Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Hotel Forum - zachować czy burzyć?

dawid hajok

Architekci szukają sposobu, jak ochronić budynek hotelu Forum przed wyburzeniem. Batalia miłośników współczesnej architektury Krakowa o zachowanie budynku trwa już dobrych kilka lat, od niedawna przynosi pierwsze pozytywne rozwiązania.

Na ostatnim posiedzeniu architekci z MKUA zdecydowali, że w projekcie planu miejscowego dla Bulwarów Wisły powinien pojawić się zapis mówiący, że jeżeli inwestor zdecyduje się zachować budynek, nie przekształcając jego bryły, to w całości będzie mógł zaadaptować go na mieszkania. W przeciwnym razie, wyburzając dawny hotel, zaledwie 10 proc. terenu będzie mógł przeznaczyć pod funkcje mieszkaniowe. To pierwszy taki przypadek w Krakowie, kiedy planiści, sięgając po instrumenty prawa miejscowego, myślą o ochronie obiektu uważanego przez nich za dobro architektury współczesnej. Pomimo że MKUA nie zdecydowała o wprowadzeniu sztywnej ochrony Forum (poprzez wprowadzenie stanowczego nakazu zachowania budynku), urbaniści dali sygnał, że myślenie o ochronie dóbr architektury współczesnej zaczyna zmierzać we właściwym kierunku. O ile trudno jeszcze mówić o sukcesie, nadal bowiem nie ma pewności, czy hotel Forum zostanie, to pewne jest, że architektura modernistyczna zaczyna zyskiwać zasłużone zainteresowanie.

Świadczą o tym także wcześniejsze batalie: o zachowanie mozaiki na budynku Biprostalu (zakończona wpisem obiektu do gminnej ewidencji zabytków) czy walka o ratunek dla słynnych "żyletek" (na biurowcu Sądu Okręgowego w Krakowie), w wyniku której unieważniono przetarg na jego remont.

Lokalny oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich pracuje właśnie nad stworzeniem listy obiektów architektury współczesnej Małopolski, które należy chronić zapisami w planach miejscowych. W ten sposób krakowscy architekci chcą pomóc planistom i urzędnikom. Do tej pory udało im się zinwentaryzować kilkaset takich budowli. Wśród nich na czołowej pozycji jest właśnie budynek dawnego hotelu Forum. Modernistyczny hotel znalazł się również w wydanym przez urząd marszałkowski i Instytut Rozwoju Miasta "Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego". Może dzięki tym zabiegom za kolejne dwa, trzy lata w rejestrze zabytków obok Wawelu czy Sukiennic znajdą się pierwsze budynki, których metryka sięgać będzie nie dalej wstecz niż do lat 50. lub 60. XX wieku?

Dawid Hajok

Źródło: Gazeta Wyborcza kKraków

    Więcej o:

Skomentuj:

Hotel Forum - zachować czy burzyć?