Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zachęta symbolicznie inauguruje wystawę na Biennale Architektury w Wenecji. Zapraszamy na Trouble in Paradise - online meetings

Mat. prasowe/red. WG

W 2020 roku nie odbędzie się Biennale Architektury w Wenecji. Chociaż przełożono je na przyszły rok, organizator Pawilonu Polskiego - Zachęta - Narodowa galeria Sztuki - przygotował "Trouble in Paradise - online meetings", czyli cykl wirtualnych wydarzeń poświęconych architekturze

Trouble in Paradise - online meetings
Trouble in Paradise - online meetings
Mat. prasowe

Gdyby nie pandemia COVID-19 pod koniec maja otwierało by się Biennale Architektury w Wenecji. Choć wydarzenie przełożono na przyszły rok, to organizator Pawilonu Polskiego – Zachęta – Narodowa galeria Sztuki – postanowił przygotować w przestrzeni wirtualnej wydarzenie poświęcone architekturze, do którego zaprosił międzynarodowe grono gości.

Zaproszenie od Zachęty przyjęli architekci, kuratorzy i historycy - w sumie ponad dwudziestu ekspertów z Polski i zagranicy. Uczestnicy debat poszukają odpowiedzi na pytanie: „Jak będziemy żyli razem?”, które jest hasłem przewodnim weneckiej imprezy.

Cykl „Trouble in Paradise – online meetings” zainicjuje spotkanie z kolektywem PROLOG +1, który odpowiada za tegoroczny projekt ekspozycji w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji. O związki wsi i architektury w kontekście ich projektu zapytają dyrektorka Zachęty i komisarz wystawy Hanna Wróblewska oraz Michał Duda z Muzeum Architektury we Wrocławiu. Kuratorzy „Trouble in Paradise” traktują wieś jako samodzielny obszar badań. Autorzy pokażą, że w czasach narastających lokalnych i światowych kryzysów obszary wiejskie są istotnym elementem budowania zrównoważonych środowisk ludzkich. Kluczowa jest dla nich refleksja na temat skutków eksploatacji terytorium wiejskiego, klęsk klimatycznych czy globalnych kryzysów – także tych, których wpływ na los planety i obszarów wiejskich dopiero poznamy.

Wszystkie wydarzenia znajdziecie tu>>

Zobaczcie dokładny program Trouble in Paradise – online meetings:

21 maja, czwartek, godz. 17, Facebook Zachęty - Trouble in Paradise (panel w języku polskim)

W dniu planowanej pierwotnie inauguracji Trouble in Paradise w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury zapraszamy na spotkanie z kuratorami wystawy: PROLOG +1 (Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa i Robert Witczak). Prowadzenie: Hanna Wróblewska, komisarz Pawilonu Polskiego, i Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu.

27 maja, środa, godz. 17, Facebook Zachęty - Czemu służą wystawy architektoniczne? Rozwój architektury a myśl krytyczna. Organizator panelu: „Architektura-murator” (panel w języku angielskim)

Każda ważna wystawa architektoniczna pozwala nie tylko zapoznać się z aktualnymi problemami współczesnej architektury, ale także spojrzeć w przyszłość. Jednak pandemia sprawiła, że wiele nawet najnowszych wizji w ciągu kilku tygodni się zdezaktualizowało. Paneliści będą rozmawiać o nowych wyzwaniach dla architektury, o Biennale Architektury w obliczu pandemii oraz o roli wystaw architektonicznych w kształtowaniu postaw architektów.

Prowadzenie: Ewa P. Porębska, redaktor naczelna pisma „Architektura-murator”, i Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury (Architecture Snob)

Goście panelu:

 • Aaron Betsky, kurator, krytyk, rektor School of Architecture at Taliesin (Stany Zjednoczone);
 • David Basulto, redaktor naczelny i założyciel ArchDaily – czołowej platformy architektonicznej na świecie (z siedzibą w Chile);
 • Ole Bouman, kurator, publicysta, krytyk, obecnie Dyrektor Design Society Shenzhen (Chiny);
 • Juulia Kauste, historyczka i kuratorka architektury, była długoletnia dyrektorka Arkkitehtuurimuseo / Museum of Finnish Architecture, obecnie niezależna ekspertka.

28 maja, czwartek, godz. 17, Facebook Zachęty - Wieś w czasie katastrofy klimatu. Produkcja żywności, łańcuchy dostaw, rola państwa, relacja z ziemią, wieś jako miejsce zamieszkania. Organizator panelu: „Autoportret” (panel w języku polskim)

Jakie są najważniejsze tendencje kształtujące dzisiejszą wieś w skali globalnej i lokalnej? W XXI wieku wieś staje się miejscem produkcji przemysłowej na ogromną skalę. Jaki ma to wpływ na przemiany obszarów wiejskich? Jak te przemiany wpływają na przemiany społeczne? W dyskusji zajmiemy się skutkami uprzemysłowienia wsi w kontekście kryzysu klimatycznego. Zastanowimy się, jak współczesne funkcjonowanie wsi wpływa na emisję gazów cieplarnianych (produkcja żywności, globalny transport, zanik bioróżnorodności, masowa hodowla zwierząt w gigantycznych farmach itd.). W ramach problematyki produkcji żywności i pandemii przeprowadzimy analizę współczesnych łańcuchów dostaw żywności i możliwości ich skrócenia.

Prowadzenie: Marta Karpińska i Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorki pisma „Autoportret”

Goście panelu:

 • dr hab. Piotr Nowak, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi badania nad rozwojem obszarów wiejskich i polityki rolnej;
 • Magdalena Zych, antropolożka kultury, koordynatorka projektów badawczych w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie;
 • Paweł Hałat, doktorant w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto, zajmuje się opracowywaniem regionalnych strategii;
 • Jan Czaja, lider lokalnej społeczności w powiecie tarnowskim, m.in. inicjator projektu Paczka od rolnika (www.paczkaodrolnika.pl), prowadzi gospodarstwo rolne.

29 maja, piątek, godz. 17, Facebook Zachęty - Wieszczanie, czyli o nowych mieszkańcach wsi. Organizator panelu: „RZUT”
(panel w języku polskim)

Punktem wyjścia do dyskusji będą napięcia pomiędzy przyjezdnymi a miejscowymi, które unaoczniły się w czasie trwającej pandemii, kiedy fala mieszkańców miast zalała tereny wiejskie, wzbudzając niepokój wśród lokalnych społeczności. Ucieczka miejskiej klasy średniej na wieś nie jest już zjawiskiem marginalnym, ale procesem zdefiniowanym i analizowanym przez socjologów. Uczestnicy dyskusji będą próbowali odpowiedzieć na pytania: czy uciekinierzy z miasta kolonizują, czy gentryfikują wieś i w jaki sposób wpływa to na jej tożsamość? Czym jest współczesna chłopomania i czy architekci mogą zaproponować wsi nową tożsamość?

Prowadzenie: Milena Trzcińska i Łukasz Stępnik, redaktorzy kwartalnika „RZUT”

Goście panelu:

 • Krzysztof Janas i Jan Szeliga, autorzy pracy Wieśland nagrodzonej przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza;
 • Agnieszka Pajączkowska, kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych, kulturalnych i edukacyjnych;
 • dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN;
 • dr hab. Marcin Wójcik, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

  Więcej o:

Skomentuj:

Zachęta symbolicznie inauguruje wystawę na Biennale Architektury w Wenecji. Zapraszamy na Trouble in Paradise - online meetings