Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA

MAMGUSTA Architekci Sp. z o.o.

Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe

Założenia autorskie

Projektowanie szkoły architekci rozpoczęli, gdy teren wokół znacznie odbiegał od tego, jak wygląda dzisiaj i porośnięty był dziką roślinnością. Jedynie od strony wschodniej i południowej teren był zurbanizowany. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przeplatała się z zabudową jednorodzinną, ale charakter zabudowy był dość chaotyczny. Kompozycję urbanistyczną podporządkowano wytycznym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego założeniami, szkoła miała powstać na narożnej działce, a planowany układ dróg lokalnych miał zapewnić dostęp do terenu od strony wschodniej i północnej - w sąsiedztwie zaś miała powstać zabudowa wielorodzinna. Po przeprowadzaniu analiz urbanistycznych zdecydowano, że głównym założeniem przestrzennym będzie wytworzenie pierzei przyszłych ulic oraz oparcie koncepcji zabudowy wokół dziedzińca wewnętrznego. Zabudowa w pierzei ulic umożliwiła uporządkowanie przestrzeni publicznej tego fragmentu miasta, a także zapewniła mieszkańcom łatwiejszy, niemal bezpośredni, dostęp do budynku. Pozwoliła również uniknąć całościowego grodzenia terenu szkoły, czego również starano się uniknąć.

Zamawiający stawiał wysokie wymagania funkcjonalne wobec planowanej inwestycji - oprócz szkoły podstawowej, w budynku miały znaleźć się: pięciooddziałowe przedszkole, zespół żywieniowy oraz bardzo duża, jak na warunki szkolne, sala gimnastyczna z trzema pełnowymiarowymi boiskami do koszykówki w poprzek oraz widownią na około 350 osób. Miała ona także pełnić funkcję sportowo-widowiskową dla miasta. Konieczne było również zapewnienie zewnętrznego, pełnowymiarowego boiska typu „Orlik”.

Aby spełnić wymagania funkcjonalne, koncepcję zabudowy oparto na idei dziedzińca. Pozwoliła ona dokonać wyraźnego podziału funkcjonalnego obiektu na strefy o różnym przeznaczeniu oraz zapewniła wewnętrzną, odizolowaną od zgiełku ulic, bezpieczną przestrzeń rekreacji i integracji dla uczniów szkoły.

Projektując budynek szkolny starano się, aby pomieszczenia było jak najbardziej wypełnione światłem dziennym. Stąd duża część przeszkleń i otwarć widokowych. Położono nacisk na zastosowanie materiałów, które w toku eksploatacji budynku nie stracą na jakości. Założenie to realizowano zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynku. Elewacje wentylowane z płyt włókno-cementowych dają nadzieję na to, że jako obiekt publiczny zachowa on swój pierwotny wizerunek przez wiele lat. W środku zastosowano akustyczne płyty gipsowo-kartonowe, które w przeciwieństwie do wielu innych materiałów można po latach poddać renowacji bez uszczerbku dla ich właściwości akustycznych. Zupełnie odrębnym zagadnieniem była sala gimnastyczna. Miała ona również pełnić funkcję sali widowiskowej dla miasta. Stąd też możliwość jej niezależnego użytkowania, widownia na 350 osób z sekcją VIP, niezbędna infrastruktura dla mediów oraz klimatyzacja. Z uwagi na ogromną kubaturę sali duży nacisk położono na jej akustykę. Niemal w całości została ona wyłożona płytami z wełny drzewnej.

Świadomi poziomu ingerencji przyszłego użytkownika, architekci postarali się, aby wnętrza były niemal neutralne kolorystycznie. Barwne akcenty zostały wprowadzone jako element integralny systemu identyfikacji wizualnej poszczególnych pomieszczeń. W przestrzeniach korytarzy na posadzkach zaprojektowano oznaczenia graficzne oraz wyznaczono strefy o różnej tematyce – matematycznej, geograficznej czy astronomicznej, stosując stworzoną na potrzeby projektu technologię.

Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe

SZKOŁA PODSTAWOWA,UL. DZIKA 36, 05-091 ZĄBKI

 • Autorzy: MAMGUSTA ARCHITEKCI Sp. z o.o./Sebastian Tabędzki
 • Współpraca autorska: architekci: Łukasz Lautsch, Małgorzata Grzybowska, Jakub Pierzchała, Weronika Budnik
 • Architektura wnętrz: MAMGUSTA ARCHITEKCI Sp. z o.o.
 • Architektura krajobrazu: URBANDESIGN, Robert Nowicki
 • Współpraca: Anna Grąziewicz
 • Konstrukcja: TMJ PROJEKT ZIĘTAŁA PŁOSZAJ
 • Generalny wykonawca: PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Inwestor: Miasto Ząbki
 • Powierzchnia terenu: 13364  m2
 • Powierzchnia zabudowy: 5140 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 8910 m2
 • Powierzchnia całkowita: 13714 m2
 • Kubatura: 55586 m3
 • Projekt konkursowy: 2016 r.
 • Projekt: 2017-2019 r.
 • Realizacja: 2019 - 2020 r.
 • Koszt inwestycji: 45 mln zł
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA
mat. prasowe
  Więcej o:

Skomentuj:

Szkoła podstawowa w Ząbkach - realizacja projektu pracowni MAMGUSTA