Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Komenda marzeń! Policja z nowymi komisariatami [WYNIKI KONKURSU]

red

Architekci z RWSL zwyciężyli w międzynarodowym konkursie studialnym na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komend i komisariatów Policji. - Budynek pretenduje do miana komendy marzeń - argumentował wybór, przewodniczący sądu konkursowego

W marcu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs na projekt modelu komendy i komisariatu policji. Ujednolicenie ma pozytywnie wpłynąć na efekty pracy policjantów oraz zlikwidować chaos informacyjny, z którym często panuje w części recepcyjnej i z którym musi się zmierzyć każdy odwiedzający komendę.

Chcemy, by wszystkie komendy w Polsce były tak samo oznakowane, a ich pomieszczenia recepcyjne wyglądały według jednego wzoru - mówiła wtedy BRYLE Joanna Faryna-Wielowieyska z MSW.

Do konkursu wpłynęły 23 prace, które zostały utajnione po to, aby zapewnić obiektywną ocenę ekspertów. Przewodniczącym Sądu Konkursowego był arch. Dariusz Śmiechowski. Eksperci analizowali przesłane prace zwracając szczególną uwagę na: walory architektoniczne, funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań, zgodność z założeniami konkursu, możliwość wykorzystania rozwiązań modelowych oraz efektywność ekonomiczną i energetyczną obiektu.

Ostatecznie przyznano Nagrodę oraz dwa Wyróżnienia honorowe. Nagrodę pieniężną w wysokości 55 tys. zł otrzymała praca oznaczona numerem 005, a Wyróżnienia honorowe przyznano pracom: 002 oraz 003. Autorami zwycięskiego projektu są architekci z łódzkiego biura Rydzyński / Wasiak / Stańczak / Lebelt.

W swoim uzasadnieniu Sąd Konkursowy argumentował wybór najlepszej pracy, podkreślając, że pierwsze miejsce należy się za:

"Przedstawienie koncepcji spójnej, klarownej, umiarkowanej w środkach a jednocześnie atrakcyjnej. Proponowany modelowy wizerunek budynku Policji stanowi obietnicę zmiany jakościowej. Reprezentuje wysoką jakość architektury będąc w zgodzie z postulatami wynikającymi z badań społecznych. Symbolizuje solidność, a jednocześnie współczesną elegancję. Może być łatwo identyfikowany z jednostką policyjną. Obrazuje właściwe proporcje „otwarcie-zamknięcie” oraz harmonię „wnętrze - zewnętrze”.

Pomysł na łatwy w realizacji zwarty budynek z wewnętrznym atrium, uzasadniony względami urbanistycznymi, ekonomicznymi i ergonomicznymi, pozwala zarówno na współtworzenie przestrzeni publicznej jak uzyskanie wartościowej półotwartej zielonej przestrzeni wewnętrznej. Architektura charakteryzuje się niebanalną estetyką zbudowaną w sposób świadomy z gry elementów pełnych i dających poczucie otwartości przeszkleń częściowo przesłoniętych perforowanymi elementami metalowymi (zamiast krat). W opracowaniu zwraca uwagę dbałość o elementy takie jak ogrodzenie, oświetlenie, ławki, parking rowerowy przed wejściem oraz dekoracyjny a jednocześnie symbolizujący siłę mur z napisem Policja. Proponowane elementy są możliwe do stosowania również w obiektach istniejących.

W strefie wejściowej, przedstawionej w sposób właściwy za pomocą wizualizacji, konieczne jest doprecyzowanie aspektów funkcjonalnych, co jest możliwe prostymi środkami (umiejscowienie recepcji i dyżurki, siedziska z oparciami). Należy także rozważyć sposoby ograniczenia, w razie potrzeby, transparentności przeszkleń a także dostępność całości budynku dla osób niepełnosprawnych (np. umieszczenie windy).

Wizualnie, estetycznie budynek pretenduje do miana komendy marzeń, wyraz ten został jednak osiągnięty dość wyrafinowanymi środkami. Należy rozważyć w nowobudowanych obiektach możliwość wykorzystywania ekonomicznych, zamiennych materiałów elewacyjnych.

Sąd Konkursowy zaleca wykonanie w ramach opracowania uzupełniającego, przygotowanego we współpracy z autorami 'dentyfikacji graficznej', spójnego dla obu prac planu strefy wejściowej wraz z dopracowanym zestawem elementów standardowych. Opis wymaga poszerzenia, doprecyzowania oraz korekty stylistycznej i językowej, tak by mógł być szeroko wykorzystywany w ramach prowadzonego Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji."

Komendy będą oznaczone nowym znakiem graficznym policji, który niedawno został wyłoniony w konkursie. W sumie w budżecie centralnym na standaryzację komend przewidziano 330 mln zł. Proces standaryzacji komend i komisariatów policji będzie realizowany w ciągu najbliższych trzech lat

    Więcej o:

Skomentuj:

Komenda marzeń! Policja z nowymi komisariatami [WYNIKI KONKURSU]