Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrocławiu

FILIP ZIELIŃSKI architekt

Prezentowany projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.

Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
materiały architektów

Analizy funkcjonalne, komunikacyjne, studia terenowe i bryłowe doprowadziły do decyzji, w myśl której najbardziej optymalnym rozwiązaniem okazało się zbliżenie projektowanego kompleksu do ulicy Kaparowej (od strony wschodniej), dzięki czemu cała zewnętrzna część sportowa (boiska, bieżnia, place zabaw) i rekreacyjna wraz z dziedzińcem została położona od strony zachodniej, naturalnie harmonizując z projektowaną zieloną aleją, przyległą do przyszłej zabudowy mieszkaniowej.

Plan zagospodarowania terenu
Plan zagospodarowania terenu
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.

Ogrodzony i dostępny dla mieszkańców poprzez kontrolowane bramki teren przyszkolny o ogrodowo-parkowym charakterze łączy się z istniejącym publicznym zagajnikiem od strony północnej. Jego oś wyznacza założona w Planie Miejscowym dominanta.

W projekcie zachowano wiele z istniejących drzew i uzupełniono teren o nowe nasadzenia wzdłuż budynku, szczególnie w zachodniej części działki. Budynek rozciąga się pomiędzy obowiązującymi liniami zabudowy i dotyka narożnikami linii nieprzekraczalnej. Frontowa, publiczna część założenia odsunięta jest od ulicy Kaparowej, dając tym samym miejsce na dostępną przestrzeń, przeznaczoną na place i zieleń, gdzie można realizować zbiórki, rekreację i odpoczynek – zarówno dla uczniów, ich rodziców, jak i mieszkańców gminy i ich gości. W tym przyjaznym ,,gościńcu” wydzielono także wiaty i miejsca dla rowerów oraz wiatę na gromadzenie odpadków (w sąsiedztwie kuchni i stołówki).

Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Ideogramy
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Ideogram
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Ideogram
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Ideogram
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Ideogram
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Ideogram
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.

Układ brył budynku dopasowany został do optymalnych warunków oświetlenia naturalnego. Dwie środkowe bryły, zwrócone równolegle do kierunków świata, zapewniają równomierne nasłonecznienie dla sal znajdujących się po obu stronach budynku. W celu kontroli i optymalizacji tego parametru w projekcie zastosowano analizę słoneczną, opartą na skryptach parametrycznych. Takie rozwiązanie pozwala również na maksymalizację czasu naturalnego doświetlenia pomieszczeń przy zachowaniu optymalnego współczynnika A/V, dzięki któremu wzrosła efektywność energetyczna budynku.

Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Nasłonecznienie i doświetlenie sal
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.

Ze względu na publiczny charakter oraz funkcję projektowanego kompleksu proponuje się wyjść nieco dalej, poza zakres obszaru konkursu. Dlatego przyszły projekt ulicy Kaparowej warto rozważyć jako holenderski woonerf, czyli ulicę o wysokich walorach estetycznych (odpowiednia mała architektura), w której kładzie się silny nacisk na bezpieczeństwo, a co za tym idzie - uspokojenie ruchu samochodowego poprzez wprowadzenie strefy ,,tempo 20” i współtowarzyszenia drogi rowerowej.

Na takim użytkowaniu pieszo-jezdnym (deptaku) może także skorzystać przyszła zabudowa mieszkaniowa po stronie wschodniej ulicy. Projektowany Zespół Szkolno-Przedszkolny otoczony jest przyjętymi w Planie Miejscowym czterema ulicami, które zapewniają pełną funkcjonalność założenia. Część z nich jest wykorzystana jako niezbędna droga pożarowa, co oznaczone jest na rysunku Planu Zagospodarowania.

Miejsca postojowe (łącznie 52 stanowiska), zlokalizowane są w dwóch strefach: północnej i południowej. W północnej parking graniczy ze ścianą sali sportowej i jako otwarty przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców i gości (38 miejsc). Znajduje się tu również strefa KISS & RIDE, pozwalająca szybko wysadzić starsze dzieci. Po przeciwnej stronie, na południu, przy ulicy Melisowej, mieści się ogrodzony parking dla pracowników (14 miejsc). Rozdzielenie parkingów to dodatkowy walor krajobrazowy: jako mniejsze i z towarzystwem zieleni ,,nie pożerają” tak przestrzeni na duży plac.

Jednocześnie, ze względu na znaczne rozciągnięcie szkoły i przedszkola wzdłuż ulicy Kaparowej, taki podział zapewnia lepszą funkcjonalność, skracając drogę dojścia do obiektu: rodzice i goście korzystają więc z pobliskiego wejścia głównego, nauczyciele zaś i pracownicy administracji mogą używać wejścia ,,ogrodowego”, od strony dziedzińca.

Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Aksonometria
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.

Nauka w przedszkolu i szkole podstawowej dla dzieci, a później już młodzieży, to niezwykle ważny okres w życiu. Pełne ludzi otoczenie, w jakim przebywa się bez mała 8 godzin w ciągu dnia, ma ogromny wpływ na świadomość i postrzeganie świata. W jakimś stopniu można założyć, że określone rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne mogą odbijać się na wrażliwości na pewne (bo przecież nie wszystkie) aspekty życia: od środowiskowych, przez estetyczne, edukacyjne, na psychologicznych skończywszy. Oprócz spełnienia programu funkcjonalnego, to światło, przestrzeń, bogaty program zieleni, bezpieczeństwo, integracja, transparentność, demokracja są podstawowymi pojęciami-ideami prezentowanej koncepcji.

Pojęcia-konstrukty w zamyśle autorów mają przyczynić się do dobrego rozwoju młodego człowieka i sprawić, aby przedszkolak i uczeń przychodzili tu każdego dnia z przyjemnością i równie silną potrzebą poznania. Architektura oczywiście nie jest na tyle pyszna, aby uważać, że coś takiego może wydarzyć się bez ludzi: nauczycieli i opiekunów. Bez nich, bez ich wiedzy i oddania dzieciom, najlepiej dopracowany obiekt będzie tylko wydmuszką.

W gęsto zabudowanej, silnie zgeometryzowanej i regularnej osiedlowej przestrzeni kwartałowej pojawia się kompozycja niemal swobodnie rozrzuconych (lecz połączonych), prostopadłościennych brył o zróżnicowanych wysokościach. Odzwierciedlają one awans, promocję, kolejną małą cezurę, poprzeczkę w życiu dziecka: od przedszkola - budynek 1-kondygnacyjny, przez klasy 1-3 - budynek 2-kondygnacyjny, do klas 4-8 - budynek 3-kondygnacyjny. Jednocześnie wprowadzenie stopniowanej skali obiektu w poszczególnych jego częściach odnosi się do konkretnych potrzeb człowieka w danym wieku. Przedszkolak będzie się lepiej czuł w niższym obiekcie o możliwie intymnej skali, ósmoklasista zaś poczuje się pewnie w wyższym, większym, bardziej przestrzennym budynku.

Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Ideogram
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Ideogram
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.

Projektowany kompleks składa się 4 modułów. Pierwszy, przy placu wejściowym od północy, przeznaczony jest na sale gimnastyczne wraz z szatniami. Pozostałe rozciągają się wzdłuż ulicy Kaparowej, od strony wschodniej. Każdy z nich zorganizowany jest na podobnej zasadzie: wewnętrzną agorę-hol (budynek główny wejściowy) lub zielone atrium (pozostałe moduły) otaczają sale lekcyjne, pomieszczenia towarzyszące i sanitariaty.

Trzykondygnacyjny moduł główny-wejściowy (klasy 4-8) w parterze zapewnia stosowną, wielofunkcyjną przestrzeń (z ruchomym audytorium), z której w łatwy i widoczny sposób poprzez szerokie przegrody szklane można przedostać się na szkolny, zielony dziedziniec z pełnym programem sportowym i rekreacyjnym.

Moduł przylegający (klasy 1-3) w parterze mieści przede wszystkim świetlice z widokami na wspomniany dziedziniec o ogrodowym charakterze, oraz stołówkę skierowaną na boczny plac wejściowy od strony wschodniej (pozytywny efekt ,,ożywienia” przyległej ulicy). Pośrodku znalazło się atrium z urządzeniami do zabaw dla młodszych uczniów, w tym zjeżdżalnią, z której podczas przerw dla ,,maluchów” można szybko zjechać z pierwszej kondygnacji na parter.

Ostatnim modułem jest opisywane jednokondygnacyjne przedszkole, połączone przejściem administracyjnym z całym kompleksem. Do niego prowadzi oddzielone wejście od strony ulicy Kaparowej. Sale dla dzieci są rozplanowane optymalnie pod względem nasłonecznienia i każda z nich ma bezpośredni dostęp do przedszkolnego, wydzielonego ogródka z placem zabaw.

Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Rzut poziomu 0
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Rzut poziomu +1
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Rzut poziomu +2
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.

Mając na uwadze ekonomikę rozwiązań, większość elewacji została wykończona tynkiem cienkowarstwowym silikatowym z nanotechnologią, dającą odporność na porastanie algami i grzybami. Elewacje ożywiają i ocieplają aplikacje z drewnopodobnych płyt HPL. Wewnętrzne atria oraz główna strefa wejściowa zostały przeszklone, by wpuścić jak najwięcej światła do części wspólnych.

Ściany zewnętrzne budynku zaprojektowane zostały w modułach umożliwiających zastosowanie prefabrykacji. Użycie modułowych elementów ścian, zawierających warstwy izolacyjne oraz osadzone na etapie produkcji fabrycznej okna pozwalają na ograniczenie czasu budowy oraz zmniejszenie kosztów realizacji. Precyzja wykonania uzyskana w fabryce znacząco zwiększa szczelność budynku, co bezpośrednio przekłada się również na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ogrzewania i chłodzenia budynku.

www.favoffice.pl

www.frontarchitects.pl

Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Prefabrykacja
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Przekrój A-A
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Przekrój B-B
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Elewacja Północna
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Elewacja Wschodnia
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Elewacja Południowa
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Elewacja Zachodnia
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Park
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Park
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Wejście - Przedszkole
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Wejście - Szkoła
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Atrium - Przedszkole
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Atrium 1-3
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
Atrium 4-8
Projekt powstał w ramach współpracy Front Architects - architekci Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, Agata Kotlicka (stud. arch.) z poznańskimi architektami - Filipem Zielińskim, Michałem Hondo i Jakubem Wójtowiczem.
    Więcej o:

Skomentuj:

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrocławiu