Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

WIELKA KOPENHAGA POWIĘKSZA SIĘ O 9 NOWYCH WYSP

URBAN POWER dla Hvidovre municipality

Rząd duński i burmistrzowie Wielkiej Kopenhagi ogłaszają plany rekultywacji gruntów o powierzchni 3 mln metrów kwadratowych. Wizja, zaproponowana przez URBAN POWER architecture & planning, traktuje o pilnych środowiskowych i komercyjnych wyzwaniach obszaru metropolitalnego.

Wolna od paliw kopalnych energia z odpadów mieszkańców Kopenhagi
Wolna od paliw kopalnych energia z odpadów mieszkańców Kopenhagi
URBAN POWER for Hvidovre municipality

Dziewięć wysp, zwanych Holmene (Małe Wyspy), położonych zaledwie 10 km na południe od Kopenhagi, to największy projekt rekultywacji gruntów w Skandynawii w nadchodzących latach. Zaspokajają one szereg potrzeb w obszarach rosnącego popytu na miejsca dla przemysłu cechującego się dużą intensywnością wiedzy, w obszarze produkcji energii wolnej od paliw kopalnych oraz tworzą barierę przeciwpowodziową w celu zabezpieczenia istniejących i przyszłych obszarów. Ponadto wyspy oferują ogromną publicznie dostępną przestrzeń dla sportu, rekreacji oraz dla poprawy różnorodności biologicznej.

Wolna od paliw kopalnych energia z odpadów mieszkańców Kopenhagi

Zasadniczą część rekultywacji terenu stanowi projekt obszaru zarezerwowanego dla zielonych technologii i największego zakładu wytwarzającego energię z odpadów w Europie Północnej. Bioodpady i ścieki z regionów zamieszkałych przez 1,5 miliona ludzi są przetwarzane w czystą wodę i biogaz. Wraz z magazynowaniem ciepła, wiatrakami i innymi ekologicznymi technologiami, roczna redukcja CO2 przewidywana jest na co najmniej 70 000 ton a produkcja energii wolnej od paliw kopalnych na ponad 300 000 MWh: równowartość zużycia energii przez 25% populacji Kopenhagi. Jest to ważny krok w kierunku przejścia na zieloną energię.

HOLMENE 04 power plant and green tech
HOLMENE 04 power plant and green tech
URBAN POWER

Odporna zielona delta

Wysoki poziom ambicji prowadzi do zaangażowania URBAN POWER. Ich strategiczny projekt przedstawia grupę wysp zamiast tradycyjnej masywnej rekultywacji gruntów.

Strategia ma wiele zalet: może być rozwijana stopniowo, nie pozostawiając wrażenia niedokończonego projektu, jeśli pojawi się nowa recesja gospodarcza. Ponadto wyspy mogą być tematycznie rozwijane, pozostawiając najlepsze warunki dla innowacyjnego przemysłu i badań w zakresie zielonych technologii, biotechnologii, nauk przyrodniczych i przyszłych, jeszcze nieznanych sektorów

mówi Arne Cermak Nielsen, partner w URBAN POWER. Dodaje:

Jakość przebywania nad wodą nie powinna być lekceważona, a brzegi wysp i delta, która pojawia się między nimi, mają wyjątkowy potencjał.

W rezultacie każda wyspa będzie miała zielony pas natury, który zapewni atrakcyjne przejścia między lądem i wodą. Zróżnicowany krajobraz zaprasza do uprawiania sportów i aktywności w niektórych obszarach oraz rekreacji w innych. Istnieje nawet kilka małych wysepek i raf niedostępnych dla ludzi, aby zapewnić najlepsze warunki dla flory i fauny na lądzie, jak również w wodzie.

Nadmiar gleby jest kręgosłupem wypełnienia terenu. Finansuje budowę wysp i rozwiązuje pilny problem związany z nadmiarem gruntów z metra i projektów budowlanych. Gleba zostanie dodatkowo wykorzystana do stworzenia naturalnego krajobrazu ochronnego wzdłuż istniejącej linii brzegowej: Sprawia, że ??krajobraz jest odporny na przyszłe zalania i zapewnia ulepszoną sieć 18 kilometrów tras rowerowych w zielonej okolicy.

HOLMENE 05 beach park
HOLMENE 05 beach park
URBAN POWER

FAKTY O HOLMENE


Proces

URBAN POWER architecture and planning stworzyło strategiczny projekt Holmene.
Jest to największy i najbardziej ambitny obszar rekultywacji gleby w Skandynawii w nadchodzących latach.
Ocena oddziaływania na środowisko rozpoczyna się w 2019 roku
Budowa rozpoczyna się w 2022 roku
Projekt ma zostać ukończony w 2040 roku

COWI jest konsultantem w zakresie konstrukcji, kosztów, wpływu na środowisko itp.
Dodatkowe doradztwo przez DHI-group, MOE, Aglaja i Rambøll

Rozmiar

9 wysp z przemysłem i ogólnodostępnymi naturalnymi terenami dla sportu i rekreacji
Kilka niedostępnych wysepek i raf z nienaruszoną przyrodą
2,3 miliona metrów kwadratowych powierzchni przemysłowej
0,7 miliona metrów kwadratowych obszarów naturalnych
Zbudowany z 26 milionów metrów sześciennych nadmiaru gleby

Gospodarka

Dochód z nadwyżki ziemi i sprzedaż działek, 480-540 milionów euro
Koszt budowy, przewidywane 425 milionów euro
Oszacowano utworzenie 380 nowych firm i 12000 miejsc pracy
Wzrost BNP, do 7 miliardów euro

Produkcja energii wolnej od paliw kopalnych

Oczekiwana roczna produkcja energii wolnej od paliw kopalnych wynosi 322 000 MW
Oczekuje się rocznego zmniejszenia emisji CO2 o 74 000 ton w porównaniu z duńskim mixem energetycznym
Oczekuje się rocznego zmniejszenia emisji CO2 o 278 000 ton w porównaniu z energią pochodzącą z węgla

HOLMENE 01 aerial perspective
HOLMENE 01 aerial perspective
URBAN POWER
greater copenhagen 1960
greater copenhagen 1960
URBAN POWER
zoom 1960
zoom 1960
URBAN POWER
greater copenhagen 2019
greater copenhagen 2019
URBAN POWER
zoom 2019
zoom 2019
URBAN POWER
greater copenhagen 2040
greater copenhagen 2040
URBAN POWER
zoom 2040
zoom 2040
URBAN POWERŹródła
URBAN POWER architecture and planning www.urbanpower.dk
Rząd duński, komunikat na oficjalnej stronie www.regeringen.dk
Oficjalna strona projektu HOLMENE www.holmene.com

    Więcej o:

Skomentuj:

WIELKA KOPENHAGA POWIĘKSZA SIĘ O 9 NOWYCH WYSP