Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

WASZE PROJEKTY: dworzec autobusowy we Wrocławiu

red

Dawid Celek prezentuje nam swój projekt dyplomowy na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wielofunkcyjny kompleks obejmujący m.in. wieżowiec, hotel i galerię handlową zaskakuje dynamiką formy architektonicznej i przemyślaną funkcją.

Działka ograniczona ulicami: Borowską, Suchą, Joannitów i Dyrekcyjną jest obecnie w całości administrowana przez spółkę POLBUS i wykorzystywana jako główny dworzec autobusowy dla miasta Wrocławia. Zarząd spółki POLBUS przyznaje co prawda,że działka wykorzystywana jest nieekonomicznie,jednak z powodów finansowych nie jest w stanie zająć się jej przebudową. Wraz z budową nowego stadionu na EURO 2012 planowane jest również przeniesienie komunikacji autokarowej z centrum miasta w okolice obwodnicy Wrocławia co wpłynie korzystnie na odciążenie ruchu miejskiego. Na terenie obecnego dworca pozostałyby połączenia na dolnośląskie oraz autobusy miejskie. Przyjęcie takiej koncepcji pozwala to na znaczne zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez dworzec autobusowy.

Działka objęta zakresem opracowania znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP jak również niedaleko od ścisłego centrum miasta. W związku z miejskim charakterem otoczenia i jego centralną lokalizacją funkcje takie jak hotel, budynek biurowy czy przestrzeń handlowa wydają się logicznym elementem tkanki urbanistycznej. Jednym z celów projektu jest również maksymalizacja wykorzystania powierzchni działki oraz umieszczenie w jej obrębie funkcji mieszkalnej. Harmonijne połączenie wszystkich tych elementów w jeden miejski organizm zostało wybrane tematem projektu.

Idea projektu

Projekt ma na celu stworzenie kompleksowej jednostki, nowego organizmu żyjącego w symbiotycznym związku z miastem. Jednostka poprzez swoją koncentrację zarówno urbanistyczną jak i funkcjonalną powinna promieniować na otoczenie, napełniać je aktywnością jak również przyjmować tą aktywność pod swoje skrzydła i ją rozbudzać.

Podstawowym założeniem projektowym jest harmonijne połączenie w jednym miejscu obiektów o odmiennej funkcji zapewniając wszystkim korzystne wzajemne oddziaływanie. Maksymalne wykorzystanie potencjału wynikającego z lokalizacji nie powinno powodować obniżenia standardu rozwiązań architektonicznych ani urbanistycznych. Mimo dużego nagromadzenia ruchu i zróżnicowania funkcjonalnego obiekt posiada duże powierzchnie przeznaczone jako przestrzeń aktywności i rekreacji. Podniesienie budynków na wys 6 metrów ponad poziom parteru powoduje, że projektowany obiekt nie wycina z publicznej mapy Wrocławia działki o dużym znaczeniu i potencjale ale powoduje, że staje się ona tętniącym życiem organizmem.

Powierzchnia uzyskana poprzez uwolnienie parteru pozwala na swobodny przepływ ruchu pieszego przez praktycznie cały teren kompleksu oraz kreuje swego rodzaju miejską oazę w samym sercu obiektu. Perspektywy stworzone poprzez układ brył i różnice wysokości dają wrażenie otwartego, ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom środowiska.

Założenia urbanistyczne

Południe Wrocławia jest od kilkudziesięciu już lat miejscem, mniej lub bardziej udanych, eksperymentów przestrzennych. Dziś ta część miasta kojarzy się z nowymi inwestycjami, nową jakością myślenia o przestrzeni i przede wszystkim z dynamicznym rozwojem. W prostej linii rozumowania wynika z tego też fakt powstawania budynków wysokościowych. Po wysokościowcu Arkad Wrocławskich powstaje najwyższy (212m) wieżowiec w Polsce - Sky Tower. Lokalizacja, znaczenie i uwarunkowania funkcjonalne pozwalają na usytuowanie budynku wysokościowego również w nowo projektowanym wielofunkcyjnym kompleksie. Fakt jego powstania jest również uzasadniony poprzez usytuowanie w nim funkcji mieszkaniowej, w celu izolacji jej od uciążliwych funkcji związanych z komunikacją w poziomie parteru. Wertykalny akcent nadaje też range skrzyżowaniu ulicy Borowskiej i Suchej co oddziałuje dobrze na podkreślenie ich miejskiego charakteru.

Wszystkie pierzeje ulic okalających działkę zostają zamknięte poprzez budynki dostosowane wysokością i formą do historycznego układu ulic i sąsiadującej zabudowy.

Architektura

Architektura projektowanego kompleksu ma za zadanie być jednocześnie dynamiczna i miejska jak i oferować relaks i rekreację. Ujednolicona forma łączy wszystkie elementy tworząc jednolity kompleks budynków.

Głównym założeniem architektonicznym jest stworzenie miejskiego charakteru zamknięciem pierzei ulic oraz przyjaznego wnętrza zachęcającego do spędzania czasu na terenie obiektu. Wnętrze rozumiane jest jako dziedziniec otoczony przez miękko ukształtowane formy budynku i obniżony o jedną kondygnację aby odizolować go od hałasu komunikacji miejskiej i dworca autobusowego.

Autor: Dawid Celek

    Więcej o:

Skomentuj:

WASZE PROJEKTY: dworzec autobusowy we Wrocławiu