Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Teatr Miejski w Bydgoszczy. Będzie odbudowa?

2gesu

Ostatnio w Bydgoszczy wiele mówi się o zrekonstruowaniu Teatru Miejskiego. Czy rekonstrukcje historyczne stają się nowym trendem w polskiej architekturze?

Teatr Miejski w Bydgoszczy na dawnej pocztówce.
Teatr Miejski w Bydgoszczy na dawnej pocztówce.
zdjęcie archiwalne

Czyżbyśmy byli świadkami rodzącego się nowego trendu odbudowy zabytkowych budynków w polskich miastach? Od dłuższego czasu w Poznaniu trwa niezwykle kontrowersyjna budowa Zamku Królewskiego, a w Bydgoszczy zaczęły pojawiać się głosy sugerujące celowość zrekonstruowania Teatru Miejskiego.

W listopadzie 2012 roku zarejestrowano w Bydgoszczy stowarzyszenie, którego celem jest lobbowanie na rzeczy odbudowy gmachu. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zadeklarował, iż możliwe jest sfinansowanie tych działań z funduszy unijnych.

Teatr Miejski w Bydgoszczy na dawnej pocztówce.zdjęcie archiwalne

Oryginalnie budynek znajdował się przy Placu Teatralnym. Wzniesiono go w 1896 roku, zastępując starszy o ponad siedemdziesiąt lat obiekt stojący w tym samym miejscu. Pochodzący z 1822 roku teatr dwukrotnie płonął, a po ostatnim pożarze postanowiono nie odtwarzać go w pierwotnych formach lecz wybudować gmach znacznie bardziej okazały i reprezentacyjny. Projekt stworzył pochodzący z Berlina Heinrich Christian Seeling, królewski radca budowlany. Uchodził on w Niemczech za najwybitniejszego specjalistę od teatrów i dlatego też miejski radca budowlany, którego oddelegowano do zapoznania się z najnowszymi trendami w tej dziedzinie, zaprosił Seelinga do Bydgoszczy. Efektem ich współpracy był obiekt o widowni zdolnej pomieścić 800 osób i monumentalnej bryle. Stylistycznie nawiązywał do architektury renesansowej zinterpretowanej jednak w charakterystyczny dla XIX-wiecznej szkoły berlińskiej sposób. Pierwsze przedstawienie na nowej scenie było wielkim wydarzeniem nie tylko dla Bydgoszczy- na widowni zasiadł sam cesarz Niemiec Wilhelm II.

W dwudziestoleciu międzywojennym Teatr Miejski poddany był pewnym modernizacjom i unowocześnieniom. Wyremontowano wnętrze, wymieniono część urządzeń mechanicznych, zainstalowano scenę obrotową. Przez pierwsze lata II Wojny Światowej teatr nadal działał, zamknięto go dopiero w 1944 roku. Rok później, w czasie walk o Bydgoszcz, budynek został trafiony pociskiem artyleryjskim, w wyniku czego częściowo spłonął. Jakkolwiek stopień zniszczenia pozwalał na odbudowę teatru, ówczesne władze miasta podjęły decyzję o rozbiórce ruin. W 1946 roku gmach zniknął z krajobrazu miasta, a jedynym świadectwem jego istnienia pozostała pamięć mieszkańców Bydgoszczy oraz stare pocztówki.

Dziś temat odtworzenia Teatru Miejskiego ożywa. Czy powinien on zostać odbudowany w formach historycznych? A może należałoby upamiętnić gmach w inny sposób?

Skomentuj:

Teatr Miejski w Bydgoszczy. Będzie odbudowa?