Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zaprojektuj Plac Centralny w Warszawie [KONKURS]

red

Niezagospodarowany teren przed PKIN w Warszawie ma szansę zmienić się w miejsce przyjazne dla mieszkańców. Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Placu Defilad. Do 4 sierpnia można składać wnioski o dopuszczenie do konkursu. Najlepsze prace wyłoni jury, a werdykt będzie podlegał konsultacjom społecznym.

Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Placu Centralnego w Warszawie
Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Placu Centralnego w Warszawie
mat. prasowe

Architekci startujący w konkursie zaprojektują nowy plac, który zajmie miejsce centralnego fragmentu położonego w ścisłym centrum Warszawy Placu Defilad – czyli przestrzeń pomiędzy głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Pierzeję północną przyszłego placu stworzą budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa. Kulturze i usługom będzie dedykowana również planowana pierzeja południowa, wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ocena jury i konsultacje społeczne

Ze względu na historyczną rolę i znaczenie Placu Defilad w świadomości społecznej oraz jego centralne położenie w mieście, przyszła jego forma wymaga pogłębionych studiów i społecznego udziału w projektowaniu. Zwycięska praca konkursowa zostanie wyłoniona na drodze niestandardowej, trzyetapowej procedury:

·         Etap I: Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, w którym Sąd Konkursowy przyzna nagrody równorzędne.

·         Etap II: Konsultacje społeczne w formie publicznej dyskusji o nagrodzonych projektach.

·         Etap III: Negocjacje z autorami nagrodzonych projektów z uwzględnieniem konsultacji społecznych zakończone wskazaniem zwycięskiej pracy.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie pięciu równorzędnych nagród w wysokości 50 000 zł brutto każda oraz dla każdego z nagrodzonych zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, stanowiące podstawę dla realizacji budowy placu). Decyzję o przyznaniu ewentualnych wyróżnień oraz ich liczby i wysokości kwot określi Sąd Konkursowy w ramach ogólnej puli przyznanej na nagrody, czyli 250 000 zł brutto. Wyróżnienia zostaną przyznane w przypadku, gdy Sąd Konkursowy ograniczy liczbę nagród.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni równorzędnymi nagrodami i zaproszeni do negocjacji. Wybór najlepszej pracowni, która opracuje projekt realizacyjny placu, poprzedzą konsultacje społeczne zorganizowane podczas wystawy prac konkursowych w ramach festiwalu „WARSZAWA W BUDOWIE”, organizowanego przez miasto oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy, którego kolejna edycja odbędzie się na Placu Defilad pod hasłem „Plac Defilad. Krok do przodu”.

Festiwal opowie historię Placu Defilad, kolejnych konkursów na jego przekształcenie oraz przybliży debaty dotyczące jego metamorfozy. Pomoże to mieszkańcom w merytorycznej analizie projektów konkursowych. Główna wystawa tegorocznego festiwalu poświęcona historii placu i procesom jego transformacji będzie prezentowana w dwóch miejscach - w tymczasowym pawilonie wystawowym zbudowanym bezpośrednio na placu oraz w Galerii Studio w Pałacu Kultury i Nauki. W ramach konsultacji odbędą się liczne warsztaty i dyżury konsultacyjne.

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Informacje o konkursie, regulamin i materiały dla uczestników konkursu>>>

Najważniejsze terminy:

- składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w konkursie - do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00

- składanie prac konkursowych (w godzinach 8.00 - 16.00) - do 24 października 2017 r. do godz. 16.00

Nadesłane projekty oceni Sąd Konkursowy w składzie:

- Marlena Happach – Architekt Miasta – Przewodnicząca Sądu Konkursowego

- Paweł Barański – p.o. Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

- Krzysztof Domaradzki – architekt - sędzia SARP o/Warszawa

- Dariusz Hyc – architekt - sędzia SARP o/Warszawa

- Monika Komorowska – Naczelnik Wydziału Dialogu w Planowaniu BAiPP

- Robert Konieczny – architekt - sędzia SARP o/Katowice

- Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków

- Konrad Kucza-Kuczyński – architekt - sędzia SARP o/Warszawa

- Joanna Mytkowska – Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

- Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

- Marek Piwowarski – Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

- Ewa Porębska – architekt – redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”

- Michał Rudnicki – TR Warszawa – Pełnomocnik ds. Inwestycji

- Bogna Świątkowska – Prezes Zarządu Fundacji Bęc Zmiana

- Hubert Trammer – architekt - Sędzia Referent

- Leszek Wiśniewski – architekt – przedstawiciel stowarzyszenia Miasto Jest Nasze

ZOBACZ ZDJĘCIA >>>

    Więcej o:

Skomentuj:

Zaprojektuj Plac Centralny w Warszawie [KONKURS]