Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Gdańsk z nowym nabrzeżem. Tak zmienią się tereny gdańskiego portu

red

Poznaliśmy zwycięzców konkursu architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni Portu Morskiego w Gdańsku w pobliżu ujścia Kanału Portowego do Zatoki Gdańskiej. Nowe zagospodarowanie ma cieszyć oko i być przyjazne dla mieszkańców. Co się zmieni?

Port Gdańsk
Port Gdańsk
Restudio Architektury, Studio R oraz Midi Pracownia Architektoniczna

Władze Portu Gdańsk zdecydowały o uporządkowaniu części swoich terenów niewykorzystywanych do celów przemysłowych i stworzenie w ich miejscu przyjaznej publicznej przestrzeni pełnej zieleni. Kwestie zagospodarowania powierzono powierzyć architektom i wraz z lokalnym oddziałem SARP zorganizowano konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni.

Zwycięską pracę stworzyło konsorcjum trzech pracowni architektonicznych: Restudio Architektury, Studio R oraz Midi Pracownia Architektoniczna. Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnych, zielonych bulwarów z amfiteatralnymi siedziskami pozwalającymi na oglądanie statków pływających w zatoce. Dziś tereny są wybetonowane i nie oferują żadnych atrakcji. Po remoncie pojawią się tam zielone skarpy, punkt informacyjny, miejski plac oraz ogrody z małą architekturą. Mają stać się nową wizytówką Portu, Gdańska i prezentować miasto w atrakcyjny sposób także od strony morza.

Port to żyjący teatr, gwarantujący pasjonujące widoki, które powinny być udostępnione ludziom jak najszerzej. W naszym projekcie umożliwiamy podziwianie statków zarówno od strony kanału portowego, jak i od strony morza, z perspektywy nowych miejsc. Jednocześnie port to obszar przemysłowy i żadna ingerencja projektowa nie powinna zakłócać przemysłowego charakteru tego miejsca. Naszym założeniem było wzbogacenie przestrzeni, przy jednoczesnym uniknięciu konfliktu pomiędzy działalnością portu a terenami rekreacyjnymi. Elementami łączącymi poszczególne obszary jest wspólna tektonika terenów w formie land-art’u inspirowana założeniami historycznych fortyfikacji na terenie Gdańska , wzgórzem Westerplatte, Wisłoujściem itp. Tereny zostały zaprojektowane tak aby były przyjazne dla mieszkańców, turystów, rowerzystów poprzez stworzenie jak największej ilości powierzchni biologicznie czynnej w formie trawników , drzew, krzewów, ogrodów przy poszanowaniu istniejących funkcji portowych - mówią o swojej pracy autorzy zwycięskiej pracy.

Charakterystycznym elementem nowych terenów ma być biały, podświetlony nocą napis PORT GDAŃSK przywodzący skojarzenia ze słynnym napisem ze wzgórz Hollywood.

Nowe zagospodarowanie z pewnością ucieszy zarówno mieszkańców i turystów odwiedzających trójmiasto. Ale nas cieszy także fakt, że coraz częściej spotykamy się z myśleniem, w którym teren ma prawdziwą wartość jeśli jest atrakcyjny i użyteczny. To on jest często wizytówką miejsca i wpływa na odbiór instytucji, które mają w okolicy swoją siedzibę. Czyżbyśmy doczekali czasów, w których firmy zamiast inwestować w płachty reklamowe zasłaniające elewacje zaczną inwestować zadbają o otaczające tereny, takie działanie, może mieć dużo lepsze skutki wizerunkowe, a dodatkowo poprawi wszystkim jakość życia.

ZOBACZ WIZUALIZACJE >>>

Skomentuj:

Gdańsk z nowym nabrzeżem. Tak zmienią się tereny gdańskiego portu