko-Biała; Zuzanna Wojciech, Góra; Aleksandra Targiel, Bielsko-Biała; Jakub Jopek, Węgierska Górka.

Uzasadnienie: Za śmiałe i konsekwentne kształtowanie wyrazu architektonicznego, układu kładek pieszo-rowerowych i zadaszeń identyfikujących elementy składowe centrum przesiadkowego oraz spajających wizualnie dwie części miasta rozdzielone terenami kolejowymi; za wskazanie kierunku zmian układu komunikacji kołowej, zmierzających do uspokojenia ruchu w ciągu ulic Warszawska i 3 Maja i utworzenia atrakcyjnej formy miejskiej alei, a także za przedstawienie nowych możliwości funkcjonalnych dla terenów kolejowych po dawnym dworcu towarowym.

II nagroda konkursowa

47.500 zł

Uczestnicy: Michał Stangel i Tomasz Bradecki, Gliwice

Uzasadnienie: Za prawidłowe rozmieszczenie elementów centrum przesiadkowego, maksymalnie skracające przejścia piesze dla jego użytkowników; za prawidłowe powiązanie ciągami ruchu pieszego obu rozdzielonych terenami kolejowymi części miasta, z czytelne zaakcentowanymi strefami wejściowymi oraz za zdecydowanie zrealizowany zamiar skomasowania obsługi komunikacji autobusowej po wschodniej stronie torów kolejowych i jej dobre powiązanie z projektowaną ul. Nowopiekarską.

III nagroda konkursowa

15.000 zł

Uczestnicy: Jakub Botwina, Warszawa i Stanisław Botwina, Czechowice-Dziedzice.

Uzasadnienie: Za przemyślany i zdyscyplinowany układ funkcjonalny; za prawidłowe powiązanie elementów centrum przesiadkowego z układem komunikacyjnym i właściwe wykorzystanie ich miastotwórczej roli.

Wyróżnienie konkursowe

5.000 zł

Uczestnicy: KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c., Kraków oraz Sebastian Kulik, Bielsko-Biała.

Uzasadnienie: Za ciekawe rozwiązania architektoniczne współgrające z istniejącym, zabytkowym budynkiem dworca kolejowego i umiejętnie wkomponowane w panoramę miasta oraz za konsekwentne wprowadzenie zieleni na zadaszenia peronów i obiektów dworców autobusowych.

Wyróżnienie konkursowe

5.000 zł

Uczestnicy: KRYJAK – Biuro Projektów Marcin Kryjak, Tychy

Uzasadnienie: Za ukazanie możliwości poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla centrum przesiadkowego lokalizowanego na południe od istniejącego dworca kolejowego, co pozwoliłoby na bardziej harmonijne powiązanie z historycznym centrum miasta.

Spełniły się nasze oczekiwania. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyło nas miasto powierzając zadanie organizacji konkursu, powstała koncepcja zagospodarowania ważnego obszaru Bielska-Białej. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości możliwe będzie przekształcenie tego miejsca w wielofunkcyjną strefę śródmiejską, zaś centrum przesiadkowe, jak i otaczający je obszar, pociągną za sobą rozwój całego miasta.

mówi Maciej Zuber, prezes oddziału SARP w Bielsku-Białej.

Władze miasta były reprezentowane w jury przez wiceprezydenta Bielska-Białej Przemysława Kamińskiego.

Wypracowana w konkursie i późniejszej debacie wizja będzie nam przyświecać przy opracowaniu projektu architektonicznego dla miejsca, które ma integrować dworzec kolejowy z dworcem komunikacji dalekobieżnej a także Miejskim Zakładem Komunikacyjnym. Mam nadzieję, że w niedługim czasie, czyli już w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 uda nam się zrealizować ten projekt. Z pewnością będziemy zachęcać mieszkańców do wspierania tej inicjatyw.

dodaje wiceprezydent Kamiński.

Budowa węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ul. Nowopiekarskiej została oszacowana przez miasto na ok. 400 mln zł.

W najbliższym czasie planowana jest dyskusja ze wszystkimi uczestnikami konkursu.

Więcej informacji o konkursie na stronie SARP Bielsko-Biała: http://www.bielsko.sarp.com.pl/node/52.

    Więcej o:

Skomentuj:

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję centrum przesiadkowego w Bielsku-Białej